Τρεις Αρχιερείς στο Σέλι για τα μεθέορτα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου


Κάθε χρόνο, στις 16 Αυγούστου εορτάζονται στο ορεινό και όμορφο Σέλι τα Μεθέορτα της Θεομητορικής Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Την Τρίτη (16/8/2022) το πρωί, λοιπόν, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου τελέστηκε Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσοστόμου, ενώ συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος, ο οποίος χοροστάτησε και στον Όρθρο, και τοπικός Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας εψάλλησαν τα Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου παρουσία τοπικών πολιτικών αρχών και ευλαβών προσκυνητών.  

Στο τέλος, ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους Αρχιερείς, οι οποίοι λάμπρυναν με την παρουσία τους αυτές τις ημέρες τις Θεομητορικές Πανηγύρεις στην ηρωική και αγιοτόκο πόλη της Ναούσης, στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά του Βερμίου, στον Μητροπολιτικό Ναό της Αλεξανδρείας και τέλος στο χωριό των Βλάχων, στο Σέλι.

Παράλληλα, ο κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όσους κοπίασαν για την άρτια διοργάνωση της Πανηγύρεως με πρώτο τον Αρχιερατικό Επίτροπο Περιχώρων Βεροίας και Προϊστάμενο του Ιερού Καθεδρικού Ναού του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας αλλά και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σελίου Αρχιμ. Σωσίπατρο Πιτούλια.


Ο Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

«Ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κό­σμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε».

Ἑορτάσαμε χθές τή μεγάλη Θεο­μη­τορική ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοι­μή­σεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Καί ὅπως κάθε μεγάλη ἑορτή τῆς Ἐκκλησίας μας δέν τιμᾶται μόνο μία ἡμέρα, ἔτσι, κατά μείζονα λόγο, καί ἡ ἑορτή τῆς πανσέπτου Κοιμήσεως τῆς Παναγίας μας, τήν ὁποία ἀπό ἐτῶν ἔχουμε καθιερώσει νά τιμοῦμε ἐδῶ στό Σέλι τήν ἑπο­μένη τῆς ἑορτῆς, ἀποδίδοντας καί ἐμεῖς τήν ὀφειλόμενη τιμή στήν Παναγία, ὅπως λέμε, τή Βλάχα, τή δική σας προστάτιδα.

Καί εἶναι ἐνισχυτικό καί παρή­γο­ρο καί ἐλπιδοφόρο νά αἰσθανό­μεθα ὅτι ἔχουμε προστάτιδα τήν Παναγία μας. Εἶναι ἐνθαρρυντικό καί σωτήριο γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώ­πους ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, ὅπως ψάλλουμε καί στό ἀπολυ­τί­κιο τῆς ἑορτῆς της, «ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπε».

Συμβαίνει μάλιστα κάποιες φορές νά χαιρόμεθα καί νά καυχώμεθα γιά τό προνόμιο αὐτό πού ἔχουμε οἱ ἄνθρωποι, γιά τό προνόμιο νά ἔχουμε μία θαυματουργή της εἰ­κόνα ἤ μία εἰκόνα τῆς Κυρίας Θεο­τόκου, συνδεδεμένης μέ τήν ἱστο­ρία τῶν πατέρων καί τῶν προγό­νων μας.

Ὅμως δέν ἀρκεῖ αὐτό. Γιατί μπο­ρεῖ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά παρέ­μεινε γιά χάρη μας στόν κόσμο, νά εἶναι παροῦσα ἀνάμεσά μας γιά νά μᾶς βοηθᾶ καί νά μᾶς ἐνισχύει, γιά νά μᾶς χαρίζει τήν ἀσφάλεια πού προσφέρει σέ κάθε ἄνθρωπο ἡ μη­τρική της ἀγάπη, νά εἶναι πρό­θυμη νά μᾶς συντρέξει σέ ὅλες τίς δυσκο­λίες καί τά προβλήματά μας, εἴτε προσωπικά εἴτε ἐθνικά, θά πρέπει ὅμως νά παραμένουμε καί ἐμεῖς κοντά της. 

Διότι, ἄν ἡ Παναγία εἶναι δίπλα μας, ἀλλά ἐμεῖς τήν ἀγνοοῦμε ἤ πολύ περισσότερο ἀδιαφοροῦμε γιά τήν παρουσία της, δέν τήν τι­μοῦ­με καί δέν τήν εὐλαβούμεθα ὅπως τῆς ἁρμόζει καί ὅπως ἔχουμε χρέος νά κάνουμε γι᾽ Αὐτήν, στήν ὁποία ὀφείλουμε τή σωτηρία μας, γι᾽ Αὐτήν, ἡ ὁποία νύχτα καί ἡμέρα προσεύχεται γιά μᾶς στόν Υἱό της καί πρεσβεύει στεναγμοῖς ἀλαλή­τοις, τότε δέν ἔχουμε κανένα ὄφε­λος ἀπό τήν παρουσία τῆς Ὑπε­ραγίας Θεοτόκου στόν κόσμο, παρά τήν Κοίμησή της.

Καί ὅπως τή φυσική μας μητέρα δέν τήν θυμόμεθα μόνο, ὅταν τήν χρειαζόμεθα ἤ ὅταν ἔχουμε κάποια ἀνάγκη, ἀλλά τήν ἔχουμε πάντοτε στόν νοῦ μας, στήν καρδιά μας, τήν τιμοῦμε καί τῆς ἐκφράζουμε τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό μας, ὄχι μόνο τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς της ἀλλά καθημερινά, καί φροντίζου­με νά ἀκοῦμε τίς συμβουλές της καί νά συμμορφωνόμεθα πρός τίς ὑποδείξεις της πού εἶναι πάντοτε πρός τό συμφέρον μας, τό ἴδιο θά πρέπει νά κάνουμε καί γιά τήν Πα­ναγία μας.

Θά πρέπει νά ἀξιοποιοῦμε τό προ­νόμιο πού μᾶς ἔχει χαρίσει μέ τήν παρουσία της καί μέ τήν ἀγάπη της, γιά νά ἔχουμε τή βοήθειά της ὄχι μόνο στίς ὑλικές μας ἀνάγκες ἀλλά καί στίς πνευματικές μας ἀνάγκες.

Καί τό ἀξιοποιοῦμε αὐτό τό προ­νό­μιο, ὅταν ἐκδηλώνουμε τήν ἀγά­πη καί τόν σεβασμό μας πρός τήν Παναγία μας, ὅταν τήν τιμοῦμε μέ τήν παρουσία μας στόν ναό μέ κάθε εὐκαιρία πού τήν τιμᾶ ἡ Ἐκ­κλησία μας, μέ τίς Παρακλήσεις, τά Ἐγκώμια καί τούς Χαιρετισμούς της καί σέ ὅλες τίς ἑορτές της. Ὅταν τήν τιμοῦμε ἀκόμη καθημε­ρινά καί κατ᾽ ἰδίαν ἀκόμη, διαβάζοντας τούς Χαιρετισμούς πρός τήν Παναγία μας, ὅταν προ­σευχόμεθα πρός Αὐτήν ἐπικαλού­μενοι τίς πρεσβεῖες καί τή βοήθειά της καί ὅταν ἀναφερόμεθα σέ Αὐτήν μέ εὐλάβεια ἀλλά καί ἀγάπη καί σεβασμό.

Ἀξιοποιοῦμε τό προνόμιο τῆς πα­ρουσίας τῆς Παναγίας μας, ὅταν προσπαθοῦμε νά μένουμε κοντά της καί νά μήν ἀπομακρυνόμεθα ἀπό Αὐτήν, ἐφαρμόζοντας τίς ἐντο­λές τοῦ Υἱοῦ της, τοῦ Κυρίου μας. 

Ἡ Παναγία μας χαίρεται μέ τήν ὑπακοή μας στό θέλημα τοῦ Υἱοῦ της, καί γιατί μέ τόν τρόπο αὐτό μιμού­μεθα τό δικό της παράδειγμα, ἀλλά καί γιατί τιμοῦμε μέ τήν ὑπακοή μας τόν Υἱό της, πού Ἐκείνη γνω­ρίζει περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλον πόσο ὑπέφερε γιά τή σωτηρία μας.

Ἀξιοποιοῦμε τό προνόμιο τῆς πα­ρουσίας τῆς Παναγίας μας ἀκόμη, ὅταν προσευχόμενοι πρός Αὐτήν δέν παραλείπουμε νά τῆς ζητοῦμε καί τή σωτηρία μας. Γιατί αὐτή εἶναι τό πρώτιστο, εἶναι αὐτό πού μᾶς συστήνει ὁ Υἱός της νά ζητοῦ­με, διαβεβαιώνοντάς μας ὅτι ὅλα τά ὑπόλοιπα «προστεθήσεται ὑμῖν».

Ἄν, λοιπόν, προσπαθοῦμε νά τά κάνουμε ὅλα αὐτά, τότε νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά ἔχουμε τή χάρη καί τή βοήθεια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου. Τότε θά αἰσθανόμεθα ὅτι εἶναι δίπλα μας καί ἐμεῖς δίπλα της καί θά ἀντιμετωπίζουμε καί τούς πει­ρασμούς καί τίς δοκιμασίες καί τίς θλίψεις ἀκόμη καί τούς θανάτιυς, καί ὅλα ὅσα μπορεῖ νά συμβοῦν στή ζωή μας μέ ἐμπιστο­σύνη στή χάρη της καί μέ τήν πίστη ὅτι δέν θά μᾶς ἐγκαταλείψει ποτέ, ἀλλά θά μᾶς σώζει καί θά μᾶς προστατεύει πάντοτε στή ζωή μας καί θά εἶναι μεσίτρια γιά μᾶς καί ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ Υἱοῦ της κατά τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. 

Κλείνοντας, θά ἤθελα νά εὐχα­ριστήσω ἀπό καρδίας καί ἐν εὐγνωμοσύνῃ πολλῇ τούς Σεβασμιωτάτους καί πολυσεβάστους Ἀδελφούς Ἀρχιε­ρεῖς, τόν Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ἱστιαίας καί Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομο, καί τόν Μητροπολίτη Σταγῶν καί Μετεώρων, κ. Θεόκλη­το, οἱ ὁποῖοι λάμπρυναν τή μεθέ­ορτο πανήγυρή μας ἐδῶ στό Σέλι, προεξάρχων ὁ Ἅγιος Χαλκίδος καί συλλειτουργῶν ὁ Ἅγιος Σταγῶν καί Μετεώρων στό σημερινό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, καί οἱ ὁποῖοι συμπανηγύρισαν μαζί μας καί τίς «ἄλλες» Παναγίες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Ὁ Ἅγιος Χαλ­κίδος ἀπό τό Σάββατο εἶναι κοντά μας στή Νάουσα, τήν Ἀλεξάνδρεια, τή Σουμελᾶ καί ἐδῶ σήμερα στό Σέλι, καί ὁ Ἅγιος Σταγῶν καί Μετεώρων εἶναι κοντά μας ἀπό χθές στή Σουμελᾶ, τήν Ἀλεξάνδρεια καί τό Σέλι.

Τούς ἐκφράζω τή βαθύτατη εὐγνωμοσύνη μου γιά τόν κόπο τους καί τήν ἀγάπη τους, ἰδιαίτερα τήν περίοδο αὐτή πού ὅλοι μας ἔχουμε στίς Ἱερές μας Μητροπόλεις πλῆθος, θά ἔλεγα, ἐνοριῶν καί εἰκόνων τῆς Παναγίας μας. Κι ὅμως εἶναι κοντά μας ὅλες αὐτές τίς ἡμέρες καί χαίρονται καί συμπροσεύχονται μαζί μας καί παρακαλοῦν τήν Παναγία νά δώσει ὅλα τά καλά σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Τούς εὐχαριστῶ, λοιπόν, ταπεινά, καί εὔ­χομαι ἡ χάρη τῆς Πανα­γίας μας, τήν ὁποία ὕμνησαν μαζί μας αὐτές τίς ἡμέρες, νά εὐλογεῖ καί νά διαφυλάττει καί ἐκείνους καί τόν εὐσεβῆ λαό τῶν Ἱερῶν τους Μη­τρο­πόλεων, τόν ὁποῖο μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ θεοφιλῶς καί θεαρέστως ποιμαίνουν καί οἱ δύο.

Εὔχομαι καί σέ ὅλους σας, ἀδελφοί μου, πλούσια τή χάρη τῆς Παναγίας μας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μητέρα ὅλων μας καί ἔτσι πρέπει νά την βλέπουμε καί πρέπει νά αἰσθανόμεθα αὐτή τήν ἐμπιστοσύνη ὅτι, παρά τό γεγονός ὅτι ἔφυγε μέ τήν Κοίμησή της, εἶναι κοντά μας. Ὄχι μόνο ἐπειδή τό λέει τό ἀπολυτίκιο, ἀλλά ἐπειδή τήν ζοῦμε τήν Παναγία μας, τήν ζήσαμε καί σέ πολλά ἐθνικά θέματα, πόσο ἦταν κοντά μας, πόσο στάθηκε δίπλα στούς στρατιῶτες μας, πόσο στέκεται δίπλα στόν καθένα μας, ὅταν μέ ἐμπιστοσύνη προστρέχουμε στή μητρική της ἀγκάλη.
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Ἀρ. Πρωτ.: 400

Βέροια, 10 Αὐγούστου 2022 

 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης

τῆς Ἱερᾶς καὶ Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καµπανίας

ΠΡΟΣ

τὸν ἱερὸν κλῆρον καὶ τὸν εὐσεβῆ λαὸν  τῆς καθ’ ἡµᾶς θεοσώστου Ἐπαρχίας.

 

«Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε»

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,  

Τόν προφητικό λόγο τῆς Παναγίας Παρθένου, τόν ὁποῖο ἐµπιστεύθηκε στήν ἐξαδέλφη της Ἐλισάβετ, τή µητέρα τοῦ τιµίου Προδρόµου, γιά νά τήν κάνει κοινωνό τοῦ µηνύµατος πού ἔλαβε ἀπό τόν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, ἐπιβεβαιώνει ὁ ἱερός ὑµνογράφος, ὁµολογώντας ἐκ στόµατος ὅλων τῶν χριστιανῶν µία ἀδιαµφισβήτητη ἀλήθεια.  

«Μακαρίζοµέν σε πᾶσαι αἱ γενεαί, Θεοτόκε Παρθένε». Σέ µακαρίζουµε, λέγει πρός τή Θεοτόκο, ὅλες οἱ γενεές τῶν ἀνθρώπων. Σέ µακαρίζουµε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, σέ κάθε ἐποχή, σέ κάθε χώρα καί πόλη, κάθε ἡλικίας καί κάθε φύλου, Θεοτόκε Παρθένε. Μακαρίζουµε ἐσένα πού ἡ εὔνοια καί ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ σέ ἀξίωσε νά γίνεις ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί συγχρόνως νά παραµείνεις Παρθένος. 

«Ἀπό τοῦ νῦν µακαριοῦσι µε πᾶσαι αἱ γενεαί», εἶχε πεῖ ἡ Παναγία στήν Ἐλισάβετ. Ἀπό σήµερα θά µέ µακαρίζουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Καί ὁ λόγος της ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τότε καί µέχρι σήµερα καθηµερινά. Γιατί, ποιός δέν µακαρίζει τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ποιός δέν θαυµάζει τήν ἁγιότητα καί τήν καθαρότητά της, ποιός δέν τήν καλοτυχίζει γιατί ἀξιώθηκε τή µεγαλύτερη καί ὑψηλότερη τιµή πού θά µποροῦσε νά προσφέρει ὁ Θεός στό πλάσµα του; Γιατί ἀξιώθηκε νά γίνει Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, νά γίνει τό πρόσωπο πού ἔχει τήν ὑψηλότερη θέση ἀπό κάθε ἄλλον ἄνθρωπο στόν οὐρανό, δίπλα στόν θρόνο τοῦ Υἱοῦ της. Γιατί ἀξιώθηκε νά ἔχει τή µεγαλύτερη παρρησία ἀπό κάθε ἄλλον πρός τόν Κύριό µας καί νά πρεσβεύει διηνεκῶς γιά τή σωτηρία µας. 

Καί ἐάν ὅλες τίς ἡµέρες τοῦ χρόνου µακαρίζουµε τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὁµολογώντας ὅτι Αὐτή εἶναι ἡ τιµιωτέρα τῶν χερουβίµ καί ἐνδοξωτέρα τῶν σεραφείµ· ἐάν ὅλες τίς προηγούµενες ἡµέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, κατά τίς ὁποῖες ψάλλαµε κάθε ἀπόγευµα τήν Ἱερά Παράκλησή της, τήν ὑµνούσαµε καί τήν δοξολογούσαµε,  σήµερα, ἑορτή τῆς ἐνδόξου Κοιµήσεώς της, ἔχουµε ἀκόµη περισσότερους λόγους γιά νά τήν µακαρίζουµε. Γιατί ἡ Παναγία µας ἐκτός τῶν ἄλλων προνοµίων πού ἀπήλαυσε ὡς Μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἀπήλαυσε καί τό ἰδιαίτερο προνόµιο νά µήν παραµείνει στόν τάφο, νά µήν τήν κρατήσει ὁ θάνατος δέσµιά του, ἀλλά ὡς Μητέρα τῆς Ζωῆς, ὡς Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ Ζωή, νά µεταστεῖ στήν ὄντως ζωή, νά µεταστεῖ στόν οὐρανό.  

Ἀπήλαυσε ὅµως ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καί ἀπολαµβάνει καί ἕνα ἀκόµη προνόµιο, τό ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα εὐεργετικό καί γιά µᾶς τούς ἀνθρώπους. Καί αὐτό εἶναι τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ βρίσκεται στόν οὐρανό, δέν ἔχει ἐγκαταλείψει τόν κόσµο. Γι᾽ αὐτό καί ψάλλουµε σήµερα θριαµβευτικά «ἐν τῇ Κοιµήσει τόν κόσµον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». Βρίσκεται κοντά µας ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, γιά νά τήν αἰσθανόµεθα µητέρα µας, γιά νά µᾶς βοηθᾶ καί νά µᾶς προστατεύει, γιά νά ἀκούει τούς στεναγµούς καί νά σφογγίζει τά δάκρυά µας, γιά νά µεταφέρει τίς αἰτήσεις µας στόν Υἱό της καί γιά νά µᾶς δίδει τήν εὐλογία καί τή χάρη της. 

Προνόµια µοναδικά καί τά δύο αὐτά τά προνόµια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας µητέρας µας, γιά τά ὁποῖα δικαίως τήν µακαρίζουµε καί τήν ὑµνοῦµε. Καί ἡ Παναγία χαίρεται, ὅταν τήν ὑµνοῦµε καί τήν µακαρίζουµε, χαίρεται ὅµως περισσότερο, ὅταν προσπαθοῦµε νά µιµηθοῦµε τήν ἁγία ζωή της, ὅταν προσπαθοῦµε νά µιµηθοῦµε τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή της στό θέληµα τοῦ Θεοῦ. Διότι στά µάτια τοῦ Θεοῦ αὐτό πού ἔχει ἀξία εἶναι ἡ ταπείνωση καί ἡ ὑπακοή. Καί γι᾽ αὐτές τίς δύο µεγάλες ἀρετές της ἐπέλεξε ὁ Θεός τήν Κόρη τῆς Ναζαρέτ ὡς Μητέρα τοῦ Υἱοῦ του καί ὡς συνεργό του στό σχέδιο τῆς θείας οἰκονοµίας, ὥστε νά τήν µακαρίζουν «πᾶσαι αἱ γενεαί». Ἄς προσπαθήσουµε, λοιπόν, καί ἐµεῖς, ἀδελφοί µου, νά µιµούµεθα αὐτές τίς δύο ἀρετές τῆς Παναγίας µας, γιά νά ἔχουµε τή χάρη καί τήν εὐλογία της καί γιά νά πρεσβεύει πάντοτε στόν Υἱό της γιά τή σωτηρία µας. 

Διάπυρος πρός τήν ἀεί πρεσβεύουσα Ὑπεραγία Θεοτόκο εὐχέτης 

Ὁ Μητροπολίτης  

 Ὁ Βεροίας, Ναούσης καί Καµπανίας Παντελεήµων 


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο