Συνεδριάζει σήμερα στις 3 το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Με 73 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας σήμερα Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου, στις 3.00 το μεσημέρι.
 Τα θέματα έχουν ως εξής:

-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων & του Ε.Σ.Δ.Α. Ν. Ημαθίας για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας.
-Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου, του Ε.Σ.Δ.Α. Ν. Ημαθίας και της «ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.»
-Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Ε.Σ.Δ.Α. Ν. Ημαθίας για το πρόγραμμα «Διαύγεια».
-Έγκριση ή μη υποβολής της πρότασης «Προώθηση Συστημάτων ΑΠΕ στις Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες του Δήμου Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
-Επί εισηγήσεως συμβουλίου Τ.Κ. Γεωργιανών κατά της Μ.Π.Ε. εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας μόσχων πάχυνσης με ανόρυξη γεώτρησης της εταιρείας «Δ. Μπουτζόλα & Σία Ο.Ε.».
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στην εταιρεία «Ποταμόπουλος Σ.-Παπαγιάννης Ν. Ο.Ε.», παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στον Νάνο Κων/νο, παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στην εταιρεία «ΙΝΤΖΕΒΙΔΗΣ-ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ-ΓΚΑΝΗΣ Ο.Ε.», παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στον Νικόλαο Πανετσίδη, παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στην εταιρεία ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ Ι. ΚΤΕΟ ΗΕΛΛΑΣ Ε.Ε., παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στην Σταυρούλα Τραντίδου, παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επιβολή ή μη και καθορισμός ύψους προστίμου στον Νεκτάριο Κάκαρη, παραβάτη αυθαίρετης διαφήμισης.
-Επί εισηγήσεως Δ.Ε. για καθορισμό συμβιβαστικά τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενων επικειμένων ιδιοκτησίας Δ. Γραμματικόπουλου κ.λ.π. και ψήφιση πίστωσης.
-Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους οφειλομένων ποσών της εταιρείας Δ. Φιλιππίδης-Ζ. Πατσίκας Ε.Ε. (USB project management).
-Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
-Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων οφειλετών του Δήμου.
-Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου (Πρόστιμα ανέγερσης & διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών».
-Έγκριση υπογραφής τροποποιητικών συμβάσεων μισθώσεων σχολικών κτιρίων για τη μείωση των μισθωμάτων.
-Έγκριση ή μη λύσης της σύμβασης εκμίσθωσης χώρων για την τοποθέτηση μεταλλικών κάδων ανακύκλωσης & προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων.
-Έγκριση ή μη λύσης της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Άμμου.
-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Ράχης.
-Ορισμός μελών επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.
-Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου.
-Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος Αντωνίου Τσούπελη.
-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο διοικητικό & εποπτικό συμβούλιο, τη γενική συνέλευση της ΑΝ.Α.Ε. Ημαθίας και κατανομή μετοχών του Δήμου.
-Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Σύνδεσμο Υδρεύσεως Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων περιοχής.
-Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαβούλευσης για τον Τουρισμό της Π.Ε. Ημαθίας.
-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης (Ε.Π.) του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Βερμίου».
-Ορισμός μελών επιτροπής του Κοινωνικού Ταμείου του Δήμου.
-Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα.
-Γνωμοδότηση Δ.Σ. περί της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2011 των δημοτικών υπηρεσιών.
-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του γηπέδου της Τ.Κ. Ασωμάτων στον Γ.Α.Σ. «Αγροτικός Αστέρας Αγ. Βαρβάρας».
-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του γηπέδου της Τ.Κ. Ασωμάτων στην «Ακαδημία Ποδοσφαίρου Βέροιας».
-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης του γηπέδου της Τ.Κ. Κουλούρας στον Α.Σ. ΠΑΟ Κουλούρας.
-Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης της Πλατείας Ελιάς στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων Α.μ.Ε.Α.  Ν. Ημαθίας.
-Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για τη μακροχρόνια εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Τ.Κ. Ράχης.
-Έγκριση χορήγησης ειδών διαβίωσης (τροφίμων) σε άπορους κατοίκους του Δήμου για την περίοδο του Πάσχα.
-Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στο Παράρτημα του Κινήματος Πολιτών Ημαθίας.
-Έγκριση ή μη αποστολής επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Καζανλάκ Βουλγαρίας.
-Έγκριση ή μη φιλοξενίας επίσημης αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παραγόντων Δήμου Στροβόλου Κύπρου και ορισμός μελών επίσημης αντιπροσωπείας & αντιπροσωπείας υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Βέροιας για τη μετάβασή τους στον Στρόβολο Κύπρου.
-Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ιδρύματος «ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ Θ. Ζωγιοπούλου».
-Καθορισμός αποζημίωσης προέδρου ή αντιπροέδρου Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας.
-Έγκριση ή μη αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου περί ψήφισης των προϋπολογισμών τους, έτους 2011.
-Έγκριση ή μη δημιουργίας νέου λογαριασμού στην τράπεζα Marfin Egnatia Bank & εξουσιοδότηση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και της ΔΙΑΣ Α.Ε. για τη μισθοδοσία του προσωπικού του Δήμου.
-Έγκριση ή μη δημιουργίας νέου λογαριασμού στην τράπεζα Marfin Egnatia Bank για τη μεταφορά του δεσμευθέντος ποσού εγγυητικών επιστολών.
-Αποδοχή χρηματοδότησης δημοτικού έργου, δημιουργίας νέου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδας και εξουσιοδότηση της Δημάρχου ως υπόλογο διαχειριστή του.
-Ορισμός δύο ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Αθλητισμού-Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Αποστόλου Παύλου».
-Ορισμός δύο ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Βεργίνας».
-Ορισμός δύο ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της«Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δοβρά».
-Ορισμός δύο ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της«Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Μακεδονίδος».
-Έγκριση & παραλαβή ή μη επί μέρους μελετών στο πλαίσιο σύνταξης της μελέτης οριοθέτησης και διαμόρφωσης ρέματος εντός οικισμού Βεργίνας.
-Έγκριση ή μη επιστροφής πρόσθετης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου «Βρεφονηπιακός Σταθμός στην Κυψέλη».
-Έγκριση ή μη επιστροφής των πρόσθετων εγγυήσεων του έργου «Κατασκευή ταμιευτήρα και υδατοδεξαμενής για άρδευση στο Δ.Δ. Δασκίου».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Φωκίωνος και Μπαδραλέξη».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή Κλειστού Κολυμβητηρίου Βέροιας».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.Δ. Μακροχωρίου».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κρασπέδωση οδών περιοχής Ηρακλέους».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανόρυξη και εξοπλισμός γεώτρησης στο Δ.Δ. Κουλούρας».
-Έγκριση ή μη χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού μεταφοράς λυμάτων στο χώρο επεξεργασίας τους».
-Έγκριση ή μη εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία.
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίων στο Δ.Δ. Ριζωμάτων».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών έργων στον Δήμο Μακεδονίδος».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αγ. Γεωργίου».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικαταστάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του Δ.Δ. Μακροχωρίου».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση της στατικής επάρκειας του Γυμναστηρίου του 1ου ΕΠΑΛ του Δήμου Βέροιας Ν. Ημαθίας».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη-κρασπέδωση οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης στήριξης πύργου Πλατείας Ωρολογίου».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικεραυνική προστασία προσθήκης κατ’ επέκτασης Λυκείου Δ. Α. Παύλου».
-Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση Περιφερειακής οδού Δ.Δ. Ριζωμάτων».
-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη οδών Στρατού-τμήμα Πλουτάρχου και οδών 8ης συνοικίας».
-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού προς οικία Εμμανουήλ και οικία Περδίκη στο Δ.Δ. Τριποτάμου».
-Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης απρόβλεπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση-αποκατάσταση οδών πεζοδρομίων».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο