Μητροπολίτης Βεροίας: «Ως εδώ! Η παλαιά Μητρόπολη ταπεινώνεται» (βίντεο)

Το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουλίου 2024, στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, έδωσε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για το θέμα ανέγερσης κτισμάτων στην βορειοδυτική πλευρά του Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού της Βεροίας.

Ο κ. Παντελεήμων γνωστοποίησε στους δημοσιογράφους το ψήφισμα των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών, των κληρικών της Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας και των συνέδρων του 30ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου των «Παυλείων» για την "κακοποίηση", όπως ανέφερε, του σημαντικότερου μνημείου της Βεροίας, του Παλαιού Μητροπολιτικού Ναού.

Το εν λόγω ψήφισμα, το οποίο υπογράφουν οι Αρχιερείς και οι καθηγητές που συμμετείχαν στις καταληκτήριες εκδηλώσεις των «Λ΄ Παυλείων» καλεί τον Πρωθυπουργό και τα μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης να αναλάβουν δράση ώστε να σταματήσουν οι αυθαίρετες εργασίες ανοικοδόμησης των κτισμάτων αγνώστου σκοπιμότητάς.

Δείτε το βίντεο από τη συνέντευξη Τύπου:

Το κείμενο του ψηφίσματος:

Στή Βέροια, κατά τή διάρκεια τῶν ἐργασιῶν τοῦ 30ου Διεθνοῦς Ἐπιστημονικοῦ Συνεδρίου με τίτλο: «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἡ λειτουργική ζωή τῆς Ἐκκλησίας» καί τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων πρός τιμήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (26 – 29 Ἰουνίου), ὅπου μετέχουν ἐκπρόσωποι τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχείων καί Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, ἐκπρόσωποι τῆς ἀκαδημαϊκῆς και ἐπιστημονικῆς κοινότητος, σύνεδροι, ὅλοι οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καί Καμπανίας καί πλῆθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε ἐπίσκεψη στήν Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας, ὅπου διαπιστώθηκε ὅτι γίνονται αὐθαίρετες καί ἀπαράδεκτες οίκοδομικές ἐργασίες στη ΒΔ πλευρά τοῦ μνημείου. Ἅπαντες ἐνέκριναν ὁμόφωνα τό ἀκόλουθο ψήφισμα:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝΤΟΥ 30ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ Λ´ ΠΑΥΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ἡ Παλαιά Μητρόπολη Βεροίας ἀποτελεῖ ἕνα μοναδικῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί καλλιτεχνικῆς σημασίας Ἱερό Ναό – Μνημεῖο τῆς μεσοβυζαντινῆς περιόδου σέ ὁλόκληρη τή Μακεδονία ἀλλά καί τήν εὑρύτερη περιοχή τῶν Βαλκανίων.

Ἐπί δεκαετίες τό μνημεῖο παρέμενε ἐγκαταλελειμμένο παρά τίς συνεχεῖς προσπάθειες καί ὀχλήσεις τῶν φορέων καί τῶν κατοίκων τῆς πόλης πρὀς τούς ἁρμοδίους.

Τό ἔτος 2010 ἐκδίδεται τελικά ἡ ἀπόφαση ἔγκρισης τῆς μελέτης ἀπό τό ΥΠ.ΠΟ.Τ μέ τίτλο: «Ἔκριση μελέτης ὡρίμανσης γιά τήν ἀνακατασκευή τῆς Παλαιᾶς Μητρόπολης Βεροίας». Ἡ ἐκριθεῖσα μελέτη ἀκολουθεῖ ἐπακριβῶς ὅλους τούς ὅρους τοῦ Σχεδίου Πόλεως Βεροίας (ΦΕΚ 1209/28/9/93).

Τό ἔτος 2013 με ΚΥΑ ἀπαλλοτριώνονται ὅλα τά ἀκίνητα πού βρίσκονται σέ ἐπαφή μέ τό μνημεῖο, ὅπως ἀκριβῶς προβλέπει τό Σχέδιο Πόλεως Βεροίας, χωρίς νά γίνεται καμμία ἀναφορά σέ ἀποκατἀσταση ἤ ἀνακατασκευή ἄλλων κτισμάτων πλήν τῆς Παλαιᾶς Μητρόπολης.

Τό ἔτος 2014 στήν τελική μελέτη ἀποκατάστασης τοῦ μνημείου προβλέπεται αἰφνίδια καί ἀνεξήγητα πρόβλεψη γιά τή διατήρηση καί ἀποκατάσταση τῶν κοσμικῶν κτιρίων (σέ ἐρειπιώδη μορφή), πού ἐφάπτονται στό μνημεῖο, πρόβλεψη πού ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση μέ τήν μελέτη τοῦ ἔτους 2010, μέ τήν ΚΥΑ τοῦ 2013 καί μέ τό έγκεκριμμένο σχεδίου πόλης. Οἰ λόγοι πού ἐπικαλεῖται ἡ μελέτη σχετικά μέ τό χρόνο κατασκευῆς τῶν ἐν λόγῳ κτισμάτων πρίν ἀπό τό ἔτος 1830 καί ἡ λειτουργική σχέση τους μέ τό μνημεῖο, τήν ἐποχή πού αὐτό λειτουργοῦσε ὡς τέμενος, ὄχι μόνο δέν τεκμηριώνονται ἀλλά ἀντίθετα, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς σχετικές μελέτες χρονολογοῦνται στά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος, δηλαδή 275 χρόνια μετά τήν μετατροπή τοῦ ναοῦ σέ τέμενος, καί δέν ἔχουν καμμία ἀπολύτως λειτουργική σχέση μέ αὐτό.

Τελικά τό ἔτος 2023 τά κοσμικά αὐτά κτίρια, κατεδαφίζονται καί ἀρχίζουν ἐργασίες κατασκευῆς στή θέση τους νέων κτιρίων μέ σύγχρονα ὑλικά, παρότι σέ καμμία ἀπολύτως ἀπόφαση δέν ἀναφέρεται οἱ ὅροι «κατεδάφιση καί ἀνακατασκευή».

Οἱ ἐπιχειρούμενες αὐθαιρέτως ἐνέργειες ἀνακατασκευῆς τῶν κτισμάτων στή ΒΔ πλευρά τῆς Παλαιᾶς Μητρόπολης Βεροίας πλήττουν βάναυσα τήν εἰκόνα τοῦ μνημείου, μειώνουν σημαντικά τήν ὁρατότητά του, ὑποβαθμίζουν τήν αἰσθητική του ἀξία, ἐνοχλοῦν τόν ἐπισκέπτη, περιορίζοντας τήν προσβασιμότητα στό μνημεῖο καί προκαλοῦν ἀπέραντη θλίψη καί ἀγανάκτηση στό λαό τῆς Βέροιας, πού βλέπει τό σημαντικότερο μνημεῖο τῆς πόλης νά κακοποιεῖται μέ τήν ἀνοχή τῆς πολιτείας καί τῶν ἁρμοδίων γιά τήν προστασία του, καί μάλιστα χωρίς λόγο ἤ ἔστω κάποια εὔλογη δικαιολογία. Συντελεῖται μέ αὐτό τόν τρόπο μία χωρίς προηγούμενο «μνημειοκτονία» γιά «ἕνα πουκάμισο ἀδειανό… γιά μιάν Ἑλένη…», ὅπως θά ἔλεγε ὁ ποιητής.

Καλοῦμε τον κ. Πρωθυπουργό, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί ἰδιαιτέρως τήν κ. Ὑπουργό Πολιτισμοῦ καί ὅλους τούς πολιτικούς φορεῖς, νά ἀναλάβουν δράση ὥστε νά σταματήσουν οἱ αὐθαίρετες ἐργασίες ἀνοικοδόμησης κτισμάτων ἀγνώστου σκοπιμότητος καί χρησιμότητος καί ἀντ ̓ αὐτῶν νά γίνουν οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τήν περαιτέρω ἀνάδειξη τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ μνημείου, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ κόσμημα γιά τήν πόλη τῆς Βέροιας καί πόλο ἔλξης γιά τούς ἐπισκέπτες καί τούς εἰδικούς.

ΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο