Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (11/12) με "καυτό" θέμα για την "Κούσιου"


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (11/12) με "καυτό" θέμα για την "Κούσιου"...

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την ερχόμενη Τετάρτη (11/12), στις 6 μ.μ., και το θέμα που αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον είναι και πάλι η γέφυρα Κούσιου, καθώς ήρθε η ώρα για μια μεγάλη απόφαση: Θα συνεχίσει ή όχι το έργο;

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, 11 στον αριθμό, είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί εισήγησης της Ε.Π.Ζ. για τον Κανονισμό Καθαριότητας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη του 5ου  Α.Π.Ε., του 4ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 2ης Σ.Σ.Ε. του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 134/17-9-2013 Έκθεση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη μελετών και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 41 «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) αποδοχής των ειδικών όρων της Απόφασης Ένταξης πράξεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2013» και β)εξουσιοδότησης της Δημάρχου.  
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη του κόστους συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δ.Βέροιας και της μεταφοράς τους στο χώρο μεταφόρτωσής τους, β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, ΕΣΔΑ ΟΤΑ Ν.Ημαθίας, Δ.Αλεξάνδρειας και Δ.Νάουσας, γ) εξουσιοδότηση της Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2011 απόφασης του Δ.Σ., για την έγκριση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Κ.Ε.Π.Α.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για μαθητές δημοτικού.
ΘΕΜΑ
10ο :
Αποδοχή  ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4178/2013.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο