Νέα προγράμματα για άνεργους από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω εξειδικευμένων Κ.Ε.Κ.

Εγκρίθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τα νέα Προγράμματα για την ενίσχυση ανέργων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω Εξειδικευμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Τα νέα αυτά προγράμματα, με συνολικό προϋπολογισμό 13.090.000 €, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και μέσω αυτών πρόκειται να ωφεληθούν 1.480 άτομα. Ειδικότερα προβλέπεται η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης και συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε άτομα με αναπηρία και απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση άτομα. Στα αντικείμενα κατάρτισης-προκατάρτισης περιλαμβάνεται εκπαίδευση σε θέματα όπως υφαντική, κατασκευή ειδών δώρου και χειροτεχνημάτων, παραγωγή και συσκευασία οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, κηπουρική, εκμάθηση γραφικών τεχνών, κ.ά.

Οι ολοκληρωμένες αυτές  υπηρεσίες θα παρέχονται από:
- Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ)
- Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ατόμων απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση.

Tα εξειδικευμένα Κ.Ε.Κ. είναι Πιστοποιημένα και διαθέτουν όχι μόνον ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και την ενδεδειγμένη υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων. Ο κατάλογος με τα Κέντρα που έχουν επιλεγεί και τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.epanad.gov.gr.

Η έγκριση των παραπάνω Προγραμμάτων σηματοδοτεί την προσπάθεια του Υπουργείου να ανταποκριθεί άμεσα στις αυξανόμενες ανάγκες των ανέργων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, με την ουσιαστική συνεργασία και την ενεργοποίηση εξειδικευμένων φορέων.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια ευρύτερη δέσμη προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την ενίσχυση της Κοινωνικής Ένταξης και Προστασίας, όπως οι Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης (Τοπ/ΕΚΟ) και η Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που απευθύνονται σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οι οποίες  πλήττονται ιδιαίτερα από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και έχουν ως στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων και ικανοτήτων τους, τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, αλλά και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια

Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο