Κεκλεισμένων των θυρών ο αγώνας Βέροια - Εργοτέλης

Από την Αστυνομική Διεύθυνση Ημαθίας, ανακοινώθηκαν συμπληρωματικά μέτρα για την τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα ποδοσφαίρου για την 27η αγωνιστική πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2014-2015 μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 07-03-2015 και ώρα 15:00΄ στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας». Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής: 

Αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης του αγώνα, τήρησης της τάξης και προστασίας αθλητών, παραγόντων, επισήμων και φιλάθλων των δυο ομάδων.
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η αθλητική αναμέτρηση ποδοσφαιρικού αγώνα για το πρωτάθλημα SUPER LEAGUE, αθλητικής περιόδου 2014 – 2015, κατά τη 27η αγωνιστική ημέρα, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ, τo Σάββατο 07-03-2015 και ώρα 15:00΄, στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία θεατών.

2. Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τον Κανονισμό Διεξαγωγής Πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE, δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο την 07/03/2015, θα έχουν συνολικά τριάντα (30) άτομα από κάθε ομάδα (Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ – Π.Α.Ε. ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ), τα στοιχεία ταυτότητας και η ιδιότητα, των οποίων θα αναγραφούν σε ειδική κατάσταση, η οποία θα πρέπει να αποσταλεί μερίμνη της SUPER LEAGUE και των διαγωνιζόμενων ομάδων στις αρμόδιες αρχές και φορείς, προ της διεξαγωγής του αγώνα.
- Εντός του αγωνιστικού χώρου να παρευρίσκονται μόνο όσα άτομα έχουν δικαίωμα και προβλέπεται από τον κανονισμό - προκήρυξη της διοργάνωσης.

3. Συγκεκριμένα, δικαίωμα εισόδου στην αθλητική εγκατάσταση έχουν: 
α) Όσοι αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, ήτοι οι ποδοσφαιριστές, όσοι δηλώνονται στη λίστα των αξιωματούχων στο πάγκο των δύο ομάδων, καθώς και όσοι κάθονται στον επιπλέον πάγκο. 
β) Τριάντα (30) εκπρόσωποι από κάθε ομάδα (σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται στο Φ.Α.).
γ) Το προσωπικό της εγκατάστασης που εργάζεται την ημέρα του αγώνα.δ) Το προσωπικό της γηπεδούχου Π.Α.Ε. που εργάζεται την ημέρα του αγώνα, καθώς και όσοι εμπλέκονται στη διοργάνωση του αγώνα (π.χ. ball – boys, παιδιά παράταξης κλπ).
- Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης του ως άνω αριθμού προσώπων που έχουν δικαίωμα εισόδου, η γηπεδούχος ομάδα (Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ), έχει αντικειμενική ευθύνη, κατ΄ εφαρμογή του Ειδικού Πειθαρχικού Κανονισμού.

4. Με μέριμνα και ευθύνη της SUPER LEAGUE να γνωστοποιηθεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας (fax: 2106991762), η ονομαστική κατάσταση όσων έχουν δικαίωμα να εισέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση, κατά τη συνάντηση προετοιμασίας του Αγώνα.
- Επίσης, τα στοιχεία των ατόμων που αποτελούν τις αθλητικές αποστολές των ομάδων, να δοθούν σε ονομαστική κατάσταση, μερίμνη της διοργανώτριας αρχής στον Επικεφαλής των μέτρων Τάξης, έγκαιρα και πριν την άφιξη των διαγωνιζόμενων ομάδων.

5. Η είσοδος των αθλητικών αποστολών, παραγόντων, Επισήμων και εν γένει των δικαιούμενων ατόμων στο Δημοτικό Στάδιο Βέροιας θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική είσοδο - Θύρα 3 και ακολούθως θα καταλάβουν θέσεις σε κερκίδα που θα υποδειχθεί από τον Επικεφαλής της αστυνομικής αρχής.
- Οι λοιπές θύρες - κερκίδες του Σταδίου δεν θα λειτουργήσουν.

6. Να αποκλειστεί η πρόσβαση στο γήπεδο φιλάθλων και των δυο (2) ομάδων. 

7. Τα λεωφορεία των αθλητικών αποστολών να σταθμεύσουν στον ειδικό χώρο στάθμευσης έναντι Δημοτικού Σταδίου, επιτηρούμενα από αστυνομική δύναμη Α.Τ. Βέροιας.

8. Η θύρα του Σταδίου Βέροιας να ανοίξει δύο (02) ώρες πριν την έναρξη.

9. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας, ατόμου φέροντος πανό ή πλακάτ με προκλητικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο.

10. Σε περίπτωση που αναρτηθούν στις κερκίδες πανό, κατά τρόπο τέτοιο που να δυσχεραίνουν το έργο του συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας που έχει εγκατασταθεί στο Στάδιο ή περιέχει υβριστικό, ρατσιστικό περιεχόμενο με μέριμνα της γηπεδούχου ομάδας και κατόπιν συνεννόησης με την Αστυνομία, αυτά να απομακρύνονται.

11. Να μην επιτραπεί η είσοδος στο Στάδιο Βέροιας την ημέρα του αγώνα του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που θα προσληφθεί από την ΠΑΕ πριν την ανάπτυξη των Αστυνομικών Δυνάμεων.

12. Αμφότερες οι Π.Α.Ε. μέχρι την 10:00΄ ώρα της 06-03-2015 το αργότερο, να γνωστοποιήσουν στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας (fax:2106991762) τα ακόλουθα στοιχεία:
α. Ξενοδοχεία διαμονής των αποστολών των δυο ομάδων, ώρα αναχώρησης τους απ΄ αυτά, καθώς και τους υπεύθυνους των αποστολών (ονοματεπώνυμο – κινητό τηλέφωνο) την ημέρα του αγώνα, προκειμένου διατεθούν αστυνομικές δυνάμεις και μέσα για τη συνοδεία τους και καθορισθεί το δρομολόγιο μετάβασης του στην Αθλητική εγκατάσταση.
β. Τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων, των εκπροσώπων – υπευθύνων της, οι οποίοι την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, να βρίσκονται στην αθλητική εγκατάσταση και να τελούν σε άμεση επικοινωνία – συνεργασία με τον επικεφαλής των Αστυνομικών μέτρων, προς αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων βίας.
γ. Η Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ να προσλάβει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ΄ αρίθμ. 38404 από 18.8.2009 κ.υ.α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων» προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας, για τη λήψη ΣΥΝΗΘΟΥΣ αστυνομικών μέτρων από 13.00΄ ώρα της 07-03-2015, σύμφωνα με την αναλογία και ελάχιστο για 1:200 θεατές, το οποίο θα συνεργάζεται με την Αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητος, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, οι θέσεις και την διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος για το σκοπό αυτό προσωπικού στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α.Τ.-Τ.Α. Βέροιας), στην Δ.Ε.Α.Β. και στην διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Π.Α.Ε. ΒΕΡΟΙΑ υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.

13. Αμφότερες Π.Α.Ε. με κάθε πρόσφορο μέσο να γνωστοποιήσουν στους φιλάθλους τους το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο