Έκτακτη συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας


Η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας καλεί σε  ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση που θα γίνει την ΠΕΜΠΤΗ 28/07/2022 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», της Πρόσκλησης με Α.Π. 43972/01-07-2022 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, έγκριση υποβολής πρότασης, βεβαίωση χρηματοδότησης μη επιλέξιμων δαπανών, συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών και εξουσιοδότηση Δημάρχου.

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Επισκευή, συντήρηση παλιών και ανέγερση νέων κλωβών φιλοξενίας στο καταφύγιο ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας» ΑΜ:29/2020.

ΘΕΜΑ 3ο
Συγκρότηση ή μη επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε. (2018)» ΑΜ:104/2018.

ΘΕΜΑ 4ο
Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για  «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».

Η Συνεδρίαση είναι κατεπείγουσα λόγω ανάγκης άμεσης λήψης αποφάσεων λόγω προθεσμιών στην υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα χρηματοδότησης καθώς και της έκδοσης του ανωτέρω εντάλματος προπληρωμής και λήψης όλων των παραπάνω αποφάσεων για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο