Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Δ. Βέροιας (Τρίτη 9/7)

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας την Τρίτη (9/7) στις 11 π.μ., στο γραφείο του αντιδημάρχου Οικονομικών Αντώνη Καγκελίδη, με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη.

Τα θέματα είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης επί ενστάσεων εταιρειών και έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος κλιματισμού στο Δημαρχείο Βέροιας και αποξήλωση υφιστάμενου συστήματος».
ΘΕΜΑ 2ο
Λήψη απόφασης για εξέταση ή μη από την Οικονομική Επιτροπή θεμάτων περί θετικής ζημίας του Δήμου βάσει των άρθρων 141 του Ν.3463/2006 και 232 του Ν.3852/2010 (Καταβολή δαπανών σε υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων) και παραπομπή τους ή μη στην τριμελή ελεγκτική επιτροπή της Αποκ/νης Δ/σης Μακεδονίας–Θράκης.
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Βέροιας, διαχειριστικής περιόδου 2012.
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού του έργου «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών (για έργα αυτεπιστασίας) του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων έτους 2013.
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Βέροιας μετά την πρώτη κατακύρωση».
ΘΕΜΑ 8ο
Ανάκληση ή μη της αριθμ.288/2013 απόφασης Ο.Ε. και έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού για την «προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού».
ΘΕΜΑ 9ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ Κ.Ο.Κ., ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ».
ΘΕΜΑ 10ο
Κατάρτιση ή μη όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ».
ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».
ΘΕΜΑ 12ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου».
ΘΕΜΑ13ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας».
ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Δοβρά».
ΘΕΜΑ 15ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ 16ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων».
ΘΕΜΑ 17ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Διαβατού και μιας προκατασκευασμένης αίθουσας στο Δημοτικό Σχολείο Κουλούρας».
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου βιομηχανικού τύπου».
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για αποζημίωση μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων (Μ.Κινικλής κ.λ.π.).
ΘΕΜΑ 22ο
Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων από τον υπάλληλο Σ.Τσαπραντζή.
ΘΕΜΑ 23ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης ανακοπής Ι.Σαλαπασίδη.
ΘΕΜΑ 24ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Ειρηνοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής της εταιρείας «Ι.Μ.Ε. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε.».
ΘΕΜΑ 25ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αίτησης Ε.Καλογήρου.
ΘΕΜΑ 26ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Γ.Ταραμονλή και λοιπών.
ΘΕΜΑ 27ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Πρωτοδικείο Βέροιας κατά τη συζήτηση της αγωγής των Ελένης σύζ. Ιωάννη Παπαδούδη και λοιπών.
ΘΕΜΑ 28ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αίτησης ακύρωσης της Αικ.Φαρμάκη.
ΘΕΜΑ 29ο
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου του Δήμου για να παραστεί στο Εφετείο Θεσ/νίκης κατά τη συζήτηση αγωγής του Αθ.Μπαντή.
ΘΕΜΑ 30ο 
Εξουσιοδότηση ή μη δικηγόρου για παράσταση στο ΣτΕ κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της εταιρείας «ΒΑΣ. ΨΥΧΑΡΗΣ - ΧΡ. ΔΙΝΑΛΗΣ Ο.Ε.».

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο