Μαζική αντίδραση για το κλείσιμο του γυμνασίου του Πλατέος

Την αντίθεση τους στο κλείσιμο του Γυμνασίου Πλατέος εκφράζουν με ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και τοπικοί φορείς. Στην ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι του Πλατέος αναφέρουν:

"Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Πλατέος και οι δεκάδες γονείς που εκπροσωπούμε (που δεν είναι μόνο κάτοικοι του Πλατέος αλλά και από τα γύρω χωριά που τα παιδιά τους φοιτούν στο Πλατύ) με αφορμή την απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ να προβεί σε συνενώσεις, καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων επικαλούμενο κοινωνικούς, πληθυσμιακούς και εκπαιδευτικούς λόγους, εκφράζει αρχικά τη θέση ότι είναι αδιανόητο να κλείσει έστω και ένα σχολείο στη χώρα.

 Αν όμως στην παρούσα χρονική περίοδο που διανύουμε αποδειχθεί ουτοπία να υποστηριχτεί η θέση της διατήρησης του σχολικού χάρτη ως έχει, τότε θεωρούμε αναγκαίο να καταδείξουμε τους λόγους που οφείλει να παραμείνει σε λειτουργία το Γυμνάσιο στο Πλατύ.

Το Γυμνάσιο Πλατέος έχει μια ιστορία αδιάκοπης λειτουργίας 55 περίπου ετών από τη δημιουργία του όπου φοίτησαν πολλές γενιές μαθητών. Ξεκίνησε τη λειτουργία του ως ιδιωτικό αμέσως μετά τον εμφύλιο και από το 1964 ως το 1977 λειτούργησε ως 6τάξιο δημόσιο Γυμνάσιο και από το 1978 ως σήμερα λειτουργεί ως 3τάξιο Γυμνάσιο και μέχρι το 1985 φιλοξενούσε μαθητές από εφτά χωριά (Κλειδί, Πλάτανο, Τρίκαλα, Άδενδρο, Λιανοβέργι, Παλαιοχώρι και Πλατύ) σε δύο από τα οποία ανεγέρθηκαν δύο καινούρια διδακτήρια (Τρικάλων και Αδένδρου) και για αυτό αποχώρησαν οι μαθητές οι προερχόμενοι από αυτά τα χωριά. Συστεγάζεται δε με το Λύκειο Πλατέος σε ένα νέο διδακτήριο με άνετους χώρους και άρτια εξοπλισμένο από υλικοτεχνικής άποψης.

Η χωρητικότητά του είναι τόση ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την ικανότητα κάλυψης μεγαλύτερων αναγκών όπως αποδεικνύεται και από τα δεδομένα στο πρόγραμμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ «Αποτύπωση Σχολικής Μονάδας» όσον αφορά τον μαθητικό πληθυσμό ανά αίθουσα, τα γραφεία των καθηγητών, τα εργαστήρια και τους λοιπούς χώρους. Αναλυτικότερα διαθέτει:

    * 9 αίθουσες διδασκαλίας (5 από τις οποίες ακόμη και αν χωριστούν στη μέση, πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών).
    * 1 εργαστήριο Πληροφορικής
    * 1 εργαστήριο Χημείας
    * 1 κλειστό Γυμναστήριο (χρησιμοποιείται και ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων)
    * Γραφείο Διευθυντή
    * Γραφείο Καθηγητών

Στο Γυμνάσιο μας διδάσκονται 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) με δυνατότητα εκμάθησης περισσοτέρων γλωσσών ανάλογα τις προτιμήσεις των μαθητών.

Κάθε χρόνο προβαίνουμε σε συντήρηση του κτιρίου με παρεμβάσεις όπου χρειάζεται. Διαθέτει ένα πολύ μεγάλο αύλειο χώρο με 2 γήπεδα μπάσκετ 1 γήπεδο βόλεϊ, παρτέρια και παγκάκια, ενώ το 2007 ο αύλειος χώρος αναπλάστηκε με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, λόγω του αξιόλογου εκπαιδευτικού έργου που συντελείται κάθε σχολικό έτος στο Γυμνάσιό μας, δεν υπάρχουν σχολικές διαρροές .Τέλος, το γεγονός ότι στην ευρύτερη έκταση λειτουργεί και ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης (ενιαίο Λύκειο) αποτελεί κίνητρο για παραπέρα φοίτηση του μαθητικού δυναμικού.

Α. Πληθυσμιακοί λόγοι

Στη διαδικασία συνενώσεων λαμβάνονται υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία κάθε περιοχής (ρυθμός μείωσης των μαθητών), η χιλιομετρική απόσταση που καλείται να διανύσει κάθε μαθητής (όχι παραπάνω από 10 χιλιόμετρα ή μετακίνηση μισής ώρας σε συνάρτηση με το γεωγραφικό ανάγλυφο και τις καιρικές συνθήκες της κάθε περιοχής), καθώς και οι κτιριακές υποδομές (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.α.) στο σχολείο, και αυτά τα κριτήρια υπάρχουν μόνο στο Πλατύ, που λόγω της γεωγραφικής θέσης του, το σχολείο κρίνεται πλήρους καταλληλότητας και εξυπηρετικότητας των γύρω περιοχών   (Λιανοβέργι, Παλαιοχώρι, Άραχος).

Εξάλλου, ενώ σε άλλα όμορα Γυμνάσια το μαθητικό δυναμικό έχει φθίνουσα πορεία, από τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο πρόγραμμα SURVEY του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ προκύπτει ακριβώς το αντίθετο για το Γυμνάσιο Πλατέος αφού τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξητική πορεία στους αριθμούς εγγραφέντων και φοιτούντων μαθητών.

Επιπλέον, σε βάθος χρόνου μιας πενταετίας διαφαίνεται από τα Μητρώα των εγγραφέντων μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Πλατέος και Λειανοβεργίου ότι ο αριθμός μαθητών που θα φοιτήσουν στο Γυμνάσιο Πλατέος θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος από τον σημερινό.

Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2011-12 θα αποφοιτήσουν 32 μαθητές και θα εισαχθούν από τα παραπάνω Δημοτικά 42.

Τέλος, είμαστε σε θέση να βεβαιώσουμε με ασφάλεια ότι το Γυμνάσιό μας μπορεί να φιλοξενήσει με επάρκεια τουλάχιστον 180 μαθητές με τα υπάρχοντα κτιριακά δεδομένα.

Β. Εκπαιδευτικοί λόγοι

Όλα τα προηγούμενα σχολικά έτη καθώς και αυτό που διανύουμε το μαθητικό δυναμικό του Γυμνασίου Πλατέος είναι το μεγαλύτερο σε σχέση με τα κοντινότερα γυμνάσια της περιοχής. Εξάλλου, το πλαίσιο προβλέπει τη δημιουργία νέων πολυδύναμων σχολικών δομών, οι οποίες επιλέγονται βάσει των αρτιότερων κτηριακών εγκαταστάσεων- υποδομών, και θα λειτουργήσουν ως Ενιαία Σχολική Μονάδα και όχι ως παράρτημα.

Για τα παιδιά που φοιτούν στο Γυμνάσιο είναι εξαιρετικά καλές οι συνθήκες καθώς λειτουργεί και Λύκειο όπου η μετάβασή τους σ' αυτό θεωρείται και από μαθητές μέτριας επίδοσης ομαλή και δεδομένη

Αν λοιπόν βασικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εξορθολογισμός στη διασπορά των σχολικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της περιοχής ,τότε το Γυμνάσιο Πλατέος πληρεί τις προϋποθέσεις για τέτοιες μεθόδους.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τη συμμετοχή της σχολικής μας μονάδας σε διάφορα προγράμματα, όπως π.χ. το πρόγραμμα ΟΔΥΣΣΕΑΣ (εργαστήριο πληροφορικής με τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό κατά το έτος 2005-06), το πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΣΤΩ (περιβαλλοντικής αγωγής), διαδραστικοί πίνακες 2010-11, ενώ εκπονούνται κάθε χρόνο και άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, σταδιοδρομίας και πολιτιστικών.

Αφού ο σχεδιασμός γίνεται με Παιδαγωγικά κριτήρια υπηρετώντας τον μαθητή και την εκπαιδευτική κοινότητα, ενσκήπτει το σχολείο μας σ’ αυτά τα χαρακτηριστικά.

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη συνέχισης της λειτουργίας του Γυμνασίου Πλατέος όχι μόνο για την ποιοτική παρεχόμενη εκπαίδευση αλλά και για τη μακροπρόθεσμη ωφέλεια μαθητικού, εκπαιδευτικού δυναμικού και του συνόλου των πολιτών του Δήμου μας".

Ψήφισμα ενεργών πολιτών Πλατέος

Επίσης λάβαμε το παρακάτω ψήφισμα των "Ενεργών Πολιτών Πλατέος":

"Η επιστολή αυτή αποτελεί απάντηση στις ανακρίβειες και τα ψεύδη που δημοσίευσαν στον τύπο και απέστειλαν στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ και σε άλλους φορείς τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Τρικάλων. Ως τώρα σιωπούσαμε, γιατί δεν θέλαμε να οξύνουμε τα πνεύματα των συνδημοτών μας. Αλλά μετά την ύπουλη ενέργεια κάποιων πολιτικών – θεσμικών ανδρών ακόμη και εντελώς αναρμόδιων ανθρώπων να παρουσιαστούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους στην Υφυπουργό κ. Π. Χριστοφιλοπούλου (την Πέμπτη 24-03) προτείνοντας το κλείσιμο του Γυμνασίου Πλατέος δεν μπορούμε παρά να αντιδράσουμε και να βροντοφωνάξουμε ότι θα μας βρουν απέναντι τους αν συνεχίσουν να θέτουν θέμα κατάργησης – συγχώνευσης τόσο του Γυμνασίου όσο και του λυκείου Πλατέος με άμεσες και δυναμικές κινητοποιήσεις .

    * Μας κατηγόρησαν ότι δεν έχουμε αρκετές αίθουσες διδασκαλίας στο Γυμνάσιο μας ενώ αυτοί έχουν. Τους πληροφορούμε ότι το Γυμνάσιο μας – στο οποίο φοίτησαν οι περισσότεροι από αυτούς ως μαθητές και ως εκ τούτου γνωρίζουν από προσωπική τους πείρα ότι - διαθέτει 9 πολύ μεγάλες αίθουσες.

    * Μας κατηγόρησαν ότι οι μαθητές κάνουν μάθημα σε αίθουσες χωρισμένες με νοβοπάν. Απαντάμε ότι αυτό δεν έγινε για να χωρέσουν δυο τάξεις σε μια αίθουσα αλλά για εκπαιδευτικούς και παιδαγωγικούς λόγους προς όφελος των μαθητών. Εξάλλου έγινε κατόπιν πιστοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας της πρώην νομαρχίας Ημαθίας. Μήπως είμαστε το μόνο σχολείο στο Δήμο Αλεξάνδρειας με χωρισμένες αίθουσες;
    * Ισχυρίζονται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των αριστούχων μαθητών του Λυκείου Πλατέος προέρχεται από το Γυμνάσιο Τρικάλων. Αυτό αποτελεί προσβολή και μομφή πρώτον για το Σύλλογο Διδασκόντων Λυκείου Πλατέος και δεύτερον για το υπόλοιπο μαθητικό δυναμικό του Λυκείου. Με το πέρας των Πανελλαδικών εξετάσεων τα αποτελέσματα αναρτώνται στο σχολείο και στο Διαδίκτυο. Τα συμπεράσματα δικά σας.
    * Πρόβαλαν επίσης ως επιχείρημα για την κατάργηση του Γυμνασίου μας την συστέγαση του με το Λύκειο Πλατέος. Τότε είναι παράνομες οι περισσότερες σχολικές μονάδες της χώρας συμπεριλαμβανομένων και της πρόσφατα ανακαινισμένης μονάδας της πόλης της Αλεξάνδρειας.
    * Υποστηρίζουν ότι το Γυμνάσιο Τρικάλων μπορεί να φιλοξενήσει τους μαθητές από το Γυμνάσιο Πλατέος με μια ανακατανομή κι αυτό γιατί δεν έχουν αίθουσες ικανές και επαρκείς να στεγάσουν το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου Πλατέος. Ρωτάμε ποιοι μαθητές θα πάνε στο Γυμνάσιο Τρικάλων; Οι μαθητές του δ.δ. Πλατέος ή οι μαθητές Λιανοβεργίου Παλαιοχωρίου Αράχου; Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής τους; ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ.
    * Εξάλλου είναι εντελώς παράλογο να μετακινούνται καθημερινά 140 μαθητές με 3 λεωφορεία για να μην μετακινηθούν οι 40 με 1 δημιουργώντας στο Δήμο τριπλάσιο κόστος μεταφοράς μαθητών.
    * Επιπλέον μας λένε ότι το Γυμνάσιο Τρικάλων διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις λόγω της γειτνίασης με το αθλητικό κέντρο του χωριού. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει γυμναστήριο μέσα στο χώρο του Γυμνασίου. Το Γυμνάσιο Πλατέος διαθέτει μεγάλο γυμναστήριο μέσα στο σχολικό του κτήριο που μοιράζεται αρμονικά με το Λύκειο Πλατέος.

Υποστηρίζουν ότι το Γυμνάσιο Τρικάλων βρίσκεται χωροταξικά στο κέντρο του πρώην δήμου Πλατέος.

Γιατί τότε χτίστηκε πρώτα Γυμνάσιο στο Πλατύ και κατόπιν στην Κορυφή;

Γιατί υπάρχει σιδηροδρομικός σταθμός στο Πλατύ;

Γιατί υπάρχει Αγροτική Τράπεζα στο Πλατύ;

Γιατί είναι επιθυμία τοποθέτησης πολλών εκπαιδευτικών το Γυμνάσιο

Πλατέος.

Γιατί…. Γιατί…. Γιατί……"

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο