Συνεδριάζει με 66 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (18/4)

Με 66 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016, στις 6 το απόγευμα, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με το πρώτο θέμα να αφορά αίτημα πολιτών για συζήτηση σχετικά με το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Βέροιας.

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για τη λειτουργία του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων.
ΘΕΜΑ
2ο :
Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για την ψηφιοποίηση του αρχείου της Πολεοδομίας
ΘΕΜΑ
3ο :
Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στους εργαζομένους της εταιρίας «Ε.Παπαδόπουλος-Ν.Παγούρας ΑΒΕΕ»
ΘΕΜΑ
4ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) ίδρυσης γραφείου Εθελοντισμού, β) δημιουργίας Μητρώου Εθελοντών και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS και Α.Σ. Μέσης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 13/2016 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2015.
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 16/2016 απόφασης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού και του Ε.Π.Δ., έτους 2016
ΘΕΜΑ
11ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Α΄θμιας Εκπ/σης.
ΘΕΜΑ
12ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και των Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) Β΄θμιας Εκπ/σης.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
14ο :
Επί αιτήματος της εταιρίας «ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΕ» για την παράταση της άδειας εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου.
ΘΕΜΑ
15ο :
Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων στο Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση της ακίνητης περιουσίας του κληροδοτήματος Τσαρούχη
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη α) πρακτικού προσφορών για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π. για τα έτη 2017-2018
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας εφαρμογών λογισμικού με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας».
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «Φεστιβάλ Τουρισμού 2016» και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη α) δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ
25ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στον Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη διάλυσης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Κατασκευής Φράγματος στη θέση Βράνα Πέτρα Τ.Δ. Τριλόφου Δήμου Δοβρά».
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση νεκροταφείου Κουμαριάς».
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα-Γιοτζαλίκια-Φλαμουριές με το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».
ΘΕΜΑ
32ο :
Ορισμός εκπροσώπου του Δ.Βέροιας με τον αναπληρωτή του στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κ.Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη α) διενέργειας επαναληπτικής κλήρωσης και β) ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ
34ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δήμου Δοβρά»
ΘΕΜΑ
35ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας»
ΘΕΜΑ
36ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς»
ΘΕΜΑ
37ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
38ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Δοβρά»
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη 3ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Άμυνας»
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε.,  1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη κοπή τριών (3) δέντρων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ
44ο :
Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/1/2016 ως 29/2/2016.
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2016.
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Γρηγορίου Μπρανιώτη.
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Σκορτοπούλου Αναστασίας
ΘΕΜΑ
48ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Θωμά Ζησόπουλου
ΘΕΜΑ
49ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους βεβαιωθέντων ποσών του Γ.Στογιάννη από τον υπ’ αριθ. 271/2015 χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
50ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
51ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
52ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Σ.Ταταρίδου από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ
53ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ
54ο :
Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ
55ο :
Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δ.Βέροιας στο Δ.Άργους-Μυκηνών, στα πλαίσια εορτασμού του πολιούχου της πόλης
ΘΕΜΑ
56ο :
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης να τεθεί ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος υπό την αιγίδα του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
57ο :
Επί αιτήματος των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Βέροιας Ι.Σαφαρίκα – Ι.Μπαρμπαρούση για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
58ο :
Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΓΗ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
59ο :
Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου «ΚΟΠΑΝΟΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
60ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
61ο :
Επί αιτήματος του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» για την παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ρακτιβάν και Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ
62ο :
Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου και μέρους του ισογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
63ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 181/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί παραχώρησης της χρήσης της οδού Εβραίων Μαρτύρων στη ΛΕ.ΜΟ.Β.
ΘΕΜΑ
64ο :
Επί αιτήματος του Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων του συλλόγου
ΘΕΜΑ
65ο :
Επί αιτήματος του Πανημαθιακού Αθλητικού Συλλόγου Καράτε σχετικά με τη λειτουργία τμημάτων του συλλόγου
ΘΕΜΑ
66ο :
Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας σχετικά με τη λειτουργία του συλλόγου
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και... 
μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο