Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Βέροια από την Τρίτη (4/10) και για 20 μέρες


Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας ανακοινώθηκαν τα εξής: Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια  εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση από  Θεσσαλονίκη προς Βέροια, αποφασίζουμε...

Κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 04-10-2022 και για είκοσι (20) ημέρες:  
Α. Την εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων από το εναπομένον κάθε φορά ρεύμα  κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού του έτερου, με τη βοήθεια σηματωρών, χρήση  ερυθρόλευκων κώνων ανά 5μ. και αναλάμποντων φανών ανά 6μ., σύμφωνα με την  εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:  
1. Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μαλακούση έως τη συμβολή της με την  οδό Μητροπόλεως.  
2. Μητροπόλεως, από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με  την Πλ. Ρακτιβάν.  
3. 16ης Οκτωβρίου, από την συμβολή της με την οδό Βερόης έως τη Χ.Θ. 2+357, μήκος  δικτύου 10 μέτρων.  
4. 16ης Οκτωβρίου, από τη συμβολή της με την οδό Βερόης έως τη συμβολή της με  ανώνυμη δημοτική οδό, μήκος δικτύου 1.343 μέτρα (Χ.Θ. 2+357 έως Χ.Θ. 3+700).  5. Αν. Δημοτική οδός, από τη συμβολή της με την οδό 16ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή  την με την Ε.Ο. Αλεξάνδρειας – Κοζάνης. Μήκος όδευσης 1.085 μέτρα (Χ.Θ. 3+700 έως  Χ.Θ. 4+785)  

Β. Τη στένωση λωρίδας κυκλοφορίας και την κυκλοφορία των οχημάτων από το  εναπομένον κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας, με την κατάλληλη προειδοποιητική σήμανση,  τη χρήση αναλάμποντων φανών ανά 6μ., ερυθρόλευκων κώνων και τη βοήθεια σηματωρών,  σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, στις κάτωθι οδούς:  
1. Θεσσαλονίκης, από την συμβολή της με την Ε.Ο. Αλεξάνδρειας-Κοζάνης έως και τη  συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου.  
2. Ελ. Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Θεσσαλονίκης έως τη συμβολή της με  την οδό Βερμίου.  
3. Βερμίου, από τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό  Αγ. Αντωνίου.  
4. Αγ. Αντωνίου από τη συμβολή της με την οδό Βερμίου έως τη συμβολή της με την οδό  Μαλακούση.  
5. Μαλακούση από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Αντωνίου έως τη συμβολή της με την  οδό Ελ. Βενιζέλου. 
6. Πλ. Ρακτιβάν, από τη συμβολή της με την οδό Μητροπόλεως έως τη συμβολή της με την  οδό Βερόης.  
7. Βερόης, από τη συμβολή της με την Πλ. Ρακτιβάν έως τη συμβολή της με την οδό 16ης Οκτωβρίου.  

Γ. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους  οχημάτων, στις ανωτέρω οδούς, στην πλευρά εκτέλεσης των εργασιών καθώς και στην  απέναντι πλευρά των ανωτέρω οδών σε περίπτωση στενότητας του οδοστρώματος, κατά τη  διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.  

Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από την ανατολή του ηλίου έως την 18:00΄  ώρα, έκαστης ημέρας και η ημερήσια πρόοδος των εργασιών εκσκαφών αναμένεται να  είναι περίπου 150 μέτρα. Η εργοταξιακή σήμανση θα εφαρμόζεται κυλιόμενα, κατά μήκος  κάθε θέσης επέμβασης, με μήκος εργοταξιακής ζώνης που υπερβαίνει τα 50 μέτρα στη δεξιά  ή αριστερή πλευρά του οδοστρώματος.

Η σήμανση θα είναι σύμφωνη με τα τυπικά σχέδια για Εργοτάξια Μακράς Διάρκειας σε αστικές οδούς (Τυπικό Σχέδιο Στένωσης Λωρίδας  3.1.1. και Τυπικό Σχέδιο εναλλάξ κυκλοφορίας δύο κατευθύνσεων 3.1.2.), ανάλογα την  περίπτωση, βασισμένη στο συνημμένο σχέδιο ανωτέρω με α/α 4 εργοταξιακής μελέτης, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε οδού και του εκπονούντος έργου.  

 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο