Φρ. Καρασαρλίδου προς δικαστές: "Να μην επαναληφθούν φαινόμενα μαζικής παραβίασης της εκλογικής νομιμότητας"

Δελτίο Τύπου από υποψήφια βουλευτή Ημαθίας (ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ) Φρόσω Καρασαρλίδου:

Η ημέρα των εθνικών εκλογών πλησιάζει και θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να τεθεί ένα κρίσιμο θέμα δημοκρατίας με αφορμή την προσωπική μου εμπειρία, ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, εκλεγμένη στις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, στην Ημαθία.

Σε αίτημά μου, που κατέθεσα προς τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές, αναφέρομαι στο ιστορικό της απώλειας της βουλευτικής μου έδρας και στην απόφαση- την οποία σεβάστηκα- του Ειδικού Δικαστηρίου, μετά από ένσταση συνυποψηφίου μου.

Ιδιαιτέρως, υπογραμμίζω τους λόγους που συνέτρεξαν και οδήγησαν στην απώλεια της έδρας μου, με αποκλειστική υπαιτιότητα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι οποίοι παρανόμως παρέλειψαν τις εκ του εκλογικού νόμου υποχρεώσεις τους.

Επανέρχομαι στο θέμα, διότι πιστεύω ακλόνητα οτι η τήρηση της εκλογικής νομιμότητας, εν όψει των επερχόμενων εκλογών, είναι θεμελιώδης υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στο πλέον δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών.

Δεν νοείται να επαναληφθούν φαινόμενα μαζικής παραβίασής της.

Εξ άλλου, εκ του συντάγματος (άρθρο 52), «η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της πολιτείας που έχουν την υποχρέωση να τη διασφαλίζουν».

Δεδομένου ότι προτίθεμαι να συμμετέχω στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές ως υποψήφια βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Ημαθίας και μετά την σαφή αναφορά των λόγων που με οδήγησαν να καταθέσω αρμοδίως το αίτημά μου, ζητώ από τις Δικαστικές Αρχές:

Να λάβουν κάθε προσήκον μέτρο και να προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα μαζικής παραβίασης της εκλογικής νομιμότητας από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής προέδρους εφορευτικών επιτροπών.

Να μεριμνήσουν, δια των εφόρων της δικαστικής αρχής και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της εκλογικής νομιμότητας εκ μέρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

Να ασκήσουν την πειθαρχική και ποινική δικαιοδοσία τους σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστώσουν παράλειψη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

Το περιεχόμενο της αίτησης 

Η αίτηση που κοινοποιήθηκε προς: Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πρωτοδικείου Βέροιας, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, Πρόεδρο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, Πρόεδρο του Δ.Σ. Αθηνών, Πρόεδρο του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης, Πρόεδρο του Δ.Σ. Βέροιας, αναφέρει τα εξής:

«Στις γενικές βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 εξελέγην βουλευτής του συνδυασμού του κόμματος με την επωνυμία «Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» στην εκλογική περιφέρεια Ημαθίας, καταλαμβάνοντας με 6.690 σταυρούς προτίμησης τη μοναδική έδρα του συνδυασμού στην περιφέρεια. Πρώτος επιλαχών του ίδιου συνδυασμού ανακηρύχθηκε με 6.667 σταυρούς προτίμησης ο Άγγελος Τόλκας του Χαραλάμπους. Με την υπ’ αρ. 14/28-6-2021 απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου απώλεσα τη βουλευτική έδρα και ανακηρύχθηκε βουλευτής ο Άγγελος Τόλκας. Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι πρέπει να αφαιρεθούν από την εκλογική δύναμή μου οκτακόσιοι ενενήντα εννέα (899) σταυροί προτίμησης για το λόγο ότι είτε δεν έχει τεθεί μονογραφή του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής (αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής) παραπλεύρως των υπέρ εμού σταυρών προτίμησης είτε δεν αναγράφεται ολογράφως ή 1 αριθμητικώς το σύνολο των σταυρών προτίμησης είτε συντρέχουν σωρευτικά και οι δύο πλημμέλειες, ενώ για το ίδιο λόγο κρίθηκε ότι πρέπει να αφαιρεθούν από την εκλογική δύναμη του συνυποψηφίου μου Άγγελου Τόλκα οκτακόσιοι είκοσι επτά (827) σταυροί προτίμησης, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να λάβει τελικά μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων σταυρών προτίμησης.

Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε διότι σε πενήντα έξι (56) εκλογικά τμήματα της εκλογικής περιφέρειας Ημαθίας οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών παρανόμως παρέλειψαν τις εκ του εκλογικού νόμου υποχρεώσεις τους, δηλαδή είτε τη μονογραφή παραπλεύρως των σταυρών προτίμησης είτε την αναγραφή του συνόλου των σταυρών στα ψηφοδέλτια είτε σωρευτικά τη μονογραφή σταυρών και αναγραφή του συνόλου, μολονότι οι σταυροί αυτοί είχαν εγκύρως δοθεί από τους εκλογείς, όπως προκύπτει από την καταχώρισή τους στο βιβλίο διαλογής ψήφων.

Εάν οι πρόεδροι των εφορευτικών επιτροπών είχαν τηρήσει τις υποχρεώσεις τους (μονογραφή των σταυρών προτίμησης και αναγραφή του συνολικού αριθμού τους), η εκλογική μου δύναμη θα είχε διαμορφωθεί σε αριθμό μεγαλύτερο του συνυποψηφίου μου και θα είχα διατηρήσει τη βουλευτική έδρα.

Επειδή, η μη προσμέτρηση περίπου του ενός εβδόμου (!) των εγκύρως, όπως προκύπτει από την καταχώρισή τους στο βιβλίο διαλογής ψήφων, εκπεφρασμένων υπέρ εμού σταυρών προτίμησης (899 εκ των 6.990) με αποκλειστική υπαιτιότητα των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, οι οποίοι παρανόμως παρέλειψαν τις εκ του εκλογικού νόμου υποχρεώσεις τους, συνιστά ακραία στρέβλωση της λαϊκής βούλησης και νόθευση του εκλογικού αποτελέσματος, κατά παράβαση του άρθρου 52 του Συντάγματος.

Επειδή, η παράλειψη των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής να τηρήσουν τις εκ του εκλογικού νόμου υποχρεώσεις τους είναι, τουλάχιστον, πειθαρχικώς ελεγκτέα και συνιστά ειδικό εκλογικό αδίκημα κατά το άρθρο 118 του π.δ. 26/2012.

Επειδή, ανήκει στην αρμοδιότητα και την ευθύνη της δικαστικής αρχής να διασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποί της πρόεδροι εφορευτικών επιτροπών θα τηρούν απαρέγκλιτα και με τη μέγιστη επιμέλεια τις εκ του εκλογικού νόμου υποχρεώσεις τους.

Επειδή, η παρούσα αίτησή μου υποβάλλεται νομίμως, παραδεκτώς και μετ’ εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι προτίθεμαι να συμμετάσχω στις επικείμενες γενικές βουλευτικές εκλογές ως υποψήφια βουλευτής της εκλογικής περιφέρειας Ημαθίας.

Για τους λόγους αυτούς, Ζητώ: 

Να λάβετε κάθε προσήκον μέτρο και να προβείτε σε κάθε αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν θα επαναληφθούν φαινόμενα μαζικής παραβίασης της εκλογικής νομιμότητας από τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής προέδρους εφορευτικών επιτροπών.

Να μεριμνήσετε, δια των εφόρων της δικαστικής αρχής και κάθε άλλου αρμόδιου οργάνου, για την πιστή και απαρέγκλιτη τήρηση της εκλογικής νομιμότητας εκ μέρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

Να ασκήσετε την πειθαρχική και ποινική δικαιοδοσία σας σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο διαπιστώσετε παράλειψη της τήρησης των νόμιμων υποχρεώσεων των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

Να με ενημερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες προβείτε για τη διασφάλιση των ανωτέρω.

 Η αιτούσα,

Ευφροσύνη Καρασαρλίδου του Γεωργίου»

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο