Δέκα έργα και μελέτες ύψους 13 εκατ. ευρώ δημοπρατούνται στον Δήμο Βέροιας


Δελτίο Τύπου από Δ. ΒέροιαςΈως τις 17 Μαρτίου 2022 προχωρά η δημοπράτηση 10 σημαντικών έργων υποδομής και μελετών τα οποία εντάσσονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του τρέχοντος έτους από την παρούσα Δημοτική Αρχή, μετά και την έγκριση των όρων διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή. Πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ τα οποία βρίσκονται σε στάδιο δημοπράτησης με ώριμες μελέτες.

Πρόκειται για παρεμβάσεις αναβάθμισης των υποδομών και δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη του Δήμου Βέροιας. Περιλαμβάνουν έργα και μελέτες για την κατασκευή και συντήρηση αθλητικών χώρων και σχολικών κτιρίων, βελτίωση - εκσυγχρονισμό των δικτύων αποχέτευσης, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στον Βιολογικό Καθαρισμό  και εν γένει υποδομών που αποτελούν τους πυλώνες μιας στοχευμένης στρατηγικής προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας, της ανάπτυξης και της εξωστρέφειας του Δήμου.

Η διασφάλιση της ποιότητας των έργων -με την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων- τα οποία δημοπρατήθηκαν ή πρόκειται να δημοπρατηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες αφορούν σε:

- «Αστική αναζωογόνηση Δήμου Βέροιας» που εντάσσεται στον Άξονα «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και περιλαμβάνει δύο υποέργα:
Α) Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου στο δημοτικό γυμναστήριο Δ. Βικέλας επιφάνειας περίπου 9.000 μ2 (ΥΠΟΕΡΓΟ 1), προϋπολογισμού 895.000€, έργο που δημοπρατήθηκε στις 13/01/2022.
Β) Μελέτη ανέγερσης κλειστού γυμναστηρίου και ανάπλασης υπαίθριου χώρου δραστηριοτήτων στην είσοδο της πόλης της Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2), προϋπολογισμού 1.084.922,75€ που δημοπρατείται σήμερα, 7/02/2022.

- «Ολοκλήρωση Βρεφικού Σταθμού Κυψέλης Δήμου Βέροιας», προϋπολογισμού 1.265.000,00€ που αφορά στην αποπεράτωση της κατασκευής Βρεφικού Σταθμού στην περιοχή Κυψέλη της Βέροιας. (Ειδικότερα περιλαμβάνει Η/Μ εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, εξαερισμού, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, καύσιμου αερίου, ανελκυστήρα, φωτοβολταϊκού, διαμόρφωση εσωτερικής τοιχοποιίας, ελαιοχρωματισμούς, διαμόρφωση WC και χώρων προετοιμασίας γευμάτων, καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου). Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και δημοπρατείται στις 10/02/2022.

«ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΒΡΑΝΑ ΠΕΤΡΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ» προϋπολογισμού 620.000,00 € που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και περιλαμβάνει δύο υποέργα που αφορούν σε: 
α) «Έγκριση χωροθέτησης και ίδρυση του νέου κοιμητηρίου Βέροιας σε τμήμα του αριθμ.1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Τ.Κ. Πατρίδας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) προϋπολογισμού 301.000,00€ που δημοπρατείται στις 15/02/2022.
β) «Μελέτη κατασκευής φράγματος στη θέση Βράνα-Πέτρα κοινότητας Τριλόφου Δήμου Βέροιας» (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) προϋπολογισμού 319.000,00€ με ημερομηνία δημοπράτησης τις 17/02/2022.

- «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας» προϋπολογισμού 431.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του Προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης». Αποτελείται από τρία (3) κύρια υποέργα:
Α) Κατασκευή εξόδου κινδύνου και ολοκλήρωση πυροπροστασίας 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ) προϋπολογισμού 160.000€ που δημοπρατείται στις 21/02/2022.
Β) Κατασκευή ανελκυστήρα και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης στο ΤΕΕ Ειδικής αγωγής  του Δήμου Βέροιας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) προϋπολογισμού 176.000€, με καταληκτική ημερομηνία τις 24/02/2022.
Γ) Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) προϋπολογισμού 95.000€, με ημερομηνία δημοπράτησης τις 28/02/2022.

- «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 2.596.064,00€, έργο που εντάσσεται στο άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του «Αντώνης Τρίτσης». Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β συστήματος στον περιβάλλοντα χώρο του Βιολογικού Καθαρισμού Βέροιας καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου Βέροιας. Το έργο αναμένεται να δημοπρατηθεί στις 15/03/2022.

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ Δ.Ε. ΔΟΒΡΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ» προϋπολογισμού 6.166.789,66€ που εντάσσεται στον Άξονα Περιβάλλον του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και αφορά: (α) κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων στους οικισμούς Αγίου Γεωργίου και Τριλόφου, (β) κατασκευή εξωτερικών δικτύων για τη μεταφορά, μέσω δύο αντλιοστασίων, των λυμάτων των οικισμών Τριλόφου, Αγίου Γεωργίου και Αγίας Μαρίνας (Δ.Ε. Δοβρά Βέροιας) μέχρι την Ε.Ε.Λ., (γ) προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε. Δοβρά, δυναμικότητας 4.000 ισοδύναμων κατοίκων. Η πράξη πλαισιώνεται από υποέργο για την παρακολούθηση των εκσκαφών από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας καθώς και υποέργο για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων της Ε.Ε.Λ. Δημοπρατείται στις 17/3/2022.

«Βασικά Έργα Υποδομής βρίσκονται στην κορυφή του προγραμματισμού διατηρώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών πάνω στην οποία έχει στηριχθεί όλο το παρόν έργο και οι στόχοι του μέλλοντος. Βάσει των διεκδικήσεων σε χρηματοδοτικούς πόρους, ο Δήμος Βέροιας στοχεύει στην αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας, της κοινωνικής συνοχής και των υποδομών, επιδιώκοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα  για όλους τους δημότες» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Βέροιας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης.
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο