Νέα προκήρυξη για Προσωπικό Εικαστικών Εργαστηρίων στο Δ. Νάουσας

Για την πρόσληψη του προσωπικού των Εικαστικών Εργαστηρίων είχε εκδοθεί αρχικά η 304/3.8.2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νάουσας, που ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με το αρ. πρωτ. 7866/21.8.2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και καθόριζε ότι η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1994. Έτσι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού και με το αρ. πρωτ. 24058/16.9.2015 έγγραφο διαβιβάστηκε στο ΑΣΕΠ (Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης ) για έγκριση. 

Όμως το ΑΣΕΠ με το αρ. πρωτ. 1227/28.9.2015 έγγραφό του απάντησε ότι η πρόσληψη του προσωπικού των Εικαστικών Εργαστηρίων, προερχόντως ως καλλιτεχνικό προσωπικό, αλλά και ως εκπαιδευτικό προσωπικό δεδομένου ότι ως απασχολούμενο σε Εικαστικά Εργαστήρια παρέχει εκπαιδευτικό έργο, εμπίπτει στις εξαιρέσεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει και ως εκ τούτου δεν ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.

 Επομένως η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει από το Δήμο Νάουσας σύμφωνα με νέα απόφαση που ψηφίστηκε στο Δ.Σ. στις 29/9/15. 

 Για την επιλογή θα οριστεί τριμελής Επιτροπή που θα προταθεί από τον Δήμαρχο Νάουσας  και θα επικυρωθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 524/80 ( ΦΕΚ 134/17.7.1980, τ. Α’ ) , όπως ισχύει.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές με την παραλαβή από το Δήμο της έγκρισης της αποκεντρωμένης διοίκησης με σχετική ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε. 

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού έχει δοθεί η απαραίτητη προτεραιότητα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να λειτουργήσουν τα εικαστικά εργαστήρια το συντομότερο δυνατό.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο