23 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει την Τετάρτη (28/11) το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας


Με 54 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την Τετάρτη (28/11/2018), στις 6 το απόγευμα. 

Αναλυτικά τα θέματα:

ΘΕΜΑ
1ο :
Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη υποβολής φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 229/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού, έτους 2018.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη παράτασης α) της λειτουργίας της δομής «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας» και β) των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Ν. 4563/2018) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό», β) υποβολής αίτησης ένταξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη χωροθέτησης «Μεγάλου Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ
8ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020
ΘΕΜΑ
9ο :
Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου του 1ου ορόφου του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Άμμου, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Χρυσόπουλο
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Δ.Σαρμοκάσογλου κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Συκιάς στον Εκπολιτιστικό & Επιμορφωτικό Σύλλογο Συκιάς «Βάντα».
ΘΕΜΑ
16ο :
Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων
ΘΕΜΑ
17ο :
Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων και β) απομάκρυνσης του κουβουκλίου
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζωμάτων
ΘΕΜΑ
19ο :
Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου Βέροιας»
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ
27ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας».
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων»
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών προστασίας στην περιοχή του ταμιευτήρα Χαράδρας».
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας α) ενοικίασης και β) κατασκευής εκθεσιακού περιπτέρου.
ΘΕΜΑ
39ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ
40ο :
Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ
41ο :
Έγκριση ή μη διοργάνωσης του 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
42ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τη Θρακική Εστία Βέροιας
ΘΕΜΑ
43ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας»
ΘΕΜΑ
44ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»
ΘΕΜΑ
45ο :
Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Βέροιας
ΘΕΜΑ
46ο :
Έγκριση ή μη καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου
ΘΕΜΑ
47ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ιβίσκου επί της οδού Κίμωνος 1-3 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ
48ο :
Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων φλαμουριάς στο πάρκο επί των οδών Σταδίου και Υψηλάντου στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ
49ο :
Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου εντός του αυλείου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ
50ο :
Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ατόμων ιβίσκου εντός του αυλείου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ
51ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ
52ο :
Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ
53ο :
Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.ΕΑ. Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ
54ο :
Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Share:

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΕΡΟΙΑ

Easy Education

Tsiflidis SecurityΕγγραφή στο newsletter