Γέφυρα Κούσιου και άλλα 31 θέματα στο Δημ. Συμβ. Βέροιας (17/6)

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροια, την Δευτέρα 17/6/2013, στις 7 μ.μ.,. Στη συνεδρίαση αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον τα θέματα σχετικά με την γέφυρα Κούσιου, αλλά και το κολυμβητήριο που επιχειρήθηκε να γίνει στο Μακροχώρι.

Τα θέματα αναλυτικά έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ


1ο :


Έγκριση ή μη τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013.


ΘΕΜΑ


2ο :


Έγκριση ή μη ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας.


ΘΕΜΑ


3ο :


Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2013 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θ.Ζωγιοπούλου» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2012.


ΘΕΜΑ


4ο :


Επί  ενστάσεως της εταιρίας «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Τ.Ε.» κατά του εκκαθαριστικού λογαριασμού του έργου «Κατασκευή κλειστού κολυμβητηρίου Βέροιας».


ΘΕΜΑ


5ο :


Καταρχήν έγκριση ή μη του Σχεδίου Υπομνήματος Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Δήμου Πούσκιν-Τσαρσκυ Σέλο της Ρωσίας.


ΘΕΜΑ


6ο :


Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 21442/30.04.13 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»)


ΘΕΜΑ


7ο :


Επί ενστάσεως αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά της υπ’ αριθ. 21756/8.05.13 πράξης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (μη αποδοχή της αίτησης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»)


ΘΕΜΑ


8ο :


Έγκριση ή μη απόδοσης τιμητικής διάκρισης στους εθελοντές καθηγητές του κοινωνικού φροντιστηρίου.


ΘΕΜΑ


9ο :


Έγκριση ή μη α)αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης «ΗΜΑΘΙΑ 2012-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», β)τροποποίησης στοιχείων της δράσης, γ) αποδοχή χρηματοδότησης και δ)τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013


ΘΕΜΑ


10ο :


Έγκριση ή μη α)αποδοχής των όρων ένταξης της Πράξης «Α.Σ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», β)τροποποίησης στοιχείων της δράσης, γ) αποδοχή χρηματοδότησης και δ)τροποποίησης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2013


ΘΕΜΑ


11ο :


Έγκριση ή μη τροποποίησης συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ του Δ.Βέροιας και της εταιρίας με την επωνυμία «Π.Δοβλέτογλου & ΣΙΑ Ανώνυμη Εταιρία εμπορίας καλλυντικών και δώρων».


ΘΕΜΑ


12ο :


Έγκριση ή μη α) δημοπρασίας καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς, β) παράτασης της μίσθωσης για τρία χρόνια βάσει του Π.Δ. 34/95 και γ) μείωσης των μισθωμάτων για τα καταστήματα που δεν έχει λήξει η μίσθωσή τους.


ΘΕΜΑ


13ο :


Έγκριση ή μη μνημονίων ενεργειών εξαιτίας φυσικών καταστροφών


ΘΕΜΑ


14ο :


Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.


ΘΕΜΑ


15ο :


Έγκριση ή μη της αριθ. 26/2013 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, περί αναμόρφωσης της τιμολογιακής πολιτικής στην Τ.Κ.Βεργίνας.


ΘΕΜΑ


16ο :


Γνωμοδότηση για την αναγκαιότητα πρόσληψης εποχιακού προσωπικού, για χρονική διάρκεια δύο μηνών (κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας).


ΘΕΜΑ


17ο :


Έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας υλικών για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων».


ΘΕΜΑ


18ο :


Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου παράδοσης υλικού της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων υπαίθριων εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού Δ.Βέροιας.


ΘΕΜΑ


19ο :


Έγκριση ή μη α)τροποποίησης της υπ’ αριθ. 393/2012 απόφασης Δ.Σ., περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Απ. Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και β) εξουσιοδότησης της Δημάρχου.


ΘΕΜΑ


20ο :


Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τον καθορισμό οριογραμμής τμήματος του ρέματος στο Α.Τ. 1147α της Τ.Κ. Πατρίδας, που συντάχθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριστικής οριογραμμής τμήματος ρέματος Δοβρά στο Α.Τ. 1147α Αγροκτήματος Πατρίδας».


ΘΕΜΑ


21ο :


Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας», για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης διαφημιστικού χώρου για την προβολή δραστηριοτήτων της.


ΘΕΜΑ


22ο :


Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 164 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας.


ΘΕΜΑ


23ο :


Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε. Μακεδονίδος στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.».


ΘΕΜΑ


24ο :


Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 47/2013 απόφασης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2013.


ΘΕΜΑ


25ο :


Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 131/2012 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης απασχόλησης για πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑ.Σ. (επιδοτούμενη) και καθορισμού αριθμού μαθητών.


ΘΕΜΑ


26ο :


Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στη Θεσσαλονίκη και γ)ψήφιση της πίστωσης.


ΘΕΜΑ


27ο :


Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.


ΘΕΜΑ


28ο :


Αποδοχή ή μη πρότασης του Πειραματικού Εργαστηρίου Βεργίνας να τεθεί υπό την αιγίδα του Δ.Βέροιας εικαστική έκθεση με θέμα τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου.


ΘΕΜΑ


29ο :


Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών


ΘΕΜΑ


30ο :


Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.


ΘΕΜΑ


31ο :


Έγκριση ή μη διαγραφής ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων σύμφωνα με το Ν.4014/2011.


ΘΕΜΑ


32ο :


Έγκριση ή μη α)επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 469/205 και 713/2010 αποφάσεων Δ.Σ. και β)αιτιολογικής έκθεσης της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης-Κτηματολογίου-Περιουσίας.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο