Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας (22/7) - "Εμπλοκή" στην κατασκευή σχολείου στα Γιοτζαλίκια

Συνεδριάζει με 39 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας, την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, στις 6 το απόγευμα.

Από τα θέματα, ξεχωρίζει η συζήτηση επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου κατασκευής του σχολείου στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας, σε απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας Βέροιας (δείτε αναλυτικά για το θέμα).

Αναλυτικά τα θέματα έχουν ως εξής:


ΘΕΜΑ
1ο :
Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (13η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δ.Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
2ο :
Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 325/2013 απόφασης του Δ.Σ., περί καταρχήν έγκρισης του Σχεδίου Υπομνήματος Κατανόησης και Συνεργασίας μεταξύ του Δ.Βέροιας και του Δήμου Τσάρσκυ (Τσάρσκογε) Σέλο-Πούσκιν της Ρωσίας
ΘΕΜΑ
3ο :
Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή «Γιοτζαλίκια» Βέροιας» κατά του με αρ. πρωτ. 23001/18-6-2015 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
ΘΕΜΑ
4ο :
Έγκριση ή μη απόδοσης τιμητικής διάκρισης σε τροχονόμους του Τμήματος Τροχαίας Βέροιας.
ΘΕΜΑ
5ο :
Έγκριση ή μη της αριθ. 189/2015 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2015.
ΘΕΜΑ
6ο :
Έγκριση ή μη α) μελετών, β) υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 41 «Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης», του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER και γ) δέσμευσης του Δ.Σ. για κάλυψη του ποσού της ιδίας συμμετοχής και του ΦΠΑ.
ΘΕΜΑ
7ο :
Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δ.Βέροιας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG EUROPE και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ
8ο :
Έγκριση ή μη ονομασίας και μετονομασίας οδών.
ΘΕΜΑ
9ο :
Έγκριση ή μη μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου των υψηλών θερμοκρασιών (καύσωνα)
ΘΕΜΑ
10ο :
Έγκριση ή μη μνημονίου ενεργειών για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.
ΘΕΜΑ
11ο :
Έγκριση ή μη α) παράτασης της μίσθωσης του υπ’ αριθ. 268 οικοπέδου στο Ο.Τ. 698 και β) μείωσης του μισθώματος, κατόπιν αιτήματος του μισθωτή.
ΘΕΜΑ
12ο :
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης του υπ’ αριθ. 27 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας.
ΘΕΜΑ
13ο :
Έγκριση ή μη α) ανανέωσης της συμμετοχής του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ELISAN και β) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ
14ο :
Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Βέροιας.
ΘΕΜΑ
15ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 319/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού χρονικών προθεσμιών για την κατάθεση δικαιολογητικών ανανέωσης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ
16ο :
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε.
ΘΕΜΑ
17ο :
Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευές σε παιδικές χαρές του Δήμου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ
18ο :
Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 407/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Βεργίνα».
ΘΕΜΑ
19ο :
Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ
20ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ
21ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικής Ενότητας Αποστόλου Παύλου».
ΘΕΜΑ
22ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικής Ενότητας Βεργίνας»
ΘΕΜΑ
23ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ
24ο :
Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Πόλης».
ΘΕΜΑ
25ο :
Έγκριση ή μη α) 1ου Α.Π.Ε., β) Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και γ) διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ
26ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Ευστάθιο Κελεσίδη
ΘΕΜΑ
27ο :
Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ
28ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Κ.Καρσανίδου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
29ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Λ.Δήμου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
30ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Χ.Μήτρου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
31ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Ε.Καδόγλου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
32ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Σ.Κύρτσιου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
33ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «Χ.Καρσανίδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ
34ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Γ.Δερβένη  από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
35ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Α.Χατζηκυριακίδη  από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ
36ο :
Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Μ.Πατή  από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ
37ο :
Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Α.Κάμτση
ΘΕΜΑ
38ο :
Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και γ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ
39ο :
Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας (Κ.ΕΠ.Α.) για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Αγίων Αναργύρων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια


Κάντε LIKE στη σελίδα του InVeria.gr και...  μείνετε ενημερωμένοι για όλα!
Η αναδημοσίευση αναρτήσεων ή η χρήση πληροφορίων του InVeria.gr 
επιτρέπεται μόνο με αναφορά στην πηγή, με ενεργό σύνδεσμο