Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (18/6)

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας την Τρίτη (18/6), στις 11 π.μ., στο Δημαρχείο Βέροιας (γραφείο αντιδημάρχου Οικονομικών), με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα, αναλυτικά, είναι τα εξής::ΘΕΜΑ
1ο
Καθορισμός συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων τμημάτων ιδιοκτησίας Γεωργίου και Χρήστου Σταμάτη.
ΘΕΜΑ
2ο
Επί ενστάσεως εταιρείας κατά των όρων διακήρυξης της προμήθειας «Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού στο Δημαρχείο Βέροιας και αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος» της αριθμ.251/2013 απόφασης Ο.Ε.
ΘΕΜΑ
3ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
ΘΕΜΑ
4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ
5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας σιδηρικών ειδών (για έργα αυτεπιστασίας έτους 2013 & λοιπών προμηθειών).
ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας χρωμάτων (για έργα αυτεπιστασίας έτους 2013 & λοιπών προμηθειών).
ΘΕΜΑ
7ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού προμήθειας ξυλουργικών υλικών (για έργα αυτεπιστασίας έτους 2013 & λοιπών προμηθειών).
ΘΕΜΑ
8ο
Έγκριση ή μη δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισμός όρων διακήρυξης της προμήθειας σίτισης μαθητών μουσικού σχολείου Βέροιας για το σχολικό έτος 2013-2014.
ΘΕΜΑ
9ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ. 236/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και καταρτισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ
10ο
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 606, 445 & 597 αγροτεμαχίων  που βρίσκονται στην Τ.Κ. Παλατιτσίων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο
Τροποποίηση ή μη της αριθμ. 206/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ
12ο
Τροποποίηση της αριθμ. 40/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ
13ο
Τροποποίηση της αριθμ. 42/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2013.
ΘΕΜΑ
14ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Αμοιβές Λογιστών».
ΘΕΜΑ
15ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».
ΘΕΜΑ
16ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ
17ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση μισθωμάτων του πρώην Δήμου Βεργίνας σε υλοποίηση δικαστικής απόφασης.
ΘΕΜΑ
18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εξόφληση τιμολογίου που εκδόθηκε   στον πρώην Δήμο Μακεδονίδας σε υλοποίηση δικαστικής απόφασης.
ΘΕΜΑ
19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Α.Μαρασλή κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ
20ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από την υπάλληλο Σ.Στεφανίδου.
ΘΕΜΑ
21ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών, επί εντάλματος προπληρωμής, από την υπάλληλο Α.Χατζηνικολάου.
ΘΕΜΑ
22ο
Υποβολή ή μη αιτήματος προς την τριμελή ελεγκτική επιτροπή της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας–Θράκης περί θετικής ζημίας του Δήμου βάση των άρθρων 141 του Ν.3462/2006 και άρθρου 232 του Ν.3852/2010 (Καταβολή δαπάνης τιμολογίων σε υλοποίηση δικαστικής απόφασης).
ΘΕΜΑ
23ο
Υποβολή ή μη αιτήματος προς την τριμελή ελεγκτική επιτροπή της Απ/νης Δ/σης Μακεδονίας–Θράκης περί θετικής ζημίας του Δήμου βάση των άρθρων 141 του Ν.3462/2006 και άρθρου 232 του Ν.3852/2010 (Καταβολή αποδοχών σε υλοποίηση δικαστικής απόφασης).
ΘΕΜΑ
24ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για άσκηση και κατάθεση προσφυγής κατά της 5215/3-6-2013 απόφασης του Γ.Γ.Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας-Θράκης.
ΘΕΜΑ
25ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης δικαστικής μεσολάβησης Θ.Λουκά & Κ.Παπαστεργίου.
ΘΕΜΑ
26ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Τριμελές Δ/κό Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης αναστολής της Ο.Ε. με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ
27ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση της αγωγής της Κ/Ξ με την επωνυμία «Κ/Ξ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΕΤΑΞΑΣ-ΠΛΑΤΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
ΘΕΜΑ
28ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 616/2013 Απόφασης Εφετείου Θεσ/νίκης.
ΘΕΜΑ
29ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 337/2013 Απόφασης Ειρηνοδικείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
30ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 336/2013 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο