Συνεδριάζει την Τετάρτη (26/2/2014) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας


Συνεδριάζει την Τετάρτη (26/2/2014) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας...

Με 24 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη (26-2-2014), στις 6 μ.μ.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για την α) απένταξη του πρώην και του νυν Δικαστικού Μεγάρου από τη λίστα των προς αξιοποίηση ακινήτων του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. και β) παραχώρησης της χρήσης του πρώην Δικαστικού Μεγάρου στο Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για αναζήτηση επενδυτών για τη χρηματοδότηση έργων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την έξοδο από την οικονομική κρίση.
ΘΕΜΑ
3ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Κωνσταντίνου Βασιλειάδη.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη ανανέωσης της άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου της Τερέζας Κωνσταντινίδου.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης της άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Παναγιώτη Γκιουλέκα.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης νέας επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών λόγω μόνιμης κατοικίας.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης δικαιώματος απόκτησης Άδειας Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου Τύπου Β΄.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη οριστικής διαγραφής επαγγελματικής άδειας λαϊκών αγορών της Β.Λασκάρογλου.
ΘΕΜΑ
9ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης ή μη κτηνιάτρου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δύο μήνες, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 των δημοτικών υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 113/2011 απόφαση του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, β) πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και γ) απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό, για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ
12ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
ΘΕΜΑ
13ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας προμηθειών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δ.Βέροιας, για το έτος 2014.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη α) μετάβασης αντιπροσωπείας του Δ.Βέροιας στο Βερολίνο, στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης, β)εξόδων μετακίνησης και γ) ψήφισης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
16ο :
Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ
17ο :
Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Χαμαϊδής Τουλιοπούλου.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Βασιλείου Βαρσάμη
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Ιωάννη Παρασκευαΐδη.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε άνεργη και  άπορη δημότισσα.
ΘΕΜΑ
24ο :
Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για τη δωρεάν  παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου                                                                       

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο