Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας


Συνεδριάζει την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019, στις 3 το μεσημέρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, με 28 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη. 

Αναλυτικά, τα θέματα της τελευταίας συνεδρίασης για το 2019 έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά πλήρη κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Ν.Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 110/2011απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» και β) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 708/2019 απόφασης του Δ.Σ. 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 112/2011απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» και β) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 709/2019 απόφασης του Δ.Σ. 
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ή μη α) καταβολής και β) καθορισμός του ύψους των εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 578/2017 απόφασης του Δ.Σ., β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, γ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη λειτουργία της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, κατά τις ημέρες του Σαββάτου και της Κυριακής και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες
ΘΕΜΑ 7ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες-θέρμανση
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης του σχεδίου απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας με παράρτημα ΡΟΜΑ».
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη α) επιβολής 1) ετήσιας αποζημίωσης χρήσης σε πλειοδότη λόγω μη προσέλευσης υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης ή 2) τέλους χρήσης αυθαίρετης έκτασης και β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής. 
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης του υπ’ αριθ. 986 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Τριλόφου, β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και γ) διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης α) του υπ’ αριθ. 167 αγροτεμαχίου του οικισμού Ταγαροχωρίου και β) χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου Ταγαροχωρίου στην Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (Λ.ΕΦ.Ε.Δ.)
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονόπτωση και παγετό.
ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την απομάκρυνση πληθυσμού σε περίπτωση φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών
ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού.
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων του έργου «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας».
ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή ΤοΠΦΥ Βέροιας
ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.»
ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της
ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Κουμαριάς»
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κλιματιστικών σχολικών κτιρίων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 730/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) εκτέλεσης των ενταγμένων έργων/εργασιών και β) αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄Φάση.
ΘΕΜΑ 25ο : Επί αιτήματος του Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.
ΘΕΜΑ 26ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη 

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο