4ος Μαθητικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Ο Τριπόταμος, το ποτάμι της Βέροιας»

ΔΤ: Ο Σύλλογος «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» με την αρωγή της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και του Δήμου Βέροιας διοργανώνει μαθητικό διαγωνισμό τριών ανεξάρτητων κατευθύνσεων: Ζωγραφικής, Φωτογραφίας και Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε τρεις διαγωνιστικές ηλικιακές ομάδες (1η Δ, Ε, Στ Δημοτικού- 2η Α, Β, Γ Γυμνασίου- 3η Α, Β, Γ Λυκείου) με θέμα το ποτάμι της πόλης μας, τον Τριπόταμο.

Στον διαγωνισμό Ζωγραφικής η συμμετοχή είναι ατομική. Οι μαθητές/τριες μπορούν να δημιουργήσουν τα έργα τους είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και στον ελεύθερο χρόνο τους.

Τα έργα θα πρέπει να είναι φιλοτεχνημένα πάνω σε ανθεκτικό χαρτί ακουαρέλας διαστάσεων 30Χ42 εκατοστά (Μέγεθος Α3) και ως υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν: μολύβια, γραφίτης, ξυλομπογιές, τέμπερες, παστέλ, ακρυλικά κ.α.. 

Θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και κατατεθεί, προς αξιολόγηση από εξειδικευμένη τριμελή επιτροπή, σε κατάλληλα διαμορφωμένο κιβώτιο στο ισόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας έως την Τρίτη 9 Μαΐου 2023. Η συγκέντρωση των έργων και στη συνέχεια η κατάθεσή τους θα γίνει με την εποπτεία των σχολείων. Ομαδικά έργα δεν θα γίνουν δεκτά από την κριτική επιτροπή. Επίσης κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με ένα ΜΟΝΟ έργο. 

Τα έργα δεν πρέπει να έχουν οποιοδήποτε διακριτικό σημάδι (π.χ. δεν θα είναι τσαλακωμένα, δεν θα υπάρχει γραμμένο το όνομα του παιδιού επάνω τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται με την ταυτότητα του). Κάθε έργο θα τοποθετηθεί σε φάκελο επάνω στον οποίο θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, το σχολείο, η τάξη και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείεται μαζί με το έργο και μια υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος θα δηλώνει ότι συμφωνεί να λάβει μέρος το παιδί του στον διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Στον διαγωνισμό Φωτογραφίας η συμμετοχή είναι ατομική. Οι μαθητές/τριες μπορούν να εργαστούν είτε στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή και στον ελεύθερο χρόνο τους.

Η διαγωνιζόμενη φωτογραφία θα πρέπει να είναι εκτυπωμένη σε φωτογραφικό χαρτί διαστάσεων 30Χ21 εκατοστά (Μέγεθος Α4) και να κατατεθεί σε κατάλληλα διαμορφωμένο κιβώτιο στο ισόγειο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροια, προς αξιολόγηση από εξειδικευμένη τριμελή επιτροπή, έως την Τρίτη 9 Μαΐου 2023. Η συγκέντρωση των έργων και στη συνέχεια η κατάθεσή τους θα γίνει με την εποπτεία των σχολείων. Κάθε μαθητής/τρια θα μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό με ένα ΜΟΝΟ έργο. 

Τα έργα δεν θα πρέπει να έχουν οποιοδήποτε διακριτικό σημάδι (π.χ. δεν θα είναι τσαλακωμένα, δεν θα υπάρχει γραμμένο το όνομα του παιδιού επάνω τους ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετίζεται με την ταυτότητα του). Κάθε έργο θα τοποθετηθεί σε φάκελο επάνω στον οποίο θα υπάρχει το ονοματεπώνυμο του/της μαθητή/τριας, το σχολείο, η τάξη και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. 

Μέσα στον φάκελο θα εσωκλείεται μαζί με το έργο και μια υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα/κηδεμόνα, ο οποίος θα δηλώνει ότι συμφωνεί να λάβει μέρος το παιδί του στον διαγωνισμό. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

Στον διαγωνισμό Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης η συμμετοχή είναι ομαδική και συντονιζόμενη από έναν/μία τουλάχιστο υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό.

Το πρόγραμμα μπορεί να είναι είτε μικρής διάρκειας σχεδιασμένο ειδικά για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό  «Ο Τριπόταμος, το ποτάμι της Βέροιας», είτε απόσπασμα ευρύτερου προγράμματος στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων ή άλλων περιβαλλοντικών δράσεων του σχολείου και να εντάσσεται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Ο κύκλος του νερού
 • Το νερό ως βιότοπος
 • Το νερό και αγροτικές ασχολίες
 • Οικιακή, αστική και βιομηχανική χρήση του νερού 
 • Προβλήματα από την έλλειψη και την ακαταλληλότητα του νερού (λειψυδρία, μόλυνση
 • Ρύπανση και μόλυνση νερού - αιτίες υποβάθμιση της ποιότητάς του
 • Οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου με κινητήρια δύναμη το νερό
 • Η χρήση του ποταμού στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου: άλλοτε και σήμερα                   
 • Το νερό στη θρησκεία και τις παραδόσεις του ανθρώπου: άλλοτε και σήμερα
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση νερού
 • Ενεργός συμμετοχή σε θέματα προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του Τριπόταμου
 • Προστασία του παραποτάμιου περιβάλλοντος και διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος προς όφελος των πολιτών

Κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα πρέπει να δημιουργήσει  ένα έργο σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ. μία ηλεκτρονική παρουσίαση ή ένα βίντεο, όπου θα αποτυπώνονται:

 • Η ιδέα και οι στόχοι
 • Η μέθοδος και η πορεία εργασίας
 • Οι δραστηριότητες εντός και εκτός της σχολικής τάξης
 • Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις

Επιπλέον θα φιλοτεχνήσει μία αφίσα (poster) παρουσίασης της εργασίας διαστάσεων 60Χ90 εκατοστά. 

Η ταυτότητα του σχολείου, του/της υπεύθυνου/νης εκπαιδευτικού και των μελών της ομάδας εργασίας δεν πρέπει να αποκαλύπτεται σε κανένα σημείο των διαγωνιζόμενων έργων. Θα καταγράφονται ΜΟΝΟ σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό έγγραφο Word μαζί με σχετικές συνοδευτικές φωτογραφίες.    

Η παράδοση όλων των πιο πάνω, προς αξιολόγηση από εξειδικευμένη τριμελή επιτροπή, πρέπει να γίνει έως την Τρίτη 9 Μαΐου 2023 μετά από επικοινωνία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού με τον σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» στην ηλεκτρονική διεύθυνση filoi.tripotamou@gmail.com 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή της ομάδας είναι η συνοδευτική κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον κάθε γονέα/κηδεμόνα, στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί να λάβει μέρος το παιδί του στον διαγωνισμό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών.

Τα έργα όλων των μαθητών/τριών θα εκτεθούν την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023 σε ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο δίπλα από τη γέφυρα «Θερμοπυλών». Στη συνέχεια θα ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν μαζί με τα έργα του διαγωνισμού Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του συλλόγου «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας».

Σε όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής, ενώ σε όσους/όσες καταλάβουν τις τρεις πρώτες θέσεις θα απονεμηθούν επιπλέον έπαινοι και αναμνηστικές πλακέτες. 

Η συμμετοχή των μαθητών/τριών είναι δωρεάν και προαιρετική. 

Εξυπακούεται ότι: α) δεν θα υπάρχουν έσοδα από τα υποβληθέντα έργα με εμπορία ή διαφήμιση, β) ο διαγωνισμός δεν εμπλέκεται με τη δωρεάν διακίνηση πάσης φύσης υλικού που κρίνεται ως διαφημιστικό και γ) η χρήση θα γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,

ο  πρόεδρος του Συλλόγου “Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας”

Παπακανάκης Πάρης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

O/H ………………………………………………………………………………………… κηδεμόνας  του μαθητή/της μαθήτριας………………………………………………………………………………… της ………τάξης του………….  Σχολείου…………….….,  δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου  στον 4ο διαγωνισμό με θέμα «Ο Τριπόταμος, το ποτάμι της Βέροιας» που διοργανώνει ο Σύλλογος «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» για το σχολικό έτος 2022-2023.

Ημ/νία…………………………

Υπογραφή γονέα/κηδεμόνα …………………………       

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο