Ευαίσθητες περίοδοι της ζωής και εκπαίδευση (άρθρο)


ΑΡΘΡΟ: Οι ευαίσθητες περίοδοι της ζωής ενός ατόμου και ο τρόπος που επηρεάζουν την μετέπειτα πορεία του έχουν απασχολήσει το ευρύ κοινό τις τελευταίες δεκαετίες. Όλες οι έρευνες συνηγορούν ως προς αυτό, και μάλιστα τονίζουν όχι μόνο τη σημασία της ύπαρξης ερεθισμάτων για την ανάπτυξη του εγκεφάλου και της προσωπικότητας του ατόμου, αλλά και την μεγάλη σημασία της έλλειψης αυτών, καθώς δύσκολα θα αντικατασταθούν από μετέπειτα γνώσεις και εμπειρίες.

Συγκεκριμένα, έχει αποδειχτεί ότι η περίοδος μέχρι την ηλικία των 18 είναι η πιο σημαντική όσον αφορά την μάθηση. Οι συνάψεις του εγκεφάλου δημιουργούνται και στα μετέπειτα χρόνια της ζωής μας, στα πρώτα χρόνια μας ωστόσο, ο ρυθμός δημιουργίας τους είναι εκπληκτικός! Όσο μεγαλώνουμε, ο ρυθμός αυτός μειώνεται και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη, προσωπική προσπάθεια προκειμένου να δημιουργηθούν νέες.

Αυτό που ίσως δεν γνωρίζουμε πολλοί, είναι πως οι συνάψεις δεν δημιουργούνται μόνο, αλλά και καταστρέφονται όταν δεν χρησιμοποιούνται, προκειμένου να δώσουν χώρο σε καινούριες. Με άλλα λόγια, αν κάποιος έχει μία δεξιότητα και δεν την αξιοποιήσει, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να το κάνει αργότερα.

Πότε  ακριβώς όμως είναι η σωστή στιγμή για την ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας, των μαθηματικών, της μουσικής κ.τ.λ;

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Φαίνεται πως οι ήχοι του πρώτου χρόνου της ζωής μας, ακόμα και οι πιο μικροί, είναι αυτοί που θα συντελέσουν στην ορθή λειτουργία της γλώσσας μας. Αυτοί οι ήχοι είναι υπεύθυνοι για την αναγνώριση της μητρικής μας γλώσσας, και για την εκμάθηση των συμφώνων και των φωνηέντων. Φαίνεται ωστόσο, πως για τη σύνταξη των προτάσεών μας, έχουμε ένα μεγαλύτερο περιθώριο, περίπου μέχρι τα τρία έτη, ενώ ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου μας είναι μια ικανότητα που μας συντροφεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Η ανάπτυξή της φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με την γλωσσική μας ικανότητα, καθώς μαθαίνουμε κανόνες και τρόπους να τους επεξεργαζόμαστε. Έρευνες έχουν δείξει ότι χρησιμοποιούνται ίδια μέρη του εγκεφάλου στην γλωσσική και μαθηματική ικανότητα. Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει η περίοδος των πρώτων μηνών της ζωής μας, όταν μαθαίνουμε πλέον να ξεχωρίζουμε τα αντικείμενα και τα μεγέθη τους.  

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Χτίζεται στους πρώτους πέντε με εφτά μήνες της ζωής μας και μας ακολουθεί για όλα τα υπόλοιπα χρόνια μας. Έχει αποδειχτεί, όμως,  πως οι επιπτώσεις ελλείψει ερεθισμάτων κατά τους πρώτους μήνες, είναι πολύ σημαντικές.

ΜΟΥΣΙΚΗ
Η μουσική ικανότητα του ατόμου συνδέεται άμεσα με τους ήχους, συνεπώς με τους πρώτους μήνες της ζωής. Για την ανάπτυξή της, απαιτούνται πολλοί και διαφορετικοί ήχοι ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα αντίληψης και διαχωρισμού των ηχητικών ερεθισμάτων . Επιπλέον, η ενασχόληση με τη μουσική πριν την ηλικία των εφτά ετών, είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά.

Συμπερασματικά, λοιπόν, πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη ικανοτήτων τα πρώτα χρόνια και ειδικά τους πρώτους μήνες της ζωής ενός παιδιού.

Γι’ αυτό κι εμείς εδώ στην Brainland ξεκινάμε τα μαθήματα από 5 έως 13 χρονών, ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα! Επισκεφτείτε μας για λεπτομέρειες.

Παρ’ όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ο εγκέφαλός μας είναι ιδιαίτερα εύπλαστος, και συνεχίζει να δημιουργεί συνάψεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πρόκειται για την γνωστή «δια βίου μάθηση».

Άρθρο: Σπυρίδου Γιώτα, Μαθηματικός-Εκπαιδεύτρια Νοητικής Αριθμητικής της brainland


Εκπαιδευτικό κέντρο Brainland

Μ. Αλεξάνδρου 47 & Παύλου Μελά γωνία

59300 Βέροια
Τηλ. επικοινωνίας: 23310 20801, 6956331385

facebook: Brainland

Πηγές: 
Κάτσιου - Ζαφρανά Μ., (2001). Εγκέφαλος και Εκπαίδευση. Κυριακίδη Αφοί
Burggren, W. W., & Mueller, C. A. (2015). Developmental critical windows
and sensitive periods as three-dimensional constructs in time and space.
Physiological and Biochemical Zoology, 88(2), 91-102.
Eshach, H., & Fried, M. N. (2005). Should science be taught in early
childhood?. Journal of science education and technology, 14(3), 315-336.
Halfon, N., Shulman, E., & Hochstein, M. (2001). Brain development in early
childhood. Los Angeles: UCLA Center for Healthier Children, Families and
Communities 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια