Συνεδριάζει - για πρώτη φορά μετά τις εκλογές - το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Την πρώτη τακτική συνεδρίαση μετά τα τις δημοτικές εκλογές (υπό την παλαιά σύνθεση φυσικά, καθώς από 1-1-2024 αναλαμβάνει το νέο Σώμα) θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 18-10-2023, στις  18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. 


Την ίδια μέρα, στις 18.00, θα γίνει ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα το εξής:

 • ΘΕΜΑ: Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας, για τη χρονική περίοδο 1/1/2023 έως 30/6/2023 (Α΄ εξάμηνο 2023).


Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης είναι τα εξής:

 • ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 73/2023 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», περί τροποποίησης του ετησίου  προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης, έτους 2023
 • ΘΕΜΑ 2ο: Επί ενστάσεως του της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Ημαθίας κατά της αριθ. 302/2023 απόφαση Δ.Σ.
 • ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση η μη α) τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Δικτύου Ελληνικών πόλεων για την Ανάπτυξη (ΔΕΠΑΝ) και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
 • ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση ή μη α) υπογραφής σύμβασης για τη σύνδεση του Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
 • ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Ε΄ Κύκλο (2022) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στα πλαίσια της Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ
 • ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση ή μη χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στην Π.Α.
 • ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2024
 • ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου ως υπευθύνου λογαριασμού της πράξης «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου Δήμου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός δημοτικού υπαλλήλου ως υπευθύνου λογαριασμού της πράξης «Αντιμετώπιση κατολισθήσεων της δημοτικής οδού Καστανιάς-Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά, πέριξ του σημείου με συντεταγμένες Χ:340338, Ψ:4474745 Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας».
 • ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 14 του δημοτικού δάσους Καστανιάς
 • ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή κλίμακας Ο.Τ. 499 περιοχή παιδικής χαράς Αγίας Παρασκευής».
 • ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου».
 • ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης».
 • ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της μελέτης «Αποτύπωση με τη μέθοδο φωτογραμμετρίας του κτηρίου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2019)».
 • ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων & ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)».
 • ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και wc, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο Δ.Βικέλα».
 • ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση ή μη α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της μελέτης «Συμφωνία πλαίσιο διετούς διάρκειας για την εκπόνηση τοπογραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας στο Κτηματολόγιο».
 • ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων και χρήσης των επί έλασσον δαπανών του έργου «Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση εγκαταστάσεων «Φιλίππειου» κλειστού γυμναστηρίου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ. Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγ. Κυριακής Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. (Τελικού-Τακτοποιητικού) και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού χαράδρας Δ.Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης ψευδοροφών και χρωματισμών Δημοτικού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας Δ.Ε. Βέροιας και συντήρηση αμφιθεάτρου 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 30ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν αξία του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
 • ΘΕΜΑ 31ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών 5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 12ο Γυμνάσιο».
 • ΘΕΜΑ 32ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 33ο: Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δ.Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 34ο: Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας».
 • ΘΕΜΑ 35ο: Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
 • ΘΕΜΑ 36ο: Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπιικού Συλλόγου Φίλων ΚΕΜΑΕΔ για την παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
 • ΘΕΜΑ 37ο: Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βέροιας) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
 • ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ταφής οικονομικά αδύναμου πρόσφυγα
 • ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο