Παρουσίαση του βιβλίου "Τα τζόκεϊ καπέλα - Η «εξαφάνιση» του Άλεξ" του Μάριου Μαρκοβίτη (Βέροια, 26/4)

Μαρκοβίτης Μάριος

Τα τζόκεϊ καπέλα - Η «εξαφάνιση» του Άλεξ" 

Τετάρτη 26-04-2023, 19:00, Φουαγιέ Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων Και Τεχνών Δήμου Βέροιας (Αντωνιάδη 19, Βέροια)

Οι εκ­δό­σεις Επί­κε­ντρο σε συ­νερ­γα­σία με τη Δη­μο­τι­κή Βι­βλι­ο­θή­κη «Θε­α­νώ Ζω­γι­ο­πού­λου» της ΚΕ­ΠΑ Δή­μου Βέ­ροι­ας και το βι­βλι­ο­πω­λείο Ηλι­ο­τρό­πιο, σας προ­σκα­λούν στην πα­ρου­σί­α­ση του βι­βλίου του Μά­ριου Μαρ­κο­βί­τη: Τα τζόκεϊ καπέλα. Η «εξαφάνιση» του Άλεξ

Για το βι­βλίο θα μι­λή­σουν οι:

Νί­κος Ζη­λί­κης, ομό­τι­μος κα­θη­γη­τής ψυ­χι­α­τρι­κής παι­διού και εφή­βου Α.Π.Θ.

Δέ­σποι­να Κα­ρυ­πί­δου, φι­λό­λο­γος

Αθη­νά Πα­πα­θα­να­σίου, κα­θη­γή­τρια φι­λό­λο­γος

και ο συγ­γρα­φέ­ας του βι­βλίου Μά­ρι­ος Μαρ­κο­βί­της, γι­α­τρός ψυ­χί­α­τρος παι­δι­ών και εφή­βων, συ­ντα­ξι­ού­χος.

Τη συ­ζή­τη­ση θα συ­ντο­νί­σει η Βού­λα Κο­τσά­λου, βι­βλι­ο­θη­κο­νό­μος της Δη­μο­τι­κής Βι­βλι­ο­θή­κης "Θ. Ζω­γι­οπούλου"


Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Το βιβλίο αφορά την εξαφάνιση του εντεκάχρονου Άλεξ ρωσο-γεωργιανής καταγωγής, στις 3 Φεβρουαρίου 2006 στη Βέροια. Τέσσερις μήνες αργότερα αποκαλύφθηκε η εμπλοκή στην εξαφάνισή του μιας παρέας πέντε ανηλίκων, έντεκα έως δεκατριών ετών. Στις 22 Ιουνίου 2006 ο Μάριος Μαρκοβίτης ορκίστηκε πραγματογνώμονας για την υπόθεση αυτή. Στο βιβλίο επιχειρείται μια ερευνητική και κριτική προσέγγιση των πέντε αυτών ανηλίκων, οι οποίοι αποτυπώθηκαν στη συλλογική μνήμη ως «εγκληματικά» άτομα και ταυτόχρονα εξετάζεται η στάση και αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο