Τελευταίος Κατανυκτικός Εσπερινός και ομιλία από τον Καθηγούμενο της Ι. Μ. Εσφιγμένου στη Βέροια

Το απόγευμα της Κυριακής 21 Απριλίου 2024, ο Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον τελευταίο Κατανυκτικό Εσπερινό στο Ναό του Οσίου Αντωνίου Πολιούχου Βεροίας, όπου στο τέλος μίλησε ο Καθηγούμενος της Μονής Εσφιγμένου του Αγίου Όρους, Γέροντας Βαρθολομαίος, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Η αδιάκριτη υπακοή και τα όρια της στη ζωή του Χριστιανού».

Με την μέριμνα του κ. Παντελεήμονος πραγματοποιήθηκαν για ακόμη μία χρονιά οι ομιλίες των Αγιορειτών Πατέρων στο τέλος των Κατανυκτικών Αρχιερατικών Εσπερινών της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.

Ο Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων προσφώνησε και ευχαρίστησε τον Καθηγούμενο, λέγοντας μεταξύ άλλων: 

Σέ λίγες ἡμέρες θά βρεθοῦμε ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυ­ρίου μας καί θά παρακολου­θήσου­με μέσα ἀπό τά ἱερά ἀναγνώσματα καί τούς κατανυκτικούς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας ὅσα ὑπέμεινε ὁ Χριστός προκειμένου νά μᾶς λυ­τρώ­σει ἀπό τήν ἁμαρτία καί νά ἀπο­καταστήσει τή σχέση μας μέ τόν Θεό.

Καί ἐάν ἡ ἁμαρτία εἰσῆλθε στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν παρακοή τῶν πρωτοπλάστων στή μία καί μο­ναδική ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἡ ἄφεση καί ἡ σωτηρία ἦλθε μέ τήν ὑπακοή τοῦ ἴδιου τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, ὅπως γράφει ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦλος, ἔγινε γιά τή σωτηρία μας «ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δέ Σταυροῦ». Ἀναπλήρωσε, δηλαδή, ὁ Χριστός τό ἔλλειμμα τῆς δικῆς μας ὑπακοῆς μέ τή δική του, καί μάλιστα μέ μία ὑπακοή ὄχι εὔκολη καί ἄκοπη, ἀλλά δύσκολη καί ἐπώδυνη, μία ὑπακοή ἡ ὁποία δέν περιελάμβανε ἁπλῶς μία θυσία, ἀλλά τή θυσία τῆς ζωῆς του μέ τόν πιό ἐξευτε­λι­στικό καί ὀδυνηρό τρόπο, μέ τή Σταύ­ρωσή του ἐν μέσῳ δύο λη­στῶν.

Θά μποροῦσε ἀσφαλῶς ὁ Θεός νά μᾶς σώσει καί μέ ἄλλους τρόπους, ὅμως ἡ ἀγάπη του τόν ὁδήγησε σέ αὐτήν τήν ἐπιλογή, νά θυσιάσει τόν Υἱό του γιά χάρη μας, καί Ἐκεῖ­νος, ὁ Υἱός του, νά συμπράξει σ᾽ αὐτή τήν ἐπιλογή «γενόμενος ὑπέρ ἡμῶν κατάρα», καί γιά νά μᾶς σώ­σει ἀλλά καί γιά νά μᾶς διδάξει ὅτι τίποτε δέν εἶναι πιό σημαντικό καί πιό ἀπαραίτητο γιά τή σωτηρία μας ἀπό τήν ὑπακοή.

Πῶς πραγματώνεται ὅμως αὐτή ἡ ὑπακοή στή ζωή μας καί ποιό εἶναι τό κριτήριο γιά νά γνωρίζουμε, ἐάν εἶναι ὄντως ἀληθινή καί κατά συνέ­πεια ὠφέλιμη γιά τήν πνευ­ματική μας πρόοδο, ὥστε νά μήν δημιουργοῦμε στόν ἑαυτό μας ψευδεῖς ἐντυπώσεις ἤ παρασυρό­μεθα κάποιες φορές σέ ἐπικίνδυνα μονοπάτια;

Θά τό ἀκούσουμε στή συνέχεια ἀπό τόν ὁμιλητή μας, καθώς ἡ ὑπα­κοή εἶναι τό θέμα τῆς ὁμι­λίας τοῦ πολύ ἀγαπητοῦ καί σεβα­στοῦ καθη­γουμένου τῆς Ἱερᾶς Μο­νῆς Ἐσφιγμένου, π. Βαρθολομαίου, ὁ ὁποῖος κλείνει τόν κύκλο τῶν ὁμιλιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο­στῆς στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Τόν εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδίας καί γιά τή σημερινή ὁμιλία του μέ θέμα: «Ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή καί τά ὅριά της στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ» καί γιά τήν παρουσία του στήν Ἱερά Μητρόπολή μας, καί περιμέ­νουμε μέ χαρά νά ἀκούσουμε τούς λόγους αὐτούς πού θά μᾶς δώσουν τή δυνατότητα καί ἐμεῖς νά εἴμαστε πάντοτε ὑπάκουοι στόν λόγο καί στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο