Τι χαρτιά πρέπει να προσκομίσουν οι έμποροι υπαίθρου στον Δ. Βέροιας μέχρι 31/1/2014Τι χαρτιά πρέπει να προσκομίσουν οι έμποροι υπαίθρου στον Δ. Βέροιας μέχρι 31/1/2014...

Ενημερώνουμε τους κατόχους άδειας υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου ή στάσιμου), ότι σύμφωνα με το άρθ. 5 και το άρθ. 7 του Π.Δ. 254/2005 έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

Α) υποβολή αίτησης ανανέωσης της άδειάς τους μέχρι την 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της (για όσες άδειες λήγουν την 31-12-2014 έως 31-01-2014) και 

Β) υποβολή κάθε χρόνο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή αντίγραφο φορολογικής τους δήλωσης καθώς και υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του αναλογούντος στους Δήμους ή Κοινότητες τέλους, όπου αυτό απαιτείται. 

Η μη υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο μη ανανέωσης ή ανάκλησης της άδειας υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 5 του Π.Δ. 254/2005. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί σχετικά, από αρμόδιο υπάλληλο, στο γραφείο αριθ. 10 του Δημαρχείου, τηλ. 2331350563.

Μ.Ε.Δ.
Ο Αντιδήμαρχος
Κορωνάς  Θεόφιλος

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο