Σκάνδαλο το σχέδιο νόμου για τα δάση (άρθρο & επιστολή προς Βουλευτές)


Άκρως επικίνδυνο και σκανδαλώδες το σχέδιο νόμου που προσπαθεί ύπουλα να περάσει το ΥΠΕΚΑ αυτές τις ημέρες. Αλήθεια γιατί τα κανάλια δεν δώσανε την πρέπουσα σημασία στο συγκεκριμένο και πολύ σημαντικό αυτό θέμα; Μιλάμε για καταστροφή του φυσικού μας πλούτου. Για νομιμοποίηση δημόσιων δασικών εκτάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, τα παρακάτω άρθρα του επίμαχου νομοσχεδίου αποτελούν την ταφόπλακα για τα δάση της χώρας μας. 

Α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, η οποία αφορά έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που εκδόθηκαν από την Δασική Υπηρεσία μετά την 11-6-1975, χωρίς να ακολουθηθεί η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, θεωρούνται αυτά τελεσίδικα, ο χαρακτήρας της έκτασης δεν επανεξετάζεται και επιπλέον προσφυγές που ασκήθηκαν στις επιτροπές του άρθρου 10 του Ν. 998/79 θεωρούνται ως μη ασκηθείσες. Με την παράγραφο αυτή για άλλους πολίτες θα έχει ισχύσει η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και για άλλους όχι, καταργώντας τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Προτείνουμε την αλλαγή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ώστε να αφορά μόνο στα πληροφοριακά έγγραφα που εκδόθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του Ν. 998/79 και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ενώπιον άλλων αρχών για την έκδοση διοικητικών πράξεων (πχ οικοδομικές άδειες), αφού μέχρι τότε δεν προβλεπόταν ανάλογη ενδικοφανής διαδικασία, όπως αυτή του άρθρου 14 του Ν. 998/79.

Β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 επιτρέπεται η άρση της αναδάσωσης έκτασης, εφόσον μετά την πάροδο πενταετίας από την κήρυξη της αποδεικνύεται το ανέφικτο της πραγματοποίησης της αναδάσωσης. Με τη ρύθμιση αυτή για τις εκτάσεις που υπέστησαν συνεχείς καταστροφές και που δεν αναδασώθηκαν ποτέ, θα αίρεται η υποχρέωση αναδάσωσης και θα διατίθενται για άλλες χρήσεις, αντί να γίνει προσπάθεια για την αποκατάστασή τους. Η ρύθμιση αυτή στην ουσία αποτελεί κίνητρο για τη συνεχή καταστροφή εκτάσεων που εποφθαλμιούν διάφορα συμφέροντα και θα πρέπει να αποσυρθεί.

Γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 γίνεται αναφορά σε εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση δίχως την άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά την θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και μέχρι την 7-3-2007, που ξεκίνησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου της Χώρας από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε και με την προϋπόθεση ότι αυτή η χρήση διατηρείται μέχρι σήμερα. Αυτές οι εκτάσεις μπορούν να υπαχθούν στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και εκμετάλλευση. Η ρύθμιση αυτή αντίκειται ευθέως στην παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος, όπου επιβάλλεται με απόλυτο τρόπο η κήρυξη αυτών των εκτάσεων ως αναδασωτέων και αποκλείεται η διάθεσή τους για άλλο προορισμό. Η κατ΄ εξαίρεση μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, αν προέχει για την Εθνική Οικονομία για αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, προβλέπεται μεν από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος, όμως με τη διαδικασία που προβλέπει η Δασική Νομοθεσία (εξέταση συνδρομής των οριζομένων προϋποθέσεων, έκδοση διοικητικής πράξης από την αρμόδια αρχή για το επιτρεπτό της επέμβασης, σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται). Σε καμία περίπτωση (και υπάρχει πλούσια νομολογία γι΄ αυτό) δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων νομιμοποίηση παράνομων και αυθαίρετων εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων, με την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί απόκλιση από τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι των νόμων.

Εάν εφαρμοσθούν τα παραπάνω θα πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων στη χώρα μας. Και όσοι φυσικά το ψηφίσουν θα είναι σίγουρα υπόλογοι στις συνειδήσεις τους για αρχή και μετά βλέπουμε. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να καταστρέφει το περιβάλλον. Αλήθεια γιατί ψηφίζεται το νομοσχέδιο ημέρα Σάββατο; Συντρέχει λόγος βιασύνης;


***

Ερώτηση προς τους αξιότιμους Βουλευτές του Ν. Ημαθίας...

Με αφορμή ένα νέο νομοσχέδιο με τίτλο " Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις " και πιο συγκεκριμένα με αφορμή το άρθρο 12 του εν λόγου νομοσχεδίου το οποίο αντιβαίνει τις επιταγές του Συντάγματος, νιώθω την υποχρέωση να απευθύνω ερώτηση προς τους αξιότιμους βουλευτές της Ν. Ημαθίας, Κ. Βεσυρόπουλο Απόστολο, Κ Γιοβανόπουλο Κωνσταντίνο, Κ Μπατσαρά Γεωργία και Κ. Τσαβδαρίδη Λάζαρο ποια η γνώμη τους για το τόσο πολύ σημαντικό θέμα και  τι προτίθενται να κάνουν. Για ποιο λόγο ας πούμε να διευκολύνονται οι αποχαρακτηρισμοί δασών ή να καταργείται η υποχρέωση αναδάσωσης, αν μέσα σε μία πενταετία «αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως της αναδασώσεως» Πρόκειται για την καταστροφή των δασών η οποία νομιμοποιείται. Γιατί να ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο αξιότιμοι κύριοι Βουλευτές; Αν είστε υπέρ αυτού θα ήθελα να εξηγήσετε στους πολίτες τους λόγους. Δεν νομίζετε ότι έτσι ''δολοφονείται'' το φυσικό περιβάλλον;  Παρακάτω παραθέτω επιγραμματικά παραγράφους του άρθρου 12.
Α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12, η οποία αφορά έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα που εκδόθηκαν από την Δασική Υπηρεσία μετά την 11-6-1975, χωρίς να ακολουθηθεί η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79, θεωρούνται αυτά τελεσίδικα, ο χαρακτήρας της έκτασης δεν επανεξετάζεται και επιπλέον προσφυγές που ασκήθηκαν στις επιτροπές του άρθρου 10 του Ν. 998/79 θεωρούνται ως μη ασκηθείσες. Με την παράγραφο αυτή για άλλους πολίτες θα έχει ισχύσει η ενδικοφανής διαδικασία του άρθρου 14 του Ν. 998/79 και για άλλους όχι, καταργώντας τη συνταγματική αρχή της ισότητας. Προτείνουμε την αλλαγή της ανωτέρω νομοθετικής διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 12, ώστε να αφορά μόνο στα πληροφοριακά έγγραφα που εκδόθηκαν πριν την έναρξη της ισχύος του Ν. 998/79 και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ενώπιον άλλων αρχών για την έκδοση διοικητικών πράξεων (πχ οικοδομικές άδειες), αφού μέχρι τότε δεν προβλεπόταν ανάλογη ενδικοφανής διαδικασία, όπως αυτή του άρθρου 14 του Ν. 998/79.
Β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 επιτρέπεται η άρση της αναδάσωσης έκτασης, εφόσον μετά την πάροδο πενταετίας από την κήρυξη της αποδεικνύεται το ανέφικτο της πραγματοποίησης της αναδάσωσης. Με τη ρύθμιση αυτή για τις εκτάσεις που υπέστησαν συνεχείς καταστροφές και που δεν αναδασώθηκαν ποτέ, θα αίρεται η υποχρέωση αναδάσωσης και θα διατίθενται για άλλες χρήσεις, αντί να γίνει προσπάθεια για την αποκατάστασή τους. Η ρύθμιση αυτή στην ουσία αποτελεί κίνητρο για τη συνεχή καταστροφή εκτάσεων που εποφθαλμιούν διάφορα συμφέροντα και θα πρέπει να αποσυρθεί.
Γ. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 γίνεται αναφορά σε εκτάσεις που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση δίχως την άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά την θέση σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και μέχρι την 7-3-2007, που ξεκίνησε η αεροφωτογράφιση του συνόλου της Χώρας από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε και με την προϋπόθεση ότι αυτή η χρήση διατηρείται μέχρι σήμερα. Αυτές οι εκτάσεις μπορούν να υπαχθούν στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 47 του παρόντος νόμου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια και εκμετάλλευση. Η ρύθμιση αυτή αντίκειται ευθέως στην παρ. 3 του άρθρου 117 του Συντάγματος, όπου επιβάλλεται με απόλυτο τρόπο η κήρυξη αυτών των εκτάσεων ως αναδασωτέων και αποκλείεται η διάθεσή τους για άλλο προορισμό. Η κατ΄ εξαίρεση μεταβολή του προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, αν προέχει για την Εθνική Οικονομία για αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, προβλέπεται μεν από την παρ. 1 του άρθρου 24 του Συντάγματος, όμως με τη διαδικασία που προβλέπει η Δασική Νομοθεσία (εξέταση συνδρομής των οριζομένων προϋποθέσεων, έκδοση διοικητικής πράξης από την αρμόδια αρχή για το επιτρεπτό της επέμβασης, σε κάθε περίπτωση που εξετάζεται). Σε καμία περίπτωση (και υπάρχει πλούσια νομολογία γι΄ αυτό) δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων νομιμοποίηση παράνομων και αυθαίρετων εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων, με την επίκληση λόγων δημοσίου συμφέροντος. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί απόκλιση από τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και της ισότητας των πολιτών έναντι των νόμων.
Πέραν των ανωτέρω, εάν εφαρμοσθούν αυτές οι ρυθμίσεις θα δοθεί λάθος μήνυμα στους πολίτες που τηρούν τη νομιμότητα και οι οποίοι θα δουν για πολλοστή φορά να επιβραβεύονται αυτοί που παρανομούν και αυθαιρετούν. Οι επαίσχυντες αυτές διατάξεις θα αποτελέσουν κίνητρο για νέες παρανομίες και αυθαιρεσίες, αφού η αίσθηση που μένει είναι ότι σε λίγα χρόνια θα επιχειρηθεί και άλλη παρόμοια νομιμοποίηση.

Αντώνιος Φαναριώτης
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - M. Sc. Δασική Οικονομική

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο