Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας (24/9)

Συνεδριάζει την Τετάρτη 23/9/2015, στις 7 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με 48 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα είναι τα εξής:

Θέμα
1
Σύναψη ή μη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας για την εκποίηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα
2
Έγκριση ή μη Έκθεσης Εξαμήνου (01-01-2015 έως 30-06-2015) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
3
17η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος, Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, έτους 2015 (Τεχνική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
4
18η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
5
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί των οδών Β. Φιλίππου και Αλ. Χωνού
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
6
Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 67/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού οικονομικού έτους 2014 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας
Θέμα
7
Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 74/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, περί Σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π. για το οικονομικό έτος 2016
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας
Θέμα
8
Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 76/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, περί της 3ης Αναμόρφωσης του οικονομικού έτους 2015
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας
Θέμα
9
Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 77/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, περί μεταφοράς της υπηρεσίας της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νάουσας στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας»
Εισηγητής:Δήμαρχος
Θέμα
10
Έγκριση ή μη της υπ΄ αριθμ. 78/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας, περί καθορισμού ύψους μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για τη φοίτηση των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στον Παιδικό Σταθμό Στενημάχου για το σχολικό έτος 2015-2016
Εισηγητής: Πρόεδρος Κ.Κ.Π. & Α. Δήμου Νάουσας
Θέμα
11
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και τεμαχισμού απορριμμάτων Δήμου Νάουσας & Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
12
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων για την προπαρασκευή και διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
13
Αποδοχή ή μη επιχορήγησης για το έργο «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
14
Έγκριση ή μη των δαπανών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης «1ο Πανναουσαϊκό Πολιτιστικό Αντάμωμα»
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
15
Τροποποίηση ή μη της Αρ. 299/15 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας, ως προς το άρθρο 10 παρ. 2γ) του Κανονισμού Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων
Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα
16
Διαγραφή ή μη προστίμου αυθαιρέτου ξενοδοχείου 3-5 Πηγαδιών λόγω υπαγωγής στο Ν. 4178/2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
17
Διαγραφή ή μη προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ρούσου Χριστίνα και Ρούσου Δέσποινα λόγω υπαγωγής στο Ν. 4178/2013
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
18
Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΤΑΠ και διαγραφή διπλοχρέωσης ΤΑΠ σε συνιδιοκτήτες Κυράνου Ειρήνη του Ιωάννη και Παπαπέσιο Γεώργιο του Ιωάννη
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
19
Επιστροφή ή μη αχρεωστήτως καταθληθέντος ποσού προμήθειας οστεοκιβωτίου σε Μπατάκη Μαρία του Θωμά
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
20
Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
21
Διαγραφή ή μη από βεβαιωτικούς καταλόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
22
Ανανέωση ή μη αδειών  επαγγελματιών λαϊκών αγορών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα
23
Ένταξη ή μη του Δήμου Νάουσας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Παραγωγής Υγείας του Π.Ο.Υ.  (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση ή μη καταστατικού, ορισμός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής
Εισηγητής: Αραμπατζή Στέλλα – Δημοτική Σύμβουλος
Θέμα
24
Απόφαση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην πλατεία της Τ.Κ. Ροδοχωρίου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
25
Απόφαση του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τεχνικού στη θέση Ροδιά»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
26
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σ.Σ. Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
27
Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή πτερυγότοιχου γέφυρας Τ.Κ. Μαρίνας», με ανάδοχο εταιρεία της «Δημολιάρας Δημήτριος & Σια Ε.Ε.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
28
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Τ.Κ. Αγγελοχωρίου» (ΑΡ. ΜΕΛ. 29/2011)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
29
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
30
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή Βάλια στην Δ.Κ. Νάουσας»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
31
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή στέγης ΚΑΠΗ Δ.Δ. Μαρίνας» Α.Μ. 278/2008 (ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
32
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων – φωτισμού στο Δ.Δ. Μονοσπίτων» ΑΜ: 55/2010 (ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
33
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή εσωτερικών δικτύων άρδευσης στην περιοχή Αμπέλια Δ.Δ. Αγγελοχωρίου» Α.Μ.: 242/2009 (ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
34
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή και Συντήρηση δεξαμενών του Κολυμβητηρίου» Α.Μ.: 90/2010 (ΤΥΔΚ)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
35
Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στο Δήμο Ειρηνούπολης»ΑΜ 217/2010 ΤΥΔΚ του πρώην Δήμου Ειρηνούπολης, του αναδόχου Ιωάννη Μπαλλή & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
36
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» (ΑΡ.ΜΕΛ. 02/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
37
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείων Δήμου Νάουσας» (ΑΡ.ΜΕΛ. 03/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
38
Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο βαφείο της πρώην «ΕΡΙΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 22/2010)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
39
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση Αντλητικού Συγκροτήματος στην περιοχή ΓΑΛΛΙΚΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 40/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
40
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2013)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
41
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 02/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
42
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 04/2012)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
43
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 19/2011)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
44
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επέκταση ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάουσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 05/2011)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
45
Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση δρόμου Νάουσας- Άλσους Αγ. Νικολάου Ν. Ημαθίας» (ΑΡ.ΜΕΛ.64/2008)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα
46
Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της απελευθέρωσης της Νάουσας την 17η Οκτωβρίου και της Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2015
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
47
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης με την Ένωση Τεχνών Ελλάδος «1ο Διεθνές Φεστιβάλ Τέχνης» και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των συνολικών εξόδων
Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα
48
Έγκριση ή μη, μετακίνησης εκτός έδρας, του Δημάρχου του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, για υπηρεσιακούς λόγους
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο