Μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης επιβλαβούς εντόμου στην καλλιέργεια καλαμποκιού

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώνεται ότι, με την 35050/17-10-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica Virgifera Le Conte στον αραβόσιτο, από τις προσβεβλημένες ζώνες σε απαλλαγμένες από τον οργανισμό περιοχές με τον καθορισμό:

kalampoki1. Προσβεβλημένης Ζώνης η οποία περιλαμβάνει την έκταση της Π.Ε. Ημαθίας η οποία ορίζεται:

Κατά μήκος της οριογραμμής με την με την Π.Ε. Πέλλας έως την τάφρο 66, εν συνεχεία κατά μήκος της τάφρου 66 έως το σημείο που τέμνεται με την Εγνατία οδό και κατόπιν κατά μήκος της Εγνατίας οδού έως την Π.Ε. Θεσσαλονίκης( συνέχεια της προσβεβλημένης ζώνης).

2. Ζώνης Περιστολής η οποία εκτείνεται τριάντα(30) χλμ εκτός της μολυσμένης ζώνης και δέκα (10) χλμ. εντός αυτής, και περιλαμβάνει το υπόλοιπο της έκτασης της Π.Ε. Ημαθίας όπως επίσης και τμήματα των Περιφερειακών ενοτήτων Πέλλας και Πιερίας, που βρίσκονται εντός της ακτίνας των τριάντα(30) χλμ. και έως τους ορεινούς όγκους Βερμίου και Πιερίων οι οποίοι αποτελούν φυσικό εμπόδιο.

Σε εφαρμογή του άρθρου 1 της απόφασης 2006/564/ΕΚ της Επιτροπής και της 2006/565/ΕΚ σύστασης της Επιτροπής για την αποφυγή εξάπλωσης του οργανισμού λαμβάνεται μεριμνά ώστε:

Στην προσβεβλημένη ζώνη

• Στους αγρούς να πραγματοποιείται αμειψισπορά με την οποία οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται μία φορά (1:2).

• Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών (ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

• Να μη γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.

• Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση εντομοκτόνου εδάφους, ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

Στην ζώνη Περιστολής

• Οργανώνεται αμειψισπορά ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια δύο διαδοχικών ετών, ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται μία φορά (1:2) ή

η αμειψισπορά εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται δύο φορές και, σε σύνδεση με το τοπικό σύστημα πρόβλεψης για την ανάπτυξη του οργανισμού, η σπορά τουλάχιστον μιας από αυτές τις καλλιέργειες αραβοσίτου να πραγματοποιείται μετά την εμφάνιση της προνύμφης, ή

η αμειψισπορά εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε οποιαδήποτε περίοδο κατά τη διάρκεια τριών διαδοχικών ετών, ο αραβόσιτος να μπορεί να αναπτυχθεί δύο φορές σε συνδυασμό, κάθε φορά, με αποτελεσματικούς ψεκασμούς με εντομοκτόνα για καταστροφή ενήλικων οργανισμών ή με κάθε άλλο μέτρο ή ψεκασμό που έχει ως αποτέλεσμα παρόμοιο επίπεδο ελέγχου του οργανισμού.

• Ο αραβόσιτος να μην συγκομίζεται πριν την 1η Οκτωβρίου.

• Να μην υπάρχει μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών μερών αυτών(ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στην προσβεβλημένη ζώνη.

• Να μην γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής, παρά μόνο στην προσβεβλημένη ζώνη.

• Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου Diabrotica virgifera (χρήση εντομοκτόνου εδάφους, ψεκασμοί φυλλώματος με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα).

• Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο αγρούς, να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδο τους από την ζώνη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας Μητροπόλεως 44, στο τηλ: 2331350152 κ. Κων/νος Μπέης και Κων/νος Μπονάνος.

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο