Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας σήμερα Τετάρτη 17 Αυγούστου


Ανακοίνωση του Δήμου Αλεξάνδρειας: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε από το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’), του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α) και της Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44590 (ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022) ΚΥΑ, σας καλούμε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας που θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), την 17η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 13:00 έως 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 234/2019 (ΑΔΑ: Ω8ΗΛΩΨΠ-Α8Π) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του δήμου στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2.Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 65/2020 (ΑΔΑ: ΨΜΛΟΩΨΠ-ΝΩΟ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για τη χρήση υπηρεσιών τύπου web-banking στις οικονομικές συναλλαγές του Δήμου» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει άμεσα να λάβει απόφαση για τον ορισμό και την εξουσιοδότηση των προσώπων που θα ενεργούν και θα υπογράφουν από κοινού ή μεμονωμένα τις συναλλαγές του Δήμου Αλεξάνδρειας με την Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα και με κάθε άλλο πιστωτικό ίδρυμα και για την λήψη κωδικού extra pin κάθε μεταφορά ποσού που πραγματοποιείται από τους χρήστες για την μέγιστη διασφάλιση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται.
 
Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο