Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ – Κυκλοφορία οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων


Ανακοίνωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας: "Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη  των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την κυκλοφορία  οχημάτων, στους δύο κλάδους κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ  Πολυμύλου...

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Την παράταση της ισχύος της ανωτέρω α/α 6 Απόφασής μας, με τους ίδιους όρους και  προϋποθέσεις που αυτή είχε εκδοθεί, έως την 31-12-2022 ή έως την έκδοση σχετικής  Απόφασης από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 230/2007,  εφόσον αυτή εκδοθεί νωρίτερα.  

Α. Για τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων από τις σήραγγες, της  εδαφικής μας αρμοδιότητας και συγκεκριμένα για τις σήραγγες Σ1, Σ10 και Σ13, οι οποίες  είναι συνολικού μήκους άνω των 500 μέτρων, τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται από  τα ανωτέρω οχήματα ορίζονται ως κάτωθι:  
 • Θα τηρούν απόσταση ασφαλείας εκατό (100) μέτρων με τα προπορευόμενα αυτών  κινούμενα οχήματα.  
 • Σε περίπτωση ακινητοποίησης ή συμφόρησης εντός των σηράγγων, για οποιοδήποτε λόγο,  θα τηρούν απόσταση ασφαλείας από τα λοιπά οχήματα τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων (για την αποτροπή δευτερογενών συμβάντων ή/και διασποράς τυχόν φωτιάς, για διευκόλυνση  της πρόσβασης των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης και διευκόλυνση της εκκένωσης των  χρηστών).  
 • Θα κινούνται με ελάχιστη ταχύτητα εξήντα (60) χλμ. ανά ώρα και μέγιστη ταχύτητα  ογδόντα (80) χλμ. ανά ώρα.  
 • Θα κινούνται μόνο στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.  
 • Δε θα προσπερνούν άλλα οχήματα, παρά μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο (π.χ.  ακινητοποιημένο όχημα).  
 • Θα έχουν τοποθετημένη, στην οπίσθια πλευρά, ειδική πρόσθετη συσκευή, πορτοκαλί  φωτός που αναβοσβήνει (φάρος), η οποία θα είναι ενεργοποιημένη σε όλο το μήκος της  υπόψη διαδρομής.  
 • Σε περίπτωση οιασδήποτε έκτακτης κατάστασης, θα ενημερώνουν άμεσα το Κέντρο  Ελέγχου Κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, στον τηλεφωνικό αριθμό «1077» ή με την  χρήση των τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης εντός των σηράγγων.  

Β. Για την επιβολή των παραπάνω μέτρων, η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», ως διαχειριστής των  σηράγγων:  
 • Θα τοποθετήσει τις κατάλληλες ρυθμιστικές πινακίδες του Κ.Ο.Κ (Ρ-26, Ρ-32, Ρ-31, Ρ 57), με προσθήκη επεξηγηματικών εγγράφων ή συμβολών.  
 • Θα διενεργεί, σε τακτικές περιόδους, ενημερωτικές εκστρατείες, με διανομή σχετικών  φυλλαδίων στο Σταθμό Διοδίων Πολυμύλου ή σε άλλες θέσεις, καθώς και με άλλα  πρόσφορα μέσα (ηλεκτρονικές πινακίδες, διαδίκτυο).  
 • Θα ενημερώνει τους επαγγελματικούς συνδέσμους των ιδιοκτητών οχημάτων μεταφοράς  επικίνδυνων εμπορευμάτων για την εφαρμογή και τήρηση των μέτρων.  
 • Θα διατηρεί αυξημένη επιτήρηση των σηράγγων με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα του  Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας  
 • Θα περιπολεί το ανωτέρω οδικό τμήμα με ειδικά συνεργεία των ανάδοχων συντήρησης  και λειτουργίας.  

 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο