Βέροια: Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγ. Αρτέμιο (φώτο)


Δοξολογία για τον προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Άγιο Μεγαλομάρτυρα Αρτέμιο τελέστηκε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 το πρωί στο Ναό των Αγίων Αναργύρων Βεροίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο οποίος στο τέλος απηύθυνε πατρικούς λόγους και ευχές. 

Στο τέλος της ακολουθίας διαβάστηκε η Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη

Παρόντες ήταν, φυσικά, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας ταξίαρχος Γεώργιος Αδαμίδης, αντιπροσωπεία από την 1η Μεραρχία Πεζικού που εδρεύει στη Βέροια, ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας Κώστας Καλαϊτζίδης, ο Δήμαρχος Βέροιας Κώστας Βοργιαζίδης, καθώς και περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, αξιωματικοί και αστυφύλακες της Δ.Α. Ημαθίας, απόστρατοι της ΕΛ.ΑΣ. κ.α.Ο Μητροπολίτης στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: 


Ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία τιμᾶ σήμερα τόν προστάτη της, τόν ἅγιο μεγαλομάρτυρα Ἀρτέμιο, καί μαζί σας, μαζί μέ τόν Διοικητή, τούς ἀξιω­ματικούς καί τά στελέχη της, τίς γυναῖκες καί τούς ἄνδρες ἀστυ­νομικούς, πού κοπιάζουν καί μο­χθοῦν γιά τήν προστασία καί τήν ἀσφάλεια ὅλων μας, τόν τιμᾶ καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία. 

Συγχρόνως ὅμως τιμοῦμε μαζί μέ τόν προστάτη σας καί ὅλους ἐσᾶς γιά τό ἔργο πού προσφέρετε στήν κοινωνία καί στήν πατρίδα μας, γιά τό ἔργο πού προσφέρετε, ὥστε ὁ κάθε πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας νά αἰσθάνεται ἀσφαλής, καί μέσα σέ αὐτό τό κλίμα τῆς ἀσφαλείας νά μπορεῖ νά ἐργάζεται καί νά δημι­ουργεῖ. 

Καί ἀκόμη σᾶς τιμοῦμε καί γιά τό κοινωνικό καί ἀνθρωπιστικό ἔργο πού προσφέρετε, ἀνταποκρινό­με­νοι μέ εὐαισθησία καί στίς ἔκτα­κτες ἀνάγκες πού συχνά ἀνακύ­πτουν εἴτε σέ ἐπιμέρους πολίτες εἴτε στό κοινωνικό σύνολο, ὅπως συνέβη τόν τελευταῖο χρόνο, κατά τόν ὁποῖο ἀντιμετωπίζουμε τήν ἐπικίνδυνη πανδημία τοῦ κορω­νοϊοῦ καί στήν ὁποία συμβάλατε καί σεῖς σέ σημαντικό βαθμό γιά τήν προστασία τῆς ὑγείας καί τήν ἀνάσχεση τῆς διαδόσεως τοῦ ἰοῦ.

Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τό ἔργο σας δέν εἶναι εὔκολο. Εἶναι δύσκολο καί κοπιῶδες καί συχνά καί ἐπικίν­δυνο, γιατί καλεῖσθε νά ἀντιμετω­πίσετε ζητήματα καί καταστάσεις δύσκολες, καλεῖσθε νά βρίσκεσθε παντοῦ καί πάντοτε ὅπου σᾶς κα­λεῖ τό καθῆκον, ὅπου ὑπάρχει ἀνά­γκη, γιά νά εἶστε κοντά στόν πολί­τη πού σᾶς ἔχει ἀνάγκη, κάθε ἡμέρα καί ὥρα τοῦ χρόνου, συχνά κάτω καί ἀπό δυσμενεῖς συνθῆκες, διακινδυνεύοντας κάποιες φορές ἀκόμη καί τή ζωή σας.

Γι᾽ αὐτό καί ὄχι μόνο ἀναγνω­ρί­ζουμε τό ἔργο καί τήν προσφορά σας, ἀλλά καί εἴμεθα εὐγνώνονες γι᾽ αὐτό. Εἴμεθα εὐγνώμονες στόν κάθε ἀστυνομικό, ἄνδρα ἤ γυναί­κα, πού ὑπηρετεῖ στήν περιφέρειά μας, στήν Ἠμαθία, ἀλλά καί πρός τούς ἐπικεφαλής τῆς Ἀστυνομίας, τόν Διοικητική καί τούς ἀξιωματι­κούς, γιά τήν ἐξαιρετική συνεργα­σία μέ τήν Ἱερά μας Μητρόπολη καί τήν τοπική μας Ἐκκλησία.

Μαζί μέ τίς ἐγκάρδιες εὐχαριστίες μας γιά τό ἔργο σας καί τήν ἐκτί­μη­σή μας γιά ὅσα προσφέρετε, εὐχη­θή­καμε σήμερα, ἀλλά εὐχόμεθα καί πάντοτε, ὁ προστάτης σας μεγα­λομάρτυς ἅγιος Ἀρτέμιος νά σᾶς ἐνισχύει, νά σᾶς ἐνδυναμώνει, νά σᾶς προστατεύει καί νά εὐλογεῖ καί σᾶς καί τίς οἰκογένειές σας καί νά σᾶς κατευθύνει πάντοτε στό ἔργο σας, πού εἶναι ἔργο προσφο­ρᾶς καί διακονίας στό κοινωνικό σύνολο καί στήν πατρίδα μας.


Ημερήσια Διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη

Η Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά σημαίνον χρονικό σημείο ανάδειξης της μακράς ιστορικής πορείας του Σώματος, ενώ προβάλλει την αξιόλογης σημασίας αποστολή του, η οποία μετουσιώνεται στο όραμα «Σύγχρονη Αστυνομία-Ασφαλείς Πολίτες», και αναδεικνύει ως αναγκαιότητα τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και τη δυναμική της συμβολή στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών και κινδύνων, αλλά και στην ουσιαστικότερη ποιοτική ασφάλεια των πολιτών.

Η σημερινή πανηγυρική απόδοση των πρεπουσών τιμών προς τον Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Άγιο Αρτέμιο, και ο εορτασμός της μνήμης του, συμβολίζει τη βαθύτερη ουσία του σκοπού του αστυνομικού έργου, την με αυτοθυσία και αυταπάρνηση προσφορά και την ανθρωπιστική διάσταση της εξυπηρέτησης του συμπολίτη μας με αδιαπραγμάτευτους όρους ισότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας.

Ο Άγιος Αρτέμιος προσέφερε σε εμάς μέσα από το θάνατό του μια άυλη νοηματοδότηση ανταποδοτικότητας, με δύο πραγματιστικές διαστάσεις, αυτές της πρακτικής προσφοράς, αλλά και της αναγνώρισης της δοτικότητας στη βάση αξιών αγάπης, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης. Έτσι, και το έργο κάθε αστυνομικού συνίσταται στην προσφορά προς τον πολίτη και την κοινωνία και αντίστοιχα στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της εμπιστοσύνης προς τον ένστολο συνάδελφο με παράλληλη κοινωνική αναγνωρισιμότητα του έργου και της δράσης του.

Ο εορτασμός της 20ης Οκτωβρίου ως επίσημης εορτής της Ελληνικής Αστυνομίας, χαρακτηρίζεται από τη μακρόπνοη ιστορική συνέχεια των Σωμάτων της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και της Ελληνικής Αστυνομίας, μια συνέχεια που κληροδοτείται στις επόμενες γενιές της Αστυνομικής Οικογένειας και μεταλαμπαδεύεται μέσω της διαφύλαξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η καταλειπόμενη παρακαταθήκη της ιστορικής επαγγελματικής μνήμης προσδιορίζει παράλληλα το χρέος μας να διατηρήσουμε την ιστορική μας κουλτούρα, που έγκειται σε ανθρωπιστικές και πολιτοκεντρικές αξίες, και διαρκώς να αναγνωρίζουμε και να τιμούμε την προσφορά των Σωμάτων και των εν αποστρατεία συναδέλφων στον πολίτη και στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η θεμελιώδης προσφορά αποτυπώνεται μέσω των εκθεμάτων και στον «Εκθεσιακό Χώρο Συλλογής Ιστορικών Κειμηλίων Ελληνικής Αστυνομίας» που επιτέλους αποκτά το Σώμα για πρώτη φορά και σήμερα εγκαινιάζεται στους χώρους της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, αφού εμπλουτίστηκε με ιστορικής αξίας κειμήλια και υλικά και, ουσιαστικά, υπενθυμίζει την καθοριστική προσπάθεια, που πραγματοποιείται στον τομέα της πολιτιστικής ανάδειξης της μακρόπνοης πορείας του Σώματος.

Η ιστορική συνέχεια διαμέσου των ετών, μεταξύ άλλων, αποτυπώνει γλαφυρά και την άνευ όρων θυσία των συναδέλφων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος και όλοι εμείς, σήμερα, στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στον θάνατό τους, ενστερνιζόμενοι το βαθύτερο νόημα του, που είναι η πρόταξη βαρύνουσας σημασίας αξιών και αρχών κατά την επιτέλεση του έργου μας, όπως αυτών του υψηλού φρονήματος, του επαγγελματικού ζήλου, της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας. Έχουμε χρέος απέναντι σε όλους τους πεσόντες συναδέλφους να προασπιζόμαστε το αγαθό της ασφάλειας και να περιφρουρούμε την κοινωνική ομαλότητα και ισορροπία.

Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας είναι προσδιοριστική της αναγκαιότητας προστασίας της ανθρώπινης ύπαρξης και οντότητας μέσα από τη διαμόρφωση ενός κλίματος εγγύτητας και την εφαρμογή μοντέλων αστυνόμευσης, τα οποία αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε επικρατούσες και διαμορφωθείσες συνθήκες. Στο πλαίσιο αυτό το τελευταίο διάστημα το δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχε και διαχειρίστηκε φυσικές ή ανθρωπιστικές κρίσεις, κοινωνικοπολιτικού αντικτύπου και ανθρωπογεωγραφικού χαρακτήρα, μέσω μίας δυναμικής διαδικασίας άμεσης και επιτυχούς παρεμβατικότητας, γεγονός που ανέδειξε και αναδεικνύει δυνατότητες στρατηγικές και επιχειρησιακές, οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο έργο μας, ενώ επιβεβαιώνουν το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των στελεχών του Σώματος και την αποτελεσματικότητα κατά την επιτέλεση της ιδιαιτέρως σημαίνουσας αποστολής μας.

Για τη βέλτιστη ανταπόκριση στη διαχείριση κρίσεων είναι αναγκαίος ο επιτυχής εκσυγχρονισμός του Σώματος, ο οποίος επέρχεται μέσα από το συνδυασμό της αξιοποίησης της εμπειρίας του παρελθόντος, συμβάδισης με τις απαιτήσεις του παρόντος και εκμετάλλευσης των προοπτικών του μέλλοντος. Προς την κατεύθυνση αυτή καταρτίστηκε και υλοποιείται το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας 2021-2025 με την εφαρμογή δράσεων, που προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στο έργο μας και βελτιστοποιούν αυτό τόσο διαλειτουργικά όσο και μέσω ανάπτυξης συνεργειών με κοινωνικούς φορείς και αρχές. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Σώματος συνιστά αυτοσκοπός και έχει πραγματοποιηθεί αλλά και πραγματοποιείται με γοργούς ρυθμούς για την αποδοτικότητα και την αναβάθμιση της ποιότητας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τεχνολογία, καινοτομία, ψηφιακά μέσα, τεχνητή νοημοσύνη αποδεικνύονται κατά την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Σώματος σύμμαχοί μας, επιταχυντές διαδικασιών, αλλά και εργαλεία για την ενεργοποίηση μηχανισμών διευκόλυνσης του πολίτη. Η δημιουργία ενός ισχυρού ψηφιακού συστήματος, το οποίο με ενιαίο τρόπο θα απλοποιεί τις εσωτερικές διαδικασίες του Σώματος, αλλά και τις συναλλαγές με τον πολίτη σχεδιάστηκε στη βάση υλοποίησης του πληροφοριοκεντρικού μοντέλου λειτουργικότητας και με πολιτοκεντρική λογική. Αυταπόδεικτα η υλοποίηση ενός ισχυρού ψηφιακού μηχανισμού θα ανυψώσει τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και θα επιφέρει ιδιαιτέρως ισχυρή προβλεψιμότητα και συνακόλουθα αποτελεσματική αντιμετώπιση εγκληματικών και παραβατικών φαινομένων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελληνικής Αστυνομίας συνιστά άλμα ισχυρό σε μια νέα εποχή που η αποδέσμευση προσωπικού από πάρεργα, η ενασχόλησή του με το καθαρό αστυνομικό έργο και η εξοικονόμηση πόρων αποτελεί μια πραγματικότητα, η οποία συνεισφέρει στην αποδοτικότητα του Σώματος και ισοδυναμεί με αναβάθμιση και ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Αναγκαία προϋπόθεση στην προσπάθεια αυτή αναδεικνύεται η επίτευξη ορθής διαχείρισης των πόρων του Σώματος, η οποία εκκινεί από τη χωροχρονική και λειτουργική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τον εξορθολογισμό του ανθρώπινου δυναμικού μας, με σκοπό την κατάκτηση επιχειρησιακής ευελιξίας και αποτρεπτικότητας εκδήλωσης οποιασδήποτε μορφής εγκληματικότητας.

Η επίτευξη της συγκεκριμένης στρατηγικής στοχοθεσίας επέρχεται μέσω της καθοριστικής συμβολής του ανθρώπινου δυναμικού μας. Μέσω του καθενός ξεχωριστά αστυνομικού, γυναίκα και άντρα, ο οποίος καθημερινά επιδεικνύει τον απαραίτητο επαγγελματισμό και επιτυγχάνει να προσφέρει με υπευθυνότητα και να εκπληρώνει την πολυεπίπεδη σημαίνουσα αποστολή του.

Όροι, όπως ψηφιακή αστυνομία, πράσινη αστυνομία, αστυνομία εγγύτητας κυριαρχούν το 2021 και διανοίγουν νέες μελλοντικές προοπτικές, για την Ελληνική Αστυνομία, με μια δυναμική παρουσία στην παγκόσμια αστυνομική σκηνή, η οποία εμφαίνεται μέσω κοινών διεθνικών και διευρωπαϊκών δράσεων και του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου του παραγόμενου έργου.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία με το κοινωνικό πρόσωπό της, μεταξύ άλλων, έρχεται να συνδράμει πρωτίστως ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, σεβόμενη την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια, ώστε να σπάσουν τα δεσμά της σιωπής τους και να αντιμετωπιστούν με συλλογική προσπάθεια και συνέργεια αρνητικά κοινωνικά φαινόμενα, που μαστίζουν την κοινωνία μας.

Ως Αρχηγός του Σώματος καλώ όλους εσάς, τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας, να τιμάτε τη σημερινή ημέρα ανακαλώντας στη μνήμη και στην καρδιά σας στιγμές παρελθόντος, ισχυροποιώντας το παρόν και αναδημιουργώντας το μέλλον, με εχέγγυα τη δική σας καθοριστική συμβολή, η οποία απαραιτήτως είναι ενδεδυμένη από ευγνωμοσύνη, απόδοση τιμών και πηγαίας έκφρασης ενός θερμού ευχαριστώ! Ιδιαιτέρως σήμερα επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω εσάς, το σύνολο του προσωπικού, για τη μάχη που δίνετε καθημερινά για την ασφάλεια του πολίτη και τη διαρκή προσπάθειά σας να καταξιωθούμε στη συνείδησή του.

Γνωρίζετε ότι η ευημερία και η ανάπτυξη επιτυγχάνονται μέσω της πραγμάτωσης της κοινωνικής ισορροπίας και ομαλότητας, και της παράλληλης προστασίας του θεμελιώδους αγαθού της ασφάλειας.

Έχουμε χρέος να μείνουμε πιστοί στα ιδανικά και στις αξίες του όρκου μας. Να μείνουμε ανιδιοτελείς συνοδοιπόροι του πολίτη. Κάθε ενέργειά μας ας εκκινεί με μοναδικό σκοπό την προσφορά. Η προάσπιση της εσωτερικής ασφάλειας της Χώρας μας ας συνιστά διαρκή επαγγελματική μας προοπτική.

Χρόνια Πολλά!
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο