Αιτήσεις για την Β΄ Επιστημονική Ημερίδα Τοπ. Ιστορίας (1910 -1925) της Ε.Μ.Ι.Π.Η.

Η Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) από το 2011 ξεκίνησε την διοργάνωση μιας σειράς επιστημονικών ημερίδων με γενικό τίτλο «Μιλάμε για τη Βέροια του 20ου αιώνα». Η σειρά θα περιλαμβάνει χρονολογικές ενότητες από τις αρχές του 20ου αιώνα (ca 1900) μέχρι και τα τέλη του (ca 2000) και θα αφορά θεματικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική – ρυμοτομία, την πολιτική, τους θεσμούς και οποιαδήποτε παράμετρο αφορά τις παραπάνω συνισταμένες, της επαρχίας της Βέροιας.  

 Σκοπός των παραπάνω ημερίδων είναι αφ’ ενός η διερεύνηση και ανάδειξη – αξιοποίηση νέων ερευνητικών δεδομένων και αφ’ ετέρου το άνοιγμα της Εταιρείας προς την τοπική κοινωνία, η οποία καλείται να συμμετάσχει σε έναν διάλογο για το πρόσφατο ιστορικό της παρελθόν, μέσα από τον οποίο θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη μας και την περιοχή της, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.

Οι ημερίδες θα ακολουθούν χρονολογική διαίρεση ως εξής: Α΄ (1890 – 1910), Β΄ (1910 – 1925), Γ΄ (1925 – 1940), Δ΄ (1940 – 1950), Ε΄ (1950 – 1967), Στ΄ (1967 – 1980), Ζ΄(1980 – 2000). Δεν αποκλείεται μελλοντικά να προκύψει και η ανάγκη πραγματοποίησης ημερίδων και με θεματικό χαρακτήρα. Η συμμετοχή των εισηγητών θα εξασφαλίζεται με τη μέθοδο της υποβολής αιτήσεως – περιλήψεως από μέρους των ενδιαφερομένων. Τα κριτήρια συμμετοχής, εκτός από τον καθαρά ακαδημαϊκό χαρακτήρα, θα κινούνται, παράλληλα, στο πλαίσιο της αναζήτησης πληροφοριών για την τοπική μικροϊστορία.

Ως υπό εξέταση περίοδος για τη δεύτερη θεματική, που παρουσιάζεται το 2012, ορίστηκε το χρονικό διάστημα 1910 – 1925, προκειμένου να διερευνηθούν πτυχές της ιστορικής μετάβασης της επαρχίας από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στο ελληνικό κράτος. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας, καθώς μέσα σε αυτή διαδραματίζονται πολλά από τα σπουδαιότερα στρατιωτικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα του 20ου αιώνα. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, οι πολιτικές εξελίξεις και ανταγωνισμοί (εθνικός διχασμός, πολιτικά και στρατιωτικά κινήματα), ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, το προσφυγικό ζήτημα αποτελούν ορισμένα μόνο από τα βασικά ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι εργασίες της ημερίδας.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί, στα πλαίσια της Εβδομάδας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (17 Σεπτεμβρίου – 23 Σεπτεμβρίου), κατά τις ημέρες Παρασκευή (απόγευμα) 21 Σεπτεμβρίου και Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012.

Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της ημερίδας είναι Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους α) Στράτο Δορδανά, β) Ιάκωβο Μιχαηλίδη, γ) Σπυρίδωνα Σφέτα και δ) Κωνσταντίνο Φωτιάδη.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή της Ε.Μ.Ι.Π.Η., η οποία αποτελείται από τους: α) δ. Αθανάσιο Βουδούρη, β) Εμμανουήλ Ξυνάδα, γ) Ολυμπία Μπέτσα δ) Αναστασία Ταναμπάση και ε) Ιωάννα Ζιώγα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (κατεβάστε τα έντυπα από εδώ), μέχρι την 31η Μαΐου 2012, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com. Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 17 του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».

Εισηγητές οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση αναλόγως.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο