Συνεδριάζει - με τηλεδιάσκεψη - το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρας 24 Αυγούστου 2020


Με 38 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου 2020. 

Αναλυτικά τα θέματα: 


 • ΘΕΜΑ 1ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου και τη δημιουργία αμαξοστασίου στον αύλειο χώρο του υπ’ αριθ. 355β οικοπέδου της Κοινότητας Ριζωμάτων.
 • ΘΕΜΑ 2ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την προσαρμογή της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4674/2020 και του ν.4690/2020 και τον μετασχηματισμό της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
 • ΘΕΜΑ 4ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
 • ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου.
 • ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
 • ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη α) ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives»  στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια-Covid 19» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
 • ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 114/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, επί ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, που εμπίπτει στο Ο.Τ. 90, με αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου χώρου και μετατροπής του σε οικοδομήσιμο 
 • ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση ή μη φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς
 • ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
 • ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
 • ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, στην Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας
 • ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ Αριθ. 65/2020 απόφασης Δ.Σ., περί έγκρισης α) απευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφείων του 2ου ορόφου οικοδομής στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Περικλέους 2 στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
 • ΘΕΜΑ 14ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κουμαριάς
 • ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
 • ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2020).
 • ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
 • ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
 • ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
 • ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)»
 • ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων (Γεωτεχνική)»
 • ΘΕΜΑ 22ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)
 • ΘΕΜΑ 23ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
 • ΘΕΜΑ 24ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
 • ΘΕΜΑ 25ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας»
 • ΘΕΜΑ 26ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας»
 • ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
 • ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη α) ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού ανά Κοινότητα στο όνομα του Δήμου Βέροιας, στο πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής και β) ορισμού υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών.
 • ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Δ.Ζυγουλιάνα
 • ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Νομού Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του
 • ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη ονομασίας οδού της Κοινότητας Κάτω Βερμίου σε οδό Αστερίου Κουκούδη
 • ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
 • ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη μετονομασίας οδού της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου σε οδό Γεωργίου Πέιου
 • ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μ.Τ.
 • ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη α) καταβολής των εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου δημότη και β) απαλλαγής από το τέλος ταφής
 • ΘΕΜΑ 36ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
 • ΘΕΜΑ 37ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
 • ΘΕΜΑ 38ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια