Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Νάουσας την Τετάρτη (20/7)


Τακτική δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 20-7-2022 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  12:00 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  29ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
   
1 Έγκριση ή μη δαπάνης για την υπηρεσία «ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  GNSS U.R.A.N.U.S.  GPS».

2 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας (4η κατάσταση δαπανών)

3 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ζερβοχωρίου ( 2η κατάσταση δαπανών)

4 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Λευκαδίων (3η κατάσταση δαπανών)

5 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου»  (2η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 012)».

6 Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τα,Κ, ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (Α.Μ.: 43/2019Μ ΚΑΕ 02.61.7336.001

7 Έγκριση της 10ης Αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

8 Έγκριση της 11ης Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Τ.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9 Έγκριση ή μη, της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)», έγκριση ή μη  της μελέτης και των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

10 Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης "Υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)»

11 Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 15/2018)  

12 Έγκριση 2ου πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων για καλλιέργεια μονοετών φυτών για πέντε έτη

13 Αποδοχή όρων  συμφώνου της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

14 Έγκριση ή μη δαπάνης διοργάνωσης συναυλίας με τον ΑΛΚΙΝΟΟ ΙΩΑΝΝΙΔΗ στο Άλσος Αγίου Νικολάου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

15 Αποδοχή Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες- του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (ΑΡ.ΜΕΛ.: 04/2015 (επικαιροποίηση 2020) - ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2017ΣΕΟ8210000) , Αναδόχου εταιρίας ‘‘ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ι.Κ.Ε.’’
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο