Συνεδριάζει για τελευταία φορά εντός 2013 το Δ.Σ. Βέροιας


Συνεδριάζει για τελευταία φορά εντός 2013 το Δ.Σ. Βέροιας...

Την τελευταία του συνεδρίαση του 2013 θα πραγματοποιήσει την Δευτέρα (23/12), στις 3 μ.μ., το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας, με 12 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 109/2013 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας» επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2013 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βέροιας», επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2014.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, μέχρι την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, μετά από άγονο διαγωνισμό.
ΘΕΜΑ
6ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80.
ΘΕΜΑ
7ο :
Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 317/2013 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Κ.Λιάκου από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
11ο :
Επί αιτήματος της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Άγγελοι Γης» για παραχώρηση της χρήσης πλατείας για την πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή προσωρινού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Βέροιας».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο