Προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης στα έμφυλα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τη βία σε Δημοτικά Σχολεία της Βέροιας


Κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Βέροιας υλοποίησε, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης στα έμφυλα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τη βία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. Στο πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 130 διδακτικών ωρών, συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες Ε΄ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γ΄ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου.

Στόχος της παρέμβασης ήταν η παροχή ενός ασφαλούς πλαισίου στους μαθητές και τις μαθήτριες προκειμένου να διερευνήσουν τις στάσεις τους απέναντι στην έμφυλη βία, τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται τα στερεότυπα και η ανισότητα των φύλων με την έμφυλη βία και, ακόμη, να ενισχυθούν και να είναι σε θέση όχι μόνο να αναγνωρίζουν την έμφυλη βία, αλλά και να αντιστέκονται σε αυτή αναπτύσσοντας στάσεις αυτοσεβασμού. 

Τα σχολεία, τα οποία συμμετείχαν στην εν λόγω δράση, ήταν τα κάτωθι: 1ο, 2ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 9ο, 10ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας και Δημοτικό Σχολείο Λιανοβεργίου Αλεξάνδρειας, 2ο και 6ο Γυμνάσιο Βέροιας, Γυμνάσιο Μακροχωρίου, Γυμνάσιο Κοπανού, ΓΕΛ Μακροχωρίου, ΕΠΑΛ και Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας.

Το επιστημονικό προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου θέλει να ευχαριστήσει θερμά τους Διευθυντές και τους Εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υπήρξαν συνοδοιπόροι και, παρά τις, ευτυχώς, μεμονωμένες αντιστάσεις ορισμένων που αποτέλεσαν τη μειοψηφία, εμπιστεύτηκαν και στήριξαν το έργο, επιδεικνύοντας ειλικρινές και πραγματικό ενδιαφέρον για τη ψυχική υγεία των παιδιών και τη στήριξη τους. Δίχως τη δική τους καθοριστική συμβολή δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και πρόληψης. Η πρόληψη, άλλωστε, ως έννοια και ως πρακτική, συνδέεται στενά με την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας και ανάπτυξης και σε αυτό το πλαίσιο, το σύγχρονο σχολείο καλείται να διαδραματίσει ένα σύνθετο ρόλο, που περιλαμβάνει όχι μόνο την προαγωγή της μάθησης αλλά και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.

Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση έκθεσης των έργων ζωγραφικής των μαθητών, -τριών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού το Σεπτέμβριο, στο χώρο της Αντωνιάδειου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών (foyer). Η οργάνωση της έκθεσης έχει ως σκοπό την περαιτέρω ευαισθητοποίηση όλης της σχολικής κοινότητας (συμμαθητών, - τριών, εκπαιδευτικών, γονέων), μέσω της προώθησης των απόψεων των συμμετεχόντων/-ουσών μαθητών/-τριών σχετικά με την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 

Η εν λόγω δράση/Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια