Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας (22/12)


Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, στις 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη),  με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Τροποποίηση Οργανισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  ως προς τον καθορισμό κλάδων για την πλήρωση θέσεων ευθύνης.
Εισηγητής: Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας.

Θέμα 2ο: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού
Θέμα 3ο: 15η τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οικονομικού έτους 2014. 
Εισηγητής: Αθηνά Αηδονά - Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της υπ.αρ. 285/24-11-2014 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά την συγκρότηση των συντονιστικών οργάνων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 5ο: Παραχώρηση κατά χρήση έκτασης έναντι τιμήματος κατόπιν δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4061/2012, 
Εισηγητής:  Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας
Θέμα 6o: Έγκριση προγράμματος προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγήτρια: Ιωάννης Ταχματζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας

Θέμα 7ο: Έγκριση πρόσληψης έξι ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο μηνών στην Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 8ο: Δημοπράτηση έργου “Επισκευή συντήρηση εξωτερικών όψεων και εσωτερικών χώρων κτιρίου πρώην Διεύθυνσης Συγκοινωνιών” της Π.Ε. Σερρών έτους 2014.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για την τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. του οδικού τμήματος 60.3.4 «Ν. Πετρίτσι – Προμαχώνας» του κάθετου άξονα 60 «Δερβένι – Σέρρες- Προμαχώνας» της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την εγκατάσταση Σταθμού Διοδίων Προμαχώνα» στην Π.Ε. Σερρών.
Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης,  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 10ο: Γνωμοδότηση για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου αργίλου, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια έκταση εμβαδού 3.500,00 τ.μ.  στη θέση «Ψηλορράχη»,  στην περιοχή Γαλλικού της Δ.Ε. Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς, της Π.Ε. Κιλκίς, με φορέα του έργου την «Κεραμουργεία Βορείου Ελλάδος Α.Ε.».
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 11ο: Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση για τη λειτουργία του Σταθμού Βάσης Σταθερής Ασύρματης Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΛΙΒΑΔΙΑ ΒΤΒ» και κωδικό αριθμό «0310005» που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «ΟΤΕ –ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 12ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία ονομασία «ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ» και κωδικό αριθμό «1002132» της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.», που είναι κατασκευασμένος στη θέση ¨Πηγαδάκια¨ , Τ.Κ.  Αξιούπολης στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 13ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΒΑΦΙΟΧΩΡΙ» και κωδικό αριθμό «1002118» της εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στη θέση ¨Κολώνα¨ , Τ.Κ.  Βαφειοχωρίου, στο Δήμο Παιονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Εισηγητής: Περικλής Κολότσιος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 14ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ στη θέση "LACARA ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ", με κωδική ονομασία θέσης: 1106071 της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, της Δ.Ε. Σιθωνίας, του Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 15ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  στη θέση " ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ", με κωδική ονομασία θέσης:1101664 της Τ.Κ. Σάρτης, της Δ.Ε. Τορώνης, του Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 16ο: Γνωμοδότηση για την  περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας της  εταιρείας VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "1000929 -ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ", Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 17ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης  κινητής τηλεφωνίας στη θέση "ΑΚΤΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ", με κωδική ονομασία θέσης: 1106072 της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 18ο: Γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη λειτουργία του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας  WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ "4821 – ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟ", Π.Ε. Χαλκιδικής.
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

ΘΕΜΑ 19ο: Θέσπιση πάγιου κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας Γραφείων Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2015.
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 20ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών & λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (σχετ. αριθμ. πρωτ. 490236(5380)/08-12-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 21ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας(σχετ. αριθμ. πρωτ. 476547(5775)/02-12-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Θεόδωρος Θεοδωρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας.

Θέμα 22ο: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος παραβόλου. (σχετ. αριθμ. πρωτ. 496058(5817)/09-12-2014 έγγραφο).
Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο