Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητρόπολης Βέροιας


Από τη Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας: Την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου το απόγευμα στο Μητροπολιτικό Κέντρο Πολιτισμού «ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ» στη Νάουσα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε Αγιασμό με την ευκαιρία της ενάρξεως των μαθημάτων του Ωδείου και της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως μας.

Ακολούθησε σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από σπουδαστές του Ωδείου και της Σχολής, το οποίο παρουσίασε η Γραμματέας του Ωδείου κ. Μαρία Χαλδαιοπούλου. 

Ο Σεβασμιώτατος στον χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Γιά μία ἀκόμη χρoνιά τελέσαμε σήμερα μέ πολλή χαρά τόν Ἁγια­σμό γιά τήν ἔναρξη τῶν μα­θημά­των τοῦ Ὠδείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ἐπικαλεσθή­κα­με τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί σέ αὐτή τήν ὡραία δράση τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τούς καρπούς τῆς ὁποίας ἔχουμε τήν εὐκαιρία νά ἀπολαμβάνουμε ὅλοι, μαθητές, καθηγητές ἀλλά καί ὅλοι ἐμεῖς, πού παρακαλουθοῦμε μέ πολλή ἀγάπη καί ἐνδιαφέρον τίς προσπά­θειές σας, καί ἔχουμε τή χαρά νά σᾶς ἀκοῦμε καί νά διαπιστώνουμε τήν πρόοδο καί τήν ἐξέλιξή σας σέ διάφορες ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως εἴτε στή διάρ­κεια τῶν Παυλείων εἴτε μέ ἄλλες εὐκαιρίες, ὅπως ἦταν οἱ φετινοί ἑορτασμοί τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῆς Ναούσης καί τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ, ἀλλά καί τά 100 χρόνια ἀπό τή Μικρασιατική καταστροφή.

Μᾶς χα­ροποιεῖ ὅλως ἰδιαιτέρως τό γεγονός ὅτι βλέπουμε παιδιά ὅλων τῶν ἡλικιῶν νά πλαισιώ­νουν τά τμήματα τοῦ Ὠδείου μας καί νά ἐξελίσσονται στή συνέχεια σέ μέλη εἴτε τῆς χορωδίας εἴτε τῆς ὀρχήστρας τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά καί τά τμήματα τῆς Βυζαντι­νῆς Μουσικῆς τά ὁποῖα παρακο­λου­θοῦν καί ἀδελφοί μας μεγαλύ­τεροι στήν ἡλικία, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους διακονοῦν στή συνέ­χεια καί τά ἀναλόγια τῶν ἱερῶν μας ναῶν.

Αὐτό ὀφείλεται στήν ἀγάπη ὅ­λων σας γιά τή μουσική καί στήν προσπάθεια πού καταβάλλετε τόσο οἱ μαθητές γιά νά ἀνταπο­κριθεῖτε στά μαθήματα ὅσο καί οἱ καθηγητές καί οἱ καθηγήτριες τοῦ Ὠδείου μας ἀλλά καί ὁ Διευ­θυ­ντής μας, γιά νά σᾶς μεταδώ­σουν τή γνώση τῆς μουσικῆς καί τήν αἴσθηση τῆς ἁρμονίας. Καί δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι τίποτε δέν μποροῦμε νά ἐπι­τύχουμε χωρίς προσπάθεια. 

Αὐ­τή τήν καλή προσπάθεια σᾶς προ­­τρέ­πω καί ἐγώ πατρικά νά συ­νεχίσετε καί τή νέα χρονιά, ἐκμε­ταλ­λευ­ό­μενοι τήν εὐκαιρία πού σᾶς προσ­φέρει ἡ Ἱερά Μη­τρό­πολή μας μέ τό Ὠδεῖο της, διότι μαζί μέ τήν καλλιέργεια τῆς φω­νῆς καί τῆς μουσικῆς θά πρέπει νά καλ­λιερ­γοῦμε καί τόν χαρακτήρα καί τήν προσωπικότητά μας, ὥστε νά ἔχουμε καί στήν ψυχή μας καί στή ζωή μας τήν ἁρμονία πού ἐπι­διώ­κουμε νά ἔχουμε στή μου­σική.

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ Ἁγιασμοῦ θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω πρωτίστως τόν κ. Γεώργιο Ὀρδουλίδη, ἄρχοντα Μαΐστορα τοῦ Οἰκουμενι­κοῦ μας Πατριαρχείου καί διευθυ­ντή τοῦ Ὠδείου, γιά τή φροντίδα του ὥστε ὅλα νά λειτουργοῦν ἄψο­γα, τούς καθηγητές καί τίς καθηγήτριες τοῦ Ὠδείου γιά τήν προσφορά τους στό ἔργο τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί τήν ἀγάπη μέ τήν ὁποία τό περιβάλλουν, καί ἰδιαιτέρως θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω τόν π. Ἀρσένιο Χαλδαιόπουλο, ὁ ὁποῖος ἔχει τήν ἐπίβλεψη ὅλου αὐτοῦ τοῦ συγκροτήματος καί ὅλης αὐτῆς τῆς προσπαθείας, ἀλλά νά εὐχαριστήσω καί τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο, τά μέλη τοῦ ὁποίου συμβάλλουν στήν καλή λειτουργία αὐτοῦ τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, τό ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαίτερα τή Μητρόπολή μας μέ τίς ὡραῖες ἐκδηλώσεις τίς ὁποῖες πραγματοποιεῖ.

Εὔχομαι πα­τρι­κά καί μέ πολλή ἀγάπη ἡ χάρη καί τήν εὐ­λο­γία τοῦ Θεοῦ νά σᾶς συνοδεύει καί στά μαθήματά σας ἐδῶ στό Ὠδεῖο τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πό­λεως καί σέ ὅλη τή ζωή σας, καί νά προσπα­θεῖτε πάντοτε μέ ζῆλο καί μέ ἀγάπη γιά νά ἐπιτυγχάνετε τούς σκοπούς σας.

Εὔχομαι καλή καί εὐλογημένη χρονιά σέ ὅλους σας!
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο