Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (11/3)Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (11/3)...

Συνεδριάζει την Τρίτη 11 Μαρτίου 2014 η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Βέροιας, στις 11 το πρωί, με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Αναλυτικά τα θέματα έχουν τα εξής:


ΘΕΜΑ
1ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πολ.Πρωτοδικείο Βέροιας, κατά τη συζήτηση αγωγής διανομής των Ευστ.Αναστασιάδη και λοιπών κατά Ν.Λαζού.
ΘΕΜΑ
2ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Πταισματοδικείο Βέροιας, σύμφωνα με την αριθμ.Η13/3728 κλήση Πταισματοδικείου Βέροιας, για την υπεράσπιση της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Τεχνικών σε μήνυση του Σ.Τυφλίδη.
ΘΕΜΑ
3ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Μονομ. Εφετείο Θεσ/νίκης, κατά τη συζήτηση αίτησης του Εμ.Καλογήρου.
ΘΕΜΑ
4ο
Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της 46/2014 πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» και εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου.
ΘΕΜΑ
5ο
Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της εταιρείας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) και ορισμός ή μη δικηγόρου.
ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού» και πρόταση για προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
ΘΕΜΑ
7ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 316».
ΘΕΜΑ
8ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ. 601/2013 απόφασης Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση ή μη του έργου «Κατασκευή Νέας Περίφραξης του Νεκροταφείου Διαβατού».
ΘΕΜΑ
9ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εκτέλεση έργων (Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ
10ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ενδοδημοτική οδοποιΐα».
ΘΕΜΑ
11ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμφιθέατρο Άλσους Παπάγου».
ΘΕΜΑ
12ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση οδών πόλης (2013)».
ΘΕΜΑ
13ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δαπάνες μεταφοράς περιπτέρων».
ΘΕΜΑ
14ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Κατεδάφιση επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
ΘΕΜΑ
15ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμμοχαλικόστρωση-συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
16ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ
17ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια».
ΘΕΜΑ
18ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ΚΟΚ, πινακίδων τροχαίας και πληροφοριακών πινακίδων».
ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ
20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντικατάσταση στέγης δημοτικού σχολείου Ταγαροχωρίου».
ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συμμετοχή του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Βέροιας και της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ.».
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση-Διαχείριση Ασύρματων Δικτύων Δήμου».
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια–εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού στο Δημαρχείο Βέροιας και αποξήλωση του υφιστάμενου συστήματος».
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις».
ΘΕΜΑ
26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών υπαίθριων εγκαταστάσεων (βυθιζόμενες μπάρες, σηματοδότες, σιντριβάνι, μεγαφωνικές κ.λ.π.».
ΘΕΜΑ
27ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αρδεύσεων».
ΘΕΜΑ
28ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών».
ΘΕΜΑ
29ο
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων, από την υπάλληλο Σ.Κελεσίδου.
ΘΕΜΑ
30ο
Απόδοση λογαριασμού γενομένων δαπανών, επί εντάλματος παγίας προκαταβολής, από τον υπόλογο υπάλληλο του Δήμου Αθανάσιο Σιδηρόπουλο.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο