Το Εργατικό Κέντρο Βέροιας για την "Λευκή Νύχτα"


ΔΤ: Παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στην πόλη της Βέροιας (Λευκή Νύχτα), αποφάσισε η Επιτροπή Ανάπτυξης - Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την Παρασκευή 27 Μαρτίου του 2020, έως και τις 24:00.

Πράγματι καινοτόμα η Επιτροπή, που αποφάσισε την παράταση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οργανώσεων των εργαζομένων όπως ορίζει ο νόμος Ν. 3377/2005, αρ. 12, παρ.2, …το πλαίσιο ωραρίου (…) ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής (…) να παρατείνεται κατά χρόνο (…) Οι αποφάσεις λαμβάνονται ύστερα από γνώμη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόμενων οργανώσεων, των εργοδοτών και των εργαζομένων, που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, οι αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώμη, και βέβαια με την υποχρέωση τήρησης της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είμαστε κατά της «Λευκής Νύχτας», γι΄ αυτό και παλαιότερα συμφωνήσαμε στη διοργάνωσή της. Παρουσιάστηκαν, όμως, προβλήματα “στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων” από εμπόρους, γεγονός που μας οδήγησε να πούμε όχι στη διοργάνωση μιας ακόμη «Λευκής Νύχτας», γεγονός που γνωστοποιήσαμε στην Επιτροπή.

Η καινοτόμα λοιπόν Επιτροπή, αποφάσισε την παράταση του ωραρίου (Λευκή Νύχτα), χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταίρων, απόφαση που κατά τη γνώμη μας εγείρει αρνητικές αντιδράσεις και αυτό γιατί, τέτοιες μονομερείς αποφάσεις, χωρίς τη συμφωνία αυτών που θα σηκώσουν το βάρος αυτής της απόφασης, προκαλούν προβλήματα.

Σαν Εργατικό Κέντρο Βέροιας, καταγγέλλουμε την επιθετική και εντελώς αθέμιτη ενέργεια της παράτασης του ωραρίου και ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο, ενώ μέχρι τώρα λέγαμε και λέμε “όχι στην ασυδοσία των εργοδοτών”, να προσθέσουμε και “όχι στην ασυδοσία των Επιτροπών”. 

Καλούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της «Λευκής Νύχτας» για να επιβλέψουν τη νομιμότητα και τους εργαζόμενους να καταγγείλουν τυχόν παραβιάσεις.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο