Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας της Ε.Μ.Ι.Π.Η «ΗΜΑΘΙΑ:Σκιαγραφώντας την ιστορία της μέσα από τις συλλογές των Γ.Α.Κ.».

Επιστημονική Ημερίδα Τοπικής Ιστορίας της Ε.Μ.Ι.Π.Η. σε συνεργασία με τα Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας με θέμα «ΗΜΑΘΙΑ: Σκιαγραφώντας την ιστορία της μέσα από τις συλλογές των Γ.Α.Κ.»  θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάϊο.


Σκοπός της παραπάνω ημερίδας είναι η ανάδειξη του αρχειακού πλούτου που διασώζεται στο τοπικό παράρτημα των Γ.Α.Κ. στη Βέροια και μέσω αυτού η απόρροια επιστημονικών πορισμάτων, τα οποία θα συμβάλουν στην ευρύτερη ανάπτυξη της έρευνας που αφορά στην τοπική ιστορία του Ν. Ημαθίας.

Μέσα από την έρευνα στο πολυάριθμο αρχειακό υλικό, το οποίο έχει έλθει στην κυριότητα των Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας και το οποίο, στο μεγαλύτερο τμήμα του, παραμένει ανεκμετάλλευτο και ανεξερεύνητο, ευελπιστούμε να αναδειχτούν νέα ζητήματα έρευνας και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κενά που έχουν εντοπιστεί στην τοπική ιστοριογραφία.

Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες της ημερίδας θα μπορέσει να διαφανεί ο σημαντικότατος ρόλος των Γ.Α.Κ., όσον αφορά στη διάσωση των διαφόρων αρχείων των υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους αλλά και απλών ιδιωτών, οι οποίοι εμπιστεύονται τις προσωπικές τους συλλογές σε αυτά. Τέλος, θα γίνει αντιληπτή και η προσφορά των αρχείων και του προσωπικού τους στην συνδρομή των διαφόρων ερευνητών, οι οποίοι προσέρχονται σε αυτά προκειμένου να αντλήσουν το ανάλογο υλικό για τις έρευνές τους.

Η Επιστημονική Ημερίδα θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο και συγκεκριμένα το Σάββατο, 25 Μαΐου 2013 (πρωί και απόγευμα· αν οι εισηγήσεις είναι περισσότερες, η ημερίδα θα αρχίσει από την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013).

Υπεύθυνη για τη διασφάλιση του επιστημονικού υπόβαθρου της ημερίδας είναι Επιστημονική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους α) Αντώνη Αναστασόπουλο, β) Γιώργο Λιακόπουλο και γ) Ιωάννη Μπέτσα.

Υπεύθυνη για την οργάνωση και διεξαγωγή της ημερίδας είναι τετραμελής Οργανωτική Επιτροπή της Ε.Μ.Ι.Π.Η. και των Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας, η οποία αποτελείται από τους: α) Ελένη Τζαβέλα β) Εμμανουήλ Ξυνάδα, γ) π. Αθανάσιο Βουδούρη και δ) Ολυμπία Μπέτσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομη περίληψη της ανακοίνωσής τους (βλ. συνέχεια), μέχρι την 28η Απριλίου 2013, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Μ.Ι.Π.Η. emipi@ymail.com. Το θέμα θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αντλείται από το αρχειακό υλικό που φιλοξενείται στα Γ.Α.Κ. Ν. Ημαθίας και στην περίληψη να αναφέρεται το αρχειακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε, καθώς επίσης και τα οφέλη που προκύπτουν από την έρευνα. Οι περιλήψεις θα δημοσιευθούν στο φύλλο 19 του τετραμηνιαίου περιοδικού της Ε.Μ.Ι.Π.Η. «Χρονικά Ιστορίας & Πολιτισμού Ν. Ημαθίας».

Εισηγητές, οι οποίοι χρειάζεται να μετακινηθούν και να διαμείνουν στη Βέροια κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή, προκειμένου να εξεταστεί κάθε περίπτωση αναλόγως.

Επόμενη ανακοίνωση θα αποσταλεί μαζί με το πρόγραμμα της ημερίδας στα μέσα Μαΐου.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο