Ξεκινούν στις 15/7 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας στην Ημαθία

Ξεκινάει από την Τετάρτη 15η Ιουλίου και στην Ημαθία η κατάθεση αιτήσεων των δυνητικά ωφελουμένων «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος είναι η Τετάρτη 5η Αυγούστου.

Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων:

Η Αίτηση των δυνητικά ωφελουμένων υποβάλλεται ηλεκτρονικά:
•        είτε ιδιωτικά, με χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS), μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης htps://www.idika.org.gr/teba
•        είτε μέσω των Εταίρων  της Κοινωνικής Σύμπραξης

Στην Π.Ε Ημαθίας και τους δήμους της Ημαθίας υπεύθυνοι υπάλληλοι παραλαβής των αιτήσεων είναι οι εξής:

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ,2331351816-2331351800          diamantopoulou@alexandria.gr        Δημ.Κατ.Δ.Ε.Αντιγονιδών-Καβάσιλα 59100 07:00-15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     

ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2331352200 pavlopoulou@alexandria.gr  Δημ.Κατ.Δ.Ε.Μελίκης-Μελίκη 59031        07:00-15:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΥΑ  2333350300 papanikoloudi@alexandria.gr  Δημ.Κατ.Δ.Ε.Πλατέος-Πλατύ 59032 07:00-15:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2333350130 samaras@alexandria.gr Δημαρχείο Αλεξάνδρειας-Εθν.Αντίστασης 42-59300   07:00-15:00 ΤΕΤΑΡΤΗ &ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΖΑΡΚΑΔΑ           ΟΛΥΜΠΙΑ 2333350150         zarkada@alexandria.gr  Δημαρχείο Αλεξάνδρειας-Εθν.Αντίστασης 42-59300,07:00-15:00  ΤΕΤΑΡΤΗ &ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΣΟΥΜΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ,2331350103,soumbourou.m@imathia.pkm.gov.gr    Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44,59100-Βέροια,09:00-13:00      ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

ΜΠΑΤΣΑΡΑΣΗΛΙΑΣ,2331350115,batsaras.i@imathia.pkm.gov.gr,Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44 59100-Βέροια,09:00-13:00,ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ    ΝΑΥΣΙΚΑ  2331350102, nestoropoulou.n@imathia.pkm.gov.gr  Π.Ε.Ημαθίας-Μητροπόλεως 44 59100-Βέροια    09:00-13:00  ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    

ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ,2332350516  stavrianidou@naoussa.gr Δημοτικό Κατάστημα -Κοπανός 59035,10:00-14:00,ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ,2332350604  kalinikidou@naoussa.gr          Δημοτικό Κατάστημα -Ειρηνούπολη 59034         10:00-14:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
ΦΙΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑ 2332350300  fikata@naoussa.gr   Δημαρχείο-Δημαρχείας 30 59200 Νάουσα       10:00-14:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     

ΛΥΜΟΥΣΗ         ΕΙΡΗΝΗ    6937564319-2331024794   napniok@yahoo.gr  Ζωγιοπούλου 5-59100 Βέροια 09:00-12:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ     ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ     2331024794   napniok@yahoo.gr  Ζωγιοπούλου 5-59100 Βέροια 09:00-12:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ  

ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗ  ΣΥΜΕΛΑ   6973857258-2331043390  slamprinaki77@yahoo.gr  ΚΑΠΗ Αποστόλου Παύλου Αριστοτέλους 134-59033  09:00-12:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ  

ΚΥΛΙΚΗ    ΕΥΘΥΜΙΑ 6972250455 kdapaskiou@gmail.com Δ.Ε Μακεδονίδος-Δημ.Κατ.Ριζωμάτων 59100     09:00-12:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ  

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ   ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ   6946783923-2331352019       elpaschalidou@yahoo.gr  Δ.Ε Βεργίνας - Δημ.Κατ.Βεργίνας 59031   09:00-12:00          ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ
         
•        Η Αίτηση θα είναι προσβάσιμη από ηλεκτρονική εφαρμογή προσαρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.idika.org.gr/teba/ και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986.
Η πρόσβαση στην εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ θα είναι δυνατή από τις 15/07/2015 έως και 05/08/2015. Τυχόν τροποποιήσεις των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί θα γίνονται έως και 05/08/2015.Σε ότι αφορά στην αίτηση που θα συμπληρώσουν οι ωφελούμενοι θα υπάρχουν οδηγίες στην ίδια την αίτηση (στην εφαρμογή). Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ταυτότητα, Ε1 και Ε9 του 2015 (οικονομικό  έτος 2014)κωδικό TAXIS

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι δεν έχουν υποβάλλει την φορολογική τους δήλωση του 2015, δεν μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Α. Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα του ωφελούμενου, όπως προκύπτει από την φορολογική δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος(ως έτος αναφοράς ορίζεται το οικονομικό έτος 2015,λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2015(χρήση 2014)):
 3.000€ ετησίως για μεμονωμένο άτομο.
  4.500€ ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.500€ για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 900€ ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια το πρώτο εξαρτώμενο ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται:
α. αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης
β. Διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
γ. Το επίδομα αναδοχής.
δ. Το εξωϊδρυματικό επίδομα
ε. Προνοιακά επιδόματα

Β. Περιουσιακά κριτήρια

α. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει τις 115.000 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξανόμενη κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000 για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο συνολικό όριο για κάθε άτομο ή οικογένεια το ποσό των 250.000 ευρώ.
β. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το τελευταίο οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών της παρούσας απόφασης.
γ. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις ατόμων και οικογενειών τα οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες), και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

Εξαιρέσεις: Δεν ωφελούνται των παροχών

α. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
β. Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) ή είναι ωφελούμενοι του Προγράμματος Προστατευμένων Διαμερισμάτων του αρ. 9 του Ν.2716/1999.
γ. Άτομα ή οικογένειες, οι οποίοι είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» και για όσο διαρκεί η υλοποίηση του προγράμματος.
δ. Άτομα τα οποία αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3) και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το τελευταίο οικονομικό έτος, δεν ωφελούνται των παροχών της παρούσας απόφασης, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα τις αντίστοιχες δηλώσεις. Η παρούσα εξαίρεση δεν αφορά στην ομάδα των αστέγων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο