17 Μαρτίου 2017

Εκδόθηκε εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σχετικά με το ΕΚΑΣ για το έτος 2017

Γράφει ο Παναγιώτης Δαβόρας*: Εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 14/15-03-2017 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με την οποία δίδονται υπηρεσιακές οδηγίες για τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ οι οποίοι έλαβαν το επίδομα από 1/6/2016 και έως 31/12/2016 πλην, όμως, το στερούνται το έτος 2017 βάσει των νέων κριτηρίων που θεσπίσθηκαν (αρ. 92 Ν. 4387/2017).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο δικαιούνται τις ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές όσοι θα το στερηθούν φέτος (2017): α) πλήρη απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, β) σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, χορηγείται ως έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα το ισόποσο της παροχής που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή Ε.Κ.Α.Σ. 2016 που απώλεσαν.

Η εγκύκλιος αναφέρεται και σε τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως αντισταθμιστικά μέτρα της κατάργησης του ΕΚΑΣ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους δικαιούχους των αντισταθμιστικών μέτρων, καθώς σε περίπτωση α) υποβολής με δόλο οιασδήποτε ανακριβούς δήλωσης από αυτούς επί σκοπώ εισπράξεως της παροχής, καθώς και β) σε περίπτωση που εισπράχθηκε με δόλο πολλαπλώς η παροχή τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά παρακρατούνται στο διπλάσιο από το ποσό της κύριας σύνταξης και σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Ο δόλος στοιχειοθετείται από πλευράς του εισπράξαντος ακόμη και όταν παρασιώπησε την από λάθος καταβολή τους από τον ΕΦΚΑ σε αυτόν (π.χ. από λάθος της μηχανοργάνωσης).

Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται από τους εισπράξαντες σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού οργανισμού (Ν. 4387/2016 - ΕΦΚΑ) και κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (αρ. 7 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.40124/8516/2016 - ΦΕΚ/τ. Β'/ 2909/13.9.2016).

* Ο Παναγιώτης Δημοσθ. Δαβόρας είναι δικηγόρος με έδρα τη Βέροια 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

ΠΑΡΑΓΩ


Φροντιστήριο ΕΝΑ στη Βέροια


Διαφημιστείτε στο InVeria.gr"Λαϊκά & Αιρετικά" στον ΑΚΟΥ 99.6ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΑΦΟΙ ΜΕΙΜΑΡΙΔΗΜπέλλας Κρέας


Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter