Ενημέρωση της Πυροσβεστικής ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από την ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Ν.  ΗΜΑΘΙΑΣ:

1. Στα  πλαίσια  της  διαρκούς  ενημέρωσης   προς   τους   πολίτες,  η  Διοίκηση  Πυροσβεστικών  Υπηρεσιών   Νομού  Ημαθίας,  έχοντας  ως   στόχο  την εξάλειψη  των κινδύνων  πυρκαγιάς για  ξένες  περιουσίες   και  κυρίως   για  την προστασία  της  ανθρώπινης  ζωής,  τον   περιορισμό   των  καμένων εκτάσεων  και τη  μείωση  του  αριθμού εκδήλωσης  πυρκαγιών  υπαίθρου,  σας  ενημερώνει   ότι:

1.1 Κάθε  θερινή – αντιπυρική  περίοδο  από  01  Μαΐου   έως   31  Οκτωβρίου  εκάστου έτους,  οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της  Διοίκησης   Πυροσβεστικών Υπηρεσιών  Νομού Ημαθίας  επεμβαίνουν   σε   πολλές   αγροτοδασικές  πυρκαγιές,   όπου   στο σύνολο τους προκαλούν ανά περίπτωση  ζημιές. 

Οι  αμιγώς  αγροτικές  πυρκαγιές οφείλονται  σε  χρήση  γυμνής  φλόγας  από  αγρότες   με σκοπό  την καύση  υπολειμμάτων  καλλιέργειας,  τον  καθαρισμό  βάτων  και  την καύση συσσωρευμένων   απορριμμάτων  κυρίως   κλαδέματα   από   δενδρώδεις   καλλιέργειες.

1.2 Βάση του άρθρου 3 της 9 / 2021  Πυροσβεστικής  Διάταξης  , με  την  επιφύλαξη  των διατάξεων  της  Κ.Υ.Α.  568 / 1 25347/20 – 01 – 2004  «Κώδικες  Ορθής   Γεωργικής Πρακτικής»  (Β’142), επιτρέπεται   κατά  την  διάρκεια  της  Αντιπυρικής  περιόδου ,  ύστερα από   άδεια,    που  εκδίδεται  από  την αρμόδια  Διεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ,  η  καύση  αγροτικών   εκτάσεων  υπό    τις   προϋποθέσεις που  αναλυτικά  αναγράφονται   σε   αυτή. 

Λόγω    των    κλιματολογικών    και     καιρικών     συνθηκών   που   επικρατούν  κατά    την διάρκεια    της   Αντιπυρικής   περιόδου   στη   χώρα   μας ,  παρακαλούνται    οι    αγρότες,  οι    μελισσοκόμοι ,   οι    κτηνοτρόφοι   και  όλοι     οι    κάτοικοι    της   περιοχής ευθύνης μας να   μην   εκτελούν  εργασίες   στην  ύπαιθρο   με   χρήση   φωτιάς ,  προς  αποφυγή  πρόκλησης   πυρκαγιών   από   αμέλεια.

1.3 Όσον αφορά   τις  περιπτώσεις  καύσης   συσσωρευμένων   κλαδεμάτων πολυετών φυτειών,κυρίως από  κλαδέματα   δενδρώδους  καλλιεργειών (ελιές , αμπέλια ,  κ.λ.π) , υπενθυμίζουμε  ότι  κατά την  διάρκεια   της   Αντιπυρικής   περιόδου   (1  Μαΐου  μέχρι 31 Οκτωβρίου)  α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι ,  λόγω   αυξημένης   επικινδυνότητας,  οποιαδήποτε  χρήση  φωτιάς   στην  ύπαιθρο.  

Επειδή  οι περισσότεροι   αγρότες  καταφεύγουν  στην   καύση   ή  στην  απόρριψη των  κομμένων   κλαδιών στα   σκουπίδια  ή  σε   άλλους   ανεξέλεγκτους  χώρους,  τους   ενημερώνουμε  ότι οι  πρακτικές  αυτές   πλέον   δεν   είναι  εφαρμόσιμες   σύμφωνα  με  την ευρωπαϊκή   αλλά   και  με  την  εναρμονισμένη   ελληνική  νομοθεσία.

Με τις  πρακτικές  αυτές   κάνουμε  ζημιά  στο  περιβάλλον  και   το  κυριότερο ,  γινόμαστε  υπαίτιοι  πρόκλησης  και  εξάπλωσης  πυρκαγιών  με   ότι   συνεπάγεται  αυτό. Μια  σωστή  διαχείριση   συσσωρευμένων  κλαδεμάτων χωρίς  την χρήση  καύσης,  θα  αποτελούσε  η  χρήση   μηχανημάτων  θραύσης  αυτών   ή   κατόπιν  συνεννόησης   των  αγροτικών  συνεταιρισμών  με  τους  Ο.Τ.Α.  για   την  εφαρμογή    ενός  προγράμματος διαχείρισης  των  προϊόντων  κλαδέματος,   με   μεταφορά   τους   σε   συγκεκριμένα   σημεία.

1.4 Σχετικά με το κάπνισμα  των  μελισσών,  δραστηριότητα  που  αφορά  τους μελισσοκόμους, υπενθυμίζουμε   το άρθρο  11  της 9 / 2021 Πυροσβεστικής  Διάταξης  ,    που   απαγορεύει  τέτοιου  είδους  δραστηριότητα  κατά  την διάρκεια  της   αντιπυρικής   περιόδου (1  Μαΐου  μέχρι 31   Οκτωβρίου)  όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι από «3» και άνω, καθώς και τα μέτρα που υποχρεωτικά πρέπει να λαμβάνονται στις λοιπές περιπτώσεις (ήτοι όταν δεν υφίσταται δείκτης  επικινδυνότητας ή  όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι «1» ή «2») και   συγκεκριμένα:

α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς. 

β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.

γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα. 

δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων. 

ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.

στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης .

1.5 Αναφορικά με την  εκτέλεση  «θερμών  εργασιών»  (ηλεκτροσυγκόλληση,  εργασία  με  χρήση  φλόγας , θερμότητας,  σπινθήρων ,  κ.λ.π.)  σε  υπαίθριους  και   ημιυπαίθριους  χώρους, εφιστούμε   την   προσοχή  των  εργαζομένων   και   υπενθυμίζουμε το  άρθρο  13 την 9/2021 Πυροσβεστικής  Διάταξης  που   απαγορεύει  τέτοιου είδους δραστηριότητα κατά  την διάρκεια  της   αντιπυρικής  περιόδου  όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι από «3» και άνω, καθώς και τα μέτρα που υποχρεωτικά πρέπει να  λαμβάνονται στις λοιπές περιπτώσεις (ήτοι όταν δεν υφίσταται  δείκτης  επικινδυνότητας ή όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι «1» ή «2») και συγκεκριμένα:

α.  Αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες. 

β.  Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων ή/και εκρήξιμων υλικών και υλών σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.

γ.  Εξασφάλιση της παρουσίας μέσων (υδροφόρων, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, πτυοσκαπάνων κ.λπ.) και φορητών μέσων πυρόσβεσης (όπως πυροσβεστήρων, κ.λπ.) για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς.

δ.  Έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πλησίον του σημείου εκτέλεσης της εργασίας. 

ε.  Γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199) ή του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (112) για την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθεσίας του συμβάντος, των υλικών που καίγονται και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.  

1.6 Στους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα  της 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης, ενώ επίσης οι κατά τόπους  Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  για πυρκαγιές   οφειλόμενες στην καύση  υπολειμμάτων καλλιεργειών  ενημερώνουν εγγράφως τις  περιφερειακές  Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για το συμβάν, με υπόδειξη του γεωγραφικού στίγματος των   αγροτεμαχίων  στα οποία σημειώθηκε η πυρκαγιά .  

Κατόπιν ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει την εφαρμογή των προβλεπομένων κυρώσεων για «Μη ορθή διαχείριση υπολειμμάτων καλλιεργειών».

1.6.1 Οι δικαιούχοι αγρότες  παύουν  να  δικαιούνται  εξισωτική  αποζημίωση  (επιδότηση) γεωργικών  εκμεταλλεύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,  όταν  έχει  ασκηθεί  ποινική δίωξη,  ασχέτως  καταδίκης  τους (δηλαδή   υπάρχουν  ενδείξεις  ενοχής  αξιόποινων πράξεων  των  ίδιων  ή μελών των οικογενειών τους), π.χ. για  καύση σιτοκαλαμιών, υπολειμμάτων  καλλιέργειας καλαμποκιού,   ρυζιού  κ.λ.π.  ,  οι    ίδιοι  αποβάλλονται από  το  μέτρο  και  υποχρεώνονται   στην  επιστροφή   του  συνόλου  των  ποσών  που έχουν εισπράξει σαν  αχρεωστήτως καταβληθέντα   (άρθρα  9  &  15  της  Κ.Υ.Α. 693/7- 3-08,  ΦΕΚ 393/Β/2008).

1.6.2 Η απώλεια  εισοδήματος  για  τους  εκμεταλλευτές  αγροτικών  εκτάσεων  σε περίπτωση    καύσης  αγροτικών  εκτάσεων   ακόμη  και  σε  περίπτωση   που  δεν προκληθούν  ζημιές σε    τρίτους,   μέσω  της  ενημέρωσης  του  ΟΠΕΚΕΠΕ  για επιβολή   προστίμων  είναι πιθανότατη καθώς   πλήττουν  το  σύνολο  των   αγροτικών ενισχύσεων   που  λαμβάνουν,  ενώ  σε  περίπτωση   επανάληψης   κατά  τα  επόμενα έτη,   τα  αρχικά   πρόστιμα  πολλαπλασιάζονται  και  μπορούν  να  επιφέρουν   την αποβολή   του  εκμεταλλευτή  από το   καθεστώς  ενισχύσεων.

1.6.3 Το ίδιο  ισχύει  για  τους  Κτηνοτρόφους  και   την  περίπτωση  πρόκλησης  Δασικών  πυρκαγιών    με    σκοπό   την   βελτίωση   βοσκότοπων   και  συγκεκριμένα :

Εφόσον πρόκειται   για    δασική    έκταση   ή   δάσος,   η  καμένη   περιοχή κηρύσσεται  ως    αναδασωτέα (άρθρο  41  του   Ν.998/1979).  

Κοινοποιείται   άμεσα   στον   Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. η απόφαση κήρυξης  της   έκτασης   ως αναδασωτέας,  προκειμένου  να   εξαιρεθεί   από την οικονομική ενίσχυση   που δίνονταν  στους  κτηνοτρόφους  για    τα   ζώα   των οποίων έβοσκαν   εκεί   πριν   την  πυρκαγιά  και  στο   εξής   απαγορεύεται   η   βόσκηση,   όπως  επίσης   αποκλείεται οποιαδήποτε   μορφή  ενέργειας  και  επέμβαση   σε αυτήν   (άρθρο  105 παρ. 1 του Ν.Δ.  86 / 1969),  ενώ  οι  παραβάτες   των   ανωτέρω, τιμωρούνται   με    φυλάκιση και   χρηματικό   πρόστιμο  (άρθρο    70  του   Ν.998/1979).

2.    Στους οικοπεδικούς χώρους, Δημόσιους και ιδιωτικούς  που βρίσκονται εντός  κατοικημένης        περιοχής ή σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρα από αυτές, απαγορεύεται παντελώς το άναμμα  φωτιάς κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου έκαστου  έτους,   σύμφωνα  με το άρθρο 12 της   9/2021 Πυροσβεστικής Δξης.

Επιπλέον κα τα’ εφαρμογή του άρθρου 94 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ,  ο κάθε Δήμος υποχρεούται στον αυτεπάγγελτο  καθαρισμό  όποιων οικοπεδικών και λοιπώνακάλυπτων χώρων  χώρου είναι  ακάθαρτοι , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην20/2023  Πυροσβεστική Διάταξη, επειδή οι   ιδιοκτήτες τους δεν  συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του Νόμου ,  επιβάλλοντας  πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ (0,50 ευρώ) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου. 

Βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς  καθαρισμό .

3.    Απαιτείται η  προσοχή  από  όλους τους αγρότες και  ελαιοπαραγωγούς  της   περιοχής ευθύνης μας για  τις  ενέργειες  Διαχείρισης της  αυτοφυούς  χλωρίδας (απομάκρυνση  ξερών χόρτων),   σύμφωνα και με τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής  Πρακτικής, που  θα  πρέπει  να  κάνουν  στα  αγροτεμάχια   και  ελαιοπερίβολά   τους,  αφού   η  εργασία   αυτή   αποτελεί   έργο   πυροπροστασίας   προς   αποφυγή   πρόκλησης  και  εξάπλωσης  πυρκαγιάς  καθώς  επίσης  και   κλαδεύσεις  ελαιοδέντρων  σε  σημεία  της  αγροτικής  οδοποιίας ,  όπου   εμποδίζεται  η  πρόσβαση  των  Πυροσβεστικών  οχημάτων. 

Με  τον  τρόπο  αυτό   θα  συμβάλουν   όχι μόνο  στην  προστασία  της  περιουσίας τους, αλλά   και   στην  προστασία  του  γύρω   περιβάλλοντος.

4.   Σε κάθε περίπτωση πυρκαγιάς  επιλαμβάνεται  το Ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και αυτεπάγγελτα   συντάσσεται  δικογραφία.  

Σε  περίπτωση  σύλληψης,  δράστη –   υπαιτίου πυρκαγιάς, ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου (σύλληψη δράστη,  απολογία κατηγορουμένου  και  παραπομπή του στον Εισαγγελέα), ενώ   επιβάλλονται   βαρύτατες ποινικές   κυρώσεις   σύμφωνα   με  τον Ποινικό  Κώδικα.

Επίσης οι παραβάτες των ανωτέρω διατάξεων , διώκονται και τιμωρούνται  με   επιβολή Διοικητικών προστίμων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23083  Φ. 700.19/2020 /  11-6-2020  ΚΥΑ των  Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών  (ΦΕΚ Β’,2233) , η οποία  εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του  Ν. 4662/ 2020, άρθρο 167, παρ.  3  και  παρ.4,  ενώ  σε  περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάσος και σύλληψη του δράστη και  ακολούθως εφόσον  υπάρξει  πρωτόδικη καταδικαστική  απόφαση, επιπρόσθετα θα  επιβάλλεται Διοικητικό Πρόστιμο  ύψους από 1467,35 ευρώ έως και 58694,00 ευρώ   (Εγκ. Δγή 102 Α.Π.Σ.), ανεξάρτητα από την  τυχόν προβλεπόμενη επιβολή, από  άλλο κανονιστικό  πλαίσιο, διοικητικών μέτρων ή   κυρώσεων.

5.  Πως πρέπει να ενεργήσετε μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά.

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε.

Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς και την ύπαρξη ή όχι αέρα.

Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο μας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνείστε στο 112.

Θυμηθείτε: 

Όταν εγκαταλείπετε τη φωτιά αυτή προχωρά και καταστρέφει αγροτικές καλλιέργειες του γείτονά σας, δενδροστοιχίες, αθέριστα σιτάρια, εγκαταστάσεις άρδευσης, κτίσματα διάφορα, αποθηκευτικούς χώρους, βουστάσια, ποιμνιοστάσια που με πάρα πολύ κόπο και χρήμα απέκτησαν. 

Το πιο σοβαρό όμως είναι ότι με την πράξη σας αυτή παγιδεύετε πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες για την κατάσβεση αυτών των πυρκαγιών, αγνοώντας ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να συμβεί ένα σοβαρότατο τροχαίο, μια φωτιά σε σπίτι, σε μια Βιομηχανία η σε ένα δάσος και οι Πυροσβέστες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στο νέο και πιο σοβαρό πρόβλημα επειδή θα είναι παγιδευμένοι σε μια ασήμαντη ενδεχομένως φωτιά εξ αιτίας σας.

Οι υπαίτιοι των πυρκαγιών τιμωρούνται αυστηρότατα. Η πιο σκληρή τιμωρία θα είναι η συνείδησή τους όταν θα γνωρίζουν ότι αυτοί με την αμέλειά τους ευθύνονται για την καταστροφή των συνανθρώπων τους.

Βέροια  25 Απριλίου 2023

Ο Διοικητής      

Αλέξανδρος Σ. Κουβακάς

Πύραρχος

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο