Μέχρι 26/7 οι αιτήσεις στα Δια Βίου Μάθησης (βιολογικές καλλιέργειες - Τουρισμό)

Στις 26 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στους δύο τομείς του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Leonardo Da Vinci («Βιολογικές καλλιέργειες: Οπωροκηπευτικά – οίνος», 3η ροή – Περπινιάν / Γαλλία - Οίνος, 4η ροή – Σεβίλλη / Ισπανία - Οπωροκηπευτικά και "Τουρισμό", Φλωρεντία / Ιταλία).

«Βιολογικές καλλιέργειες: Οπωροκηπευτικά – οίνος»
3η ροή – Περπινιάν / Γαλλία - Οίνος
4η ροή – Σεβίλλη / Ισπανία - Οπωροκηπευτικά


Ο Δήμος Βέροιας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Βιολογικές καλλιέργειες: Οπωροκηπευτικά – οίνος», κατά τη διετία 2012 – 2014, προϋπολογισμού 117.077€, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci (δια Βίου Μάθηση) και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γεωπόνων Ν. Ημαθίας, καλεί να υποβάλλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται για την 3η ροή στο Περπινιάν - Γαλλία που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 8/9/2013-16/11/2013 και αφορά στην αμπελουργία και στην παραγωγή κρασιού ή για την 4η ροή, στη Σεβίλλη / Ισπανία που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 22/9/2013-30/11/2013 και αφορά στα χειμερινά οπωροκηπευτικά.

Στις ροές αυτές θα αποσταλούν αγρότες ή νέοι αγρότες ή νεοεισερχόμενοι αγρότες, επιχειρηματίες ή νέοι επιχειρηματίες και γεωπόνοι με ειδικότητα φυτικής παραγωγής, φυτοπροστασίας, οίνου και αμπελουργίας ή αγροτικής οικονομίας ή τεχνολογίας τροφίμων, ή τεχνολόγοι γεωπονίας ή χημικοί αντίστοιχης ειδικότητας. Προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους ηλικίας 18-28 ετών και 55-65 ετών και σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε άτομα με γνώση της Γαλλικής ή της Ισπανικής γλώσσας αντίστοιχα.

 Το Πρόγραμμα καλύπτει για τους καταρτιζόμενους τα έξοδα μετακίνησης, πολιτιστικής και γλωσσικής προετοιμασίας και διαμονής.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 
Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται και το θέμα ενδιαφέροντος για την κατάρτισή τους.  
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Τίτλους σπουδών για τους απόφοιτους σχολών
Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών ή βεβαίωση από ΟΓΑ ότι έχουν υποβάλλει αίτηση ασφάλειας ή παραστατικά παράδοσης αγροτικών προϊόντων ή παραστατικά αγοράς αγροεφοδίων στο όνομά τους για τους αγρότες ή νέους αγρότες ή νεοεισερχόμενους αγρότες
Δικαιολογητικά από τα οποία να απορρέει ότι έχουν ασχοληθεί ή ότι θα ασχοληθούν με το αντικείμενο, για τους επιχειρηματίες
Βεβαιώσεις εργοδοτών (εφόσον υπάρχουν)
Αποδεικτικά γνώσης γαλλικής ή ισπανικής γλώσσας αντίστοιχα και πιθανόν άλλων ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν
Βιογραφικό σημείωμα, (Europass στην ελληνική και στη Γαλλική ή Ισπανική ή Αγγλική γλώσσα     (www.europass.cedefop.europa.eu )
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (προαιρετικό), εφόσον είναι άνεργοι, ή βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ
Εκκαθαριστικό Οικονομικής Εφορίας (προαιρετικό), εφόσον θέλουν να συνυπολογιστεί ότι πρόκειται για άτομο με χαμηλό εισόδημα
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι θα βοηθήσει την επιτροπή στην επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες: εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 10:00-13:00, Δήμο Βέροιας, Βικέλα 4, 1ος όρ., γραφείο 3, στο Δημαρχείο Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, γραφείο Δημάρχου / Γραμματεία, στα τηλέφωνα 23313 50508/ 50635/ 50523 και 23313 50183 ή στα e-mail ptheolog@veria.gr, annaxatz@veria.gr, papaeconomou@imathia.pkm.gov.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.veria.gr.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Leonardo Da Vinci για τον 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ -ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ


Ο Δήμος Βέροιας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης υπηρεσιών τουρισμού», που υλοποιεί κατά τη διετία 2012 – 2014, προϋπολογισμού 119.310€, χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci (δια Βίου Μάθηση) καλεί να υποβάλλουν αίτηση όσοι ενδιαφέρονται για την 3η ροή και τελευταία του σχεδίου, διάρκειας 13 εβδομάδων, την πρακτική δηλαδή άσκηση στη Φλωρεντία για το χρονικό διάστημα 15/9/2013-14/12/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ένα από τα παρακάτω προσόντα, δηλαδή να είναι απόφοιτοι σχολής ξεναγών, απόφοιτοι σχολής δημοσιογραφίας, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον απασχόληση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, απόφοιτοι τουριστικών επαγγελμάτων, απόφοιτοι τριτοβάθμιας ή τεχνολογικής εκπαίδευσης στη διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων, απόφοιτοι σχολών μαγειρικής απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον απασχόληση σε  εστιατόρια ταβέρνες, απόφοιτοι σχολών τουριστικών επαγγελμάτων, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον απασχόληση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, απόφοιτοι σχολών αρχαιοφυλάκων, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τριετή τουλάχιστον απασχόληση σε μουσεία (υποδοχή – φύλαξη). 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες, κατοίκους του Δήμου και, εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις, σε κατοίκους της Ημαθίας ή και ευρύτερης περιοχής. Προτεραιότητα θα δοθεί σε άνεργους ηλικίας 18-28 ετών και 55-65 ετών και σε άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Προτεραιότητα θα δοθεί επίσης σε άτομα με γνώση της Ιταλικής γλώσσας. 

Το Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα ιταλικής γλώσσας και κατάρτιση μέσα από πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας, καλύπτει για τους καταρτιζόμενους τα έξοδα μετακίνησης, πολιτιστικής και γλωσσικής προετοιμασίας και διαμονής. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 13 εβδομάδες

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2013. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: 
Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται και το θέμα ενδιαφέροντος για την κατάρτισή τους.  
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Τίτλους σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
Βεβαιώσεις εργοδοτών (εφόσον υπάρχουν)
Αποδεικτικά γνώσης ιταλικής γλώσσας και πιθανόν άλλων ξένων γλωσσών 
Βιογραφικό σημείωμα, (Europass στην ελληνική και στην ιταλική ή αγγλική γλώσσα                                                                                        www.europass.cedefop.europa.eu )
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (προαιρετικό), ή βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ,
εφόσον είναι άνεργοι
Εκκαθαριστικό Οικονομικής Εφορίας (προαιρετικό), εφόσον θέλουν να συνυπολογιστεί ότι πρόκειται για άτομο με χαμηλό εισόδημα
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι θα βοηθήσει την επιτροπή στην επιλογή των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες: εργάσιμες μέρες, κατά τις ώρες 10:00-13:00, Δήμο Βέροιας, Βικέλα 4, 1ος όροφος, γραφείο 3 και στο Δημαρχείο Βέροιας, Μητροπόλεως 46, 1ος όροφος, γραφείο Δημάρχου / Γραμματεία, στα τηλέφωνα 23313 50508/ 50635/ 50523 ή στα e-mail ptheolog@veria.gr και annaxatz@veria.gr και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.veria.gr.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο