Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας - Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Βέροιας την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, στις 11 το πρωί, με 26 θέματα στην ημερήσια διάταξη...

Δείτε τα θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής μικροδιαφοράς των Ν.Ιωαννίδου και λοιπών.
ΘΕΜΑ
2ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
ΘΕΜΑ
3ο
Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση αγωγής του Χ.Τσανασίδη.
ΘΕΜΑ
4ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ.522/2015 απόφασης για «Αποδοχή δωρεάς Ανελκυστήρα για το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας».
ΘΕΜΑ
5ο
Ανάκληση ή μη απόφασης ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης πίστωσης έτους 2015.
ΘΕΜΑ
6ο
Έγκριση ή μη σύστασης και χορήγησης πάγιας προκαταβολής σε Εκπροσώπους και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ
7ο
Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων–Εξόδων & Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 30/09/2015 (Γ΄ Τριμήνου).
ΘΕΜΑ
8ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
ΘΕΜΑ
9ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ
10ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ
11ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ
12ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ
13ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Γάμων.
ΘΕΜΑ
14ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ
15ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Ε. Βέροιας και την επιβολή ή μη αντίστοιχου τέλους στις λοιπές Δ.Ε.
ΘΕΜΑ
16ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ
17ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για επιβολή ή μη ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ
18ο
Απευθείας ή μη ανάθεση για «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ
19ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς».
ΘΕΜΑ
20ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ
21ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας».
ΘΕΜΑ
22ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
23ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα (ΠΟΕ)».
ΘΕΜΑ
24ο
Διάθεση ή μη πίστωσης για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ
25ο
Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Πληρωμές υποχρεώσεων επενδυτικών δαπανών-Έργα (ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ
26ο
Διάθεση ή μη πίστωσης και  Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου, για την έκδοση πιστοποιητικών από το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο