Παιδιά αποστράτων που αρίστευσαν θα βραβεύσει η ΕΑΑΣ Ημαθίας

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι η ΕΑΑΣ προτίθεται να βραβεύσει τους Αριστούχους  Μαθητές και Μαθήτριες, τέκνα Αποστράτων Αξιωματικών, αποφοίτους των Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου Δημοσίων-Ιδιωτικών Σχολείων Εσωτερικού με βαθμολογία τουλάχιστον 18,1 (και άνω) για το Σχολικό Έτος 2014 – 2015 (Σεπ 2014 – Ιουν 2015).

Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/γονείς, πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αίτηση του μαθητή ή του γονέα.
Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου ή Ελέγχου Επίδοσης.
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεων) του μαθητή.
Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (2 όψεων) του γονέα.
Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού τραπέζης (κατά προτίμηση ΕΤΕ-όπου δεν θα υπάρξει χρέωση), που επιθυμεί ο δικαιούχος να του κατατεθούν τα χρήματα, στον οποίο δυνατόν να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
Φωτοαντίγραφο της εγκυκλίου αποστρατείας του γονέα, εφόσον αυτός δεν κατέχει ταυτότητα της ΕΑΑΣ. 

Επειδή τα Παραρτήματα ορίζονται να ελέγξουν τα δικαιολογητικά «επισταμένως», παρακαλούμε για την προσκόμιση των πρωτοτύπων στο Παράρτημα και την έκδοση των Φ/Α από τη Γραμματεία μας μέχρι 2 Νοεμβρίου 2015. Η ημερομηνία δεν θα παραταθεί. Εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές, όπως και για μαθητές παλαιοτέρων ετών.    
                
Η ΕΑΑΣ προσπαθεί, σε συνεργασία με την ΕΛΑΣ, να περιλάβει και τα τέκνα των εκ της ΕΛΑΣ Μελών της. Προς τούτο, παρακαλούνται και τα εκ της ΕΛΑΣ Μέλη να προβούν στις ως άνω ενέργειες.  
          
Περισσότερες λεπτομέρειες δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της ΕΑΑΣ και του Παραρτήματος Ημαθίας και διατίθενται στο τηλέφωνο του Παραρτήματος. 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο