Συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής του Δ. Βέροιας (12/4)


Δ.Τ. του Δ. Βέροιας: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 75 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και το άρθρο 2 του ν.4635/2019, της αριθμ.1182/11-1-2022 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, το άρθρο 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020), και του με αρ. πρωτ. 77233/13-11-2020 εγγράφου του ΥΠΕΣ,  του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 στις 12-04-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Θέμα 1ο 
Ανάκληση ή μη λειτουργίας καταστήματος (ιχθυοπωλείου) επί της οδού 16ης Οκτωβρίου 1

Θέμα 2ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ»

Θέμα 3ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 516α εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Κουλούρα

Θέμα 4ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 1211, 1212, 1213 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Τριλόφου

Θέμα 5ο
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 284 εκτός σχεδίου Βέροιας της περιοχής σιδηροδρομικού σταθμού

Στη συνεδρίαση της ΕΠΖ με φυσική παρουσία παρευρίσκονται τα μέλη επιτροπής, που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο της ΕΠΖ πριν την έναρξη της συνεδρίασης τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηλίας  Τσιφλίδης
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο