Έναρξη νέου προγράμματος Voucher στο ΕΚΕΔΙΜ Θεοχαρόπουλος


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με το ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, υλοποιεί πρόγραμμα «Συμβουλευτική και Κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς στον Νομό Ημαθίας». 

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται οι παρακάτω ενέργειες:
Υλοποίηση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, διάρκειας από 210 έως 260 ώρες το καθένα (επιδοτούμενη με 5€/ώρα κατάρτισης), για τη συμπλήρωση και ενίσχυση των γνώσεων, οριζόντιων και άλλων εξειδικευμένων δεξιοτήτων  σε τομείς που συνδράμουν στην επαγγελματική ένταξη των ωφελούμενων ανέργων. 
Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενου του έργου, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για τον κάθε ωφελούμενο. 

Τα αντικείμενα κατάρτισης, που θα υλοποιηθούν κατ΄ αποκλειστικότητα στο Νομό Ημαθίας στην  ΒΕΡΟΙΑ,  είναι:   
Ίδρυση οργάνωση & διοίκηση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
Διοίκηση μονάδων εστίασης
Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων
  
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» - case studies.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, κυμαίνεται από 1.050 € έως 1.300 €, ανάλογα με την διάρκεια σε ώρες κάθε προγράμματος κατάρτισης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ: 
Οι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι, όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Και θα πρέπει :
Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα  
Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

                                       ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 3 ΜΑΙΟΥ  ΕΩΣ 17 ΜΑΙΟΥ 2019

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 2331021061, 6987609733(από τις 8:00 έως 21:00 καθημερινά)
(09:00-14:00 το Σάββατο)
Διεύθυνση: Αγ. Αντωνίου 30 & Καρατάσου γωνία , Βέροια.

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια